Gå direkt till innehåll
Forskning om Trisomi 21 - Internationell konferens i Chicago 8-11 juni 2017

Nyhet -

Forskning om Trisomi 21 - Internationell konferens i Chicago 8-11 juni 2017

På konferensen presenteras och diskuteras den senaste forskningen om Trisomi 21/Downs syndrom och dess olika aspekter. Förhoppningen är att attrahera etablerade och nya forskare inom forskningsfältet.

Arrangörerna, Trisomy 21 Research Society, vill stimulera forskning som säkerställer att människor med DS får möjlighet att nå sin fulla potential.

Här presenteras information om konferensen (på engelska)

Svenska Downföreningen ser gärna fler svenska forskare inom detta område. Kanske är konferensen ett första steg?

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Karen Flø

Karen Flø

Presskontakt Riks 072-219 38 86

KUNSKAP – GEMENSKAP – MÖJLIGHETER

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Svenska Downföreningen
Linnégatan 75
114 60 Stockholm
Tel: 08-730 4825