Gå direkt till innehåll
Med sina drygt 700 sidor och drygt 35 medverkande författare är detta ett unikt verk som fyller en lucka i kunskapen och dokumentationen av svenskt missionsarbete.
Med sina drygt 700 sidor och drygt 35 medverkande författare är detta ett unikt verk som fyller en lucka i kunskapen och dokumentationen av svenskt missionsarbete.

Bokrelease: Svensk mission – och kyrkorna som växt fram

Tid 6 Oktober 2021 15:00 – 16:00

Plats Ekumeniska centret i Alvik utanför Stockholm / Digitalt

Den 6 oktober är Svenska missionsrådet värd för lanseringen av ”Svensk mission – och kyrkorna som växt fram”. Det är ett unikt verk som fyller en lucka i kunskapen och dokumentationen av svenskt missionsarbete under 200 år.

- Vi tror att boken Svensk mission – och kyrkorna som växt fram kommer att bli ett svenskt standardverk om svenskt missionsarbete genom historien, men också en stark inspiration för alla som vill vara en del av kyrkans uppdrag i nutid, säger Charlotta Norrby, Svenska missionsrådets generalsekreterare.

Svensk mission – och kyrkorna som växt fram är en omfattande historisk framställning av svensk mission under närmare 200 år. Boken ger en bred ekumenisk översikt av de svenska samfundens missionsinsatser, där allt från Svenska kyrkan till Pingströrelsen finns med. Dessutom ges för varje region en utförlig presentation av de kyrkor som bildats som ett resultat av svensk mission.

- Ingen liknande sammanställning av svenskt missionsarbete har gjorts under de senaste 70 åren. Med sina drygt 700 sidor och drygt 35 medverkande författare är detta ett unikt verk som fyller en lucka i kunskapen och dokumentationen av svenskt missionsarbete, säger Klas Lundström, docent i missionsvetenskap och en av redaktörerna för boken.

Svenska missionsrådet har bidragit till finansieringen av boken och även skrivit ett kapitel om mission och bistånd.

Medverkande vid lanseringen:

  • Klas Lundström, docent i missionsvetenskap.
  • Kajsa Ahlstrand, professor i missionsvetenskap vid Uppsala universitet.
  • Jan-Åke Alvarsson, Professor emeritus i kulturantropologi vid Uppsala universitet.
  • Göran Janzon, teol dr i missionsvetenskap
  • Charlotta Norrby, generalsekreterare på Svenska missionsrådet
  • Petter Jakobsson, teologisk rådgivare på Svenska missionsrådet

Anmälan

Välkommen att delta via länk på Facebook eller i egen hög person på Ekumeniska centret i Alvik. Om du vill delta på plats behöver vi din anmälan senast den 1 oktober.

För att kunna fortsätta hålla avstånd med anledning av pandemin är antalet platser på Ekumeniska centret begränsat.

Kategorier

Relaterat innehåll

Relaterade event

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma