Pressmeddelande -

Stor bredd i motioner till kyrkomötet 2011

Till kyrkomötet 2011 har inkommit 98 motioner, vilket är 19 fler än 2010.

98 motioner har inkommit till kyrkomötet 2011. Flest undertecknare har Stockholms stift med hela 26 motioner, följt av Lunds stift med 21, samt Göteborgs och Uppsala stift med 20 vardera. En motion kan undertecknas av motionärer från flera olika stift.

Motionerna tar upp många och vitt skilda frågor, allt ifrån konkreta önskemål om barntillsyn under kyrkomötet och digitala hjälpmedel i utskottsarbetet, till mer övergripande frågor om styrning och ledning av Svenska kyrkans verksamhet.

Några ämnen som har tagits upp i fler än en motion är exempelvis prästers vigselrätt, kyrkans energianvändning samt utlandskyrkans finanisering och existens.

I frågan om prästers vigselrätt förordar en motion möjligheten att avstå från vigselrätt, medan en annan menar att alla präster ska ha vigselrätt. En motion efterlyser tydliga anvisningar med anledning av stiftens olika bedömningar av bland annat blivande prästers inställning till vigsel av par av samma kön.

Andra exempel på ämnen som tas upp i motionerna är: Skolavslutningar i kyrkan, konfirmation som villkor för fadderskap, kloster i den evangelisk-lutherska kyrkan, hjälp till prostituerade, andliga mötesplatser på järnvägsstationer och flygplatser, samt offentlighet och sekretess.

Motionerna finns oredigerade på www.svenskakyrkan.se/pressrum, sorterade stiftsvis. Kyrkostyrelsens skrivelser till kyrkomötet finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet, där också motionerna kommer att läggas efter redigering.

Ämnen

  • Partier, rörelser

Kategorier

  • svenska kyrkan
  • motioner
  • kyrkomötet
  • demokrati
  • vigselrätt
  • energifrågor
  • uppsala

Fakta om kyrkomötet
Kyrkomötet 2011 samlas i Uppsala den 27-30 september och 25-28 oktober. Kyrkomötets 251 platser för mandatperioden 2010-2013 innehas av 118 kvinnor och 133 män från 13 olika nomineringsgrupper.

Mandatfördelning 2010-2013
S (Arbetarepartiet–Socialdemokraterna): 71
M (Moderata Samlingspartiet): 41
C (Centerpartiet): 34
POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan): 33
KR (Kristdemokrater i Svenska kyrkan): 18
FiSK (Folkpartister i Svenska kyrkan): 13
FK (Frimodig kyrka): 13
MPSK (Miljöpartister i Svenska kyrkan): 8
ÖKA (Öppen kyrka – en kyrka för alla): 8
SD (Sverigedemokraterna): 7
ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan): 3
KSV (Kyrklig samverkan i Visby): 1
SPI (Seniorpartiet): 1

Kontakter

Daniel Bramsell

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för ärkebiskop Antje Jackelén, biskopsmötet och Sveriges Kristna Råd (för Svenska kyrkans del). 072-237 28 86

Ewa Almqvist

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm. 018-16 96 77

Stefan Håkansson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för utrikesarbetet, migration, klimat, ekonomi/finans 018-16 94 20

Martin Larsson

Presskontakt Pressekreterare Presskontakt för teologi, forskning, ekumenik, kultur, kulturarvsfrågor, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 018-16 95 83

Lotten Rudin

Presskontakt Presschef Presschef 018-16 97 95

Relaterat innehåll