Nyhet -

​Verklig förändring med fiktiva fall om religionsfrihet

Kunniga riksdagsledamöter och lagstiftare är en nyckel när det gäller att öka religions- och övertygelsefriheten i världens länder. Katherine Cash var med när nätverket IPPFoRB möttes digitalt för att dela kunskap och erfarenheter tidigare i höstas.

IPPFoRB står för “The International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief”. Det är alltså ett nätverk som samlar riksdagsledamöter men också representanter från civilsamhället över hela världen. Syftet är att främja den mänskliga rättigheten religions- och övertygelsefrihet för alla och samtidigt arbeta mot religiös förföljelse och diskriminering.

Expertkunskap om religions- och övertygelsefrihet

Varje år bjuds nätverket in till IPPFoRB Academy med samtal och fördjupningar om religions- och övertygelsefrihet. Kunskapen kommer från experter på området som FN:s specialrapportör Ahmed Shaheed och Svenska missionsrådets Katherine Cash. Men också från utbytet av deltagarnas olika erfarenheter av att jobba med och lagstifta i frågan.

- Jag ledde ett samtal med deltagare från asiatiska länder där vi med hjälp av fiktiva fallstudier diskuterade hur religions- och övertygelsefrihet relaterar till yttrandefrihet och lagar kopplade till hädelse och hets mot folkgrupp, berättar Katherine Cash.

- Genom att hålla fallstudierna på en fiktiv nivå kunde vi gå bortom specifika länders problematik och fokusera på vilken roll lagstiftningen kan ha i just deras samhällen både för att skydda minoriteter men också för att markera när religions- och övertygelsefriheten kränks.

Viktigt att politiker lär sig om religions- och övertygelsefrihet

Katherine Cash är rådgivare i religions- och övertygelsefrihet vid Svenska missionsrådet och drivande i det nordiska samarbetet NORFORB. Främst utvecklar och håller hon i utbildningar om religions- och övertygelsefrihet för såväl aktivister som politiker över hela världen genom bland annat lärplattformen www.forb-learning.org.

- Internationella nätverk och utbildningar gör det lättare att upptäcka och utveckla metoder som främjar religions- och övertygelsefriheten i sitt eget samhälle eller kontext, menar Katherine Cash som konstaterar att politiker behöver mer kunskap om religions- och övertygelsefrihet för att kunna fatta kloka beslut om allt från stadsplanering till yttrandefrihetens gränser. 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter

Kategorier

  • civila samhället
  • mänskliga rättigheter
  • religiös läskunnighet
  • religionsfrihet
  • pressrum

Regioner

  • Skåne

Relaterat innehåll