Gå direkt till innehåll
Keynote Speaker: Dr André Strydom, London
Keynote Speaker: Dr André Strydom, London

Nyhet -

Öppet symposium om Downs syndrom och Alzheimers

Det öppna symposiet arrangeras av SweDown, det svenska nätverket för forskning om Downs syndrom och prevention av Alzheimers, i samarbete med Svenska Downföreningen. Symposiet är ett led i att etablera forskning om Downs syndrom och Alzheimers i Sverige, och vänder sig till forskare, kliniker, anhöriga och personer med Downs syndrom.

Huvudtalare från Horizon21 European Down Syndrome Consortium: Dr André Strydom, London

Om André Strydom


Obs: Symposiet genomförs på engelska. Ingen teckentolk.

Tid: Torsdagen den 3 oktober, 2019, klockan 9:00-12:30

Plats: Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg, NEO, Blickagången 16, plan 5, lokal: GENE

Anmälan skickas via mejl till: lotta.larsson@svenskadownforeningen.se. Ange: namn, mobilnummer, roll (ex. anhörig), och organisation (ex. Svenska Downföreningen)

Program: Program for the First SweDown Conference 2019 – Open Symposium (pdf)


Relaterat på Svenska Downföreningens hemsida:

Europeiskt samarbete för att förebygga Alzheimers hos personer med DS

Henrik tror att personer med Downs syndrom kan slippa Alzheimer i framtiden

Svenskt nätverk för forskning om Downs syndrom och Alzheimers

Vården för vuxna med Downs syndrom kan bli mycket bättre

LuMind IDSC stöder svensk forskning om Downs syndrom

Ämnen

Kontakter

Lotta Larsson

Lotta Larsson

Forskning och vetenskap 0735736310

KUNSKAP – GEMENSKAP – MÖJLIGHETER

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Svenska Downföreningen
Linnégatan 75
114 60 Stockholm
Tel: 08-730 4825