Gå direkt till innehåll
Föräldrar till unga med Downs syndrom i åldern 8-18 år sökes till forskningsstudie

Nyhet -

Föräldrar till unga med Downs syndrom i åldern 8-18 år sökes till forskningsstudie

Fysisk aktivitet och hälsa hos barn och ungdomar med Downs syndrom

Är ditt barn mellan 8-18? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig

Alla barn behöver röra på sig fysiskt för att hålla sig i trim. Den samlade kunskapen kring fysisk aktivitet bland svenska barn och ungdomar med Downs syndrom är bristfällig. Vi vill öka kunskapen och genomför därför denna enkätstudie för att studera förutsättningarna för fysisk aktivitet för barn och ungdomar mellan 8-18 år med Downs syndrom.

Vi ber dig som förälder/vårdnadshavare till ett barn eller ungdom med Downs syndrom att delta i en forskningsstudie som, ur flera aspekter, handlar om barns/ungdomars fysiska aktiviteter på fritiden. Kan ni tänka er att delta i studien, var vänlig ta kontakt med någon av oss (se kontaktuppgifter nedan). När ni kontaktat oss skickar vi ett frågeformulär hem till er.

Enkätundersökningen handlar om i vilket sammanhang barnet/ungdomen idrottar och är fysiskt aktivt, vilka aktiviteter barnet gör, hur ofta de gör dem och vad det tycker om aktiviteterna. Enkäten innehåller också frågor om vem barnet utövar sin fysiska aktivitet tillsammans med. En kortare del handlar om föräldrarnas/vårdnadshavarens eget engagemang och inställning till barnets fysiska aktiviteter och vilket utbud av fysiska aktiviteter det finns för barnen.

Vi beräknar att det tar mellan 20 till 30 minuter att fylla i enkäten. När ni har fyllt i enkäten så skickar ni den till oss i bifogat frankerat svarskuvert.

Allt insamlat material kommer att behandlas enligt de gällande forskningsetiska reglerna. Detta innebär bland annat att ingen enskild individ kommer att kunna identifieras i resultatet. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och endast de ansvariga för studien kommer att ha tillgång till det. Deltagandet i studien är frivilligt och ni kan när som helst under studiens gång avbryta deltagandet utan att ange något särskilt skäl för detta.

OBSERVERA: Eftersom enkäten också är skickad till familjer via de lokala habiliteringarna så kan ni ha fått den tidigare. Har ni redan fyllt i och skickat in enkäten, bortse från detta brev, och vi tackar för att ni deltar.

Om ni undrar något om studien så är ni välkomna att kontakta någon av oss som är ansvariga för studien.

Ansvariga för studien är:

Ann-Christin Sollerhed, Dr. Med. vet                               

Universitetslektor                                                           

Högskolan Kristianstad                                                

Tel: 044-203332                                                              

Epost: ann-christin.sollerhed@hkr.se         

Gerth Hedov, Med. dr     

Universitetslektor,  

Högskolan Kristianstad    

Tel: 044-204082 eller 070 2228682

Epost: gerth.hedov@hkr.se          

Kategorier

Presskontakt

Veronica Magnusson Hallberg

Veronica Magnusson Hallberg

Presskontakt Ordförande 070-920 86 89
Karen Flø

Karen Flø

Presskontakt Riks 072-219 38 86
Svenska Downföreningen Avdelning Gävleborg

Svenska Downföreningen Avdelning Gävleborg

Presskontakt

KUNSKAP – GEMENSKAP – MÖJLIGHETER

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Svenska Downföreningen
Linnégatan 75
114 60 Stockholm
Tel: 08-730 4825