Nyhet -

Högt betyg för vårt internationella arbete med religionsfrihet

– Ett kvitto på att Svenska missionsrådet lyckats göra det vi sagt att vi vill göra. Och dessutom ett bevis på att vi gör det bra.

Så sammanfattar rådgivare Kristina Patring den utvärdering som gjorts av Svenska missionsrådets kapacitetsutvecklingsarbete 2017-2020 kring religions- och övertygelsefrihet.

Rapporten är full av lovord över arbetet. Exempelvis slår utvärderarna fast att Svenska missionsrådet genomför ”extremt viktigt” kapacitetsutvecklingsarbete kring religions- och övertygelsefrihet. Och att det arbetet ”direkt bidrar till att tackla förtryckande strukturer kopplade till religions- och övertygelsefrihet, men också, indirekt, bidrar till socioekonomisk utveckling och potentiellt miljöfrågor”.

– Det känns väldigt bra. Nu hoppas jag att utvärderingen ska ge skjuts åt fler medlemsorganisationer att haka på vårt arbete med religions- och övertygelsefrihet. Men framförallt behöver fler förstå varför det här är en så viktig fråga – inte bara när det gäller påverkansarbete utan även när det gäller kapacitetsutveckling, säger rådgivaren Kristina Patring.

Religionsfrihet - ett arbete med bred relevans

När Kristina Patring blickar framåt så ser hon att en viktig uppgift är att fortsätta väva ihop religionsfrihetsfrågorna med flera andra tematiska frågor. Det är också en av rekommendation från utvärderarna. Ett lyckat exempel har varit att kombinera utbildningar och påverkansinsatser om kvinnors rättigheter och religions- och övertygelsefrihet.

– Det är viktigt just för att visa vilken bred relevans det här arbetet har. Men det gäller att göra det på ett sätt som blir hållbart. För det finns alltid en risk för att kompetens utvattnas när man mainstreamar frågor, påpekar Kristina Patring.

Framöver är en viktig fråga också hur Svenska missionsrådet kan få ihop digitalt lärande och digital kompetensutveckling med kapacitetsutveckling på plats.

– När det gäller religionsfrihetsfrågorna så har vi inom nätverket NORFORB en otroligt stor framgång med digitala utbildningar. Samtidigt ser vi – kopplat till Svenska missionsrådets eget kapacitetsutvecklingsarbete – vikten av att kunna vara på plats, och föra samtal på ett konfliktkänsligt och kontextspecifikt sätt över tid.

Det gäller att hitta arbetssätt där det bästa av dessa två metoder kan giftas samman.

Kunskap om religionsfrihet finns kvar över tid

Vad är du allra gladast över när du läser utvärderingen?

– Att det fanns så många bekräftade resultat som visar att det sker en förändring, även om det är en långsam förändring. Inte alltid på systemnivå – för det är för kort tid för att uppnå det – men hos organisationerna. Att kunskaper har satt sig och att det har lett till skillnader, inte bara i den här frågan, utan också i andra, närliggande frågor.

Svenska missionsrådet har de senaste åren haft som mål att vara bland de ledande i Sverige när det gäller kunskap och främjandet av religions- och övertygelsefrihet.

– Det är klart att det är kul när externa källor bekräftar att vi nu är det. Men det är egentligen inte det som gör mig gladast, utan det är just att det här arbetet har betytt någonting konkret för de personer som vi har träffat under de här åren. Självklart förstår man vid olika möten med människor på plats att vårt arbete gör skillnad; men att förändringen finns kvar och att de vi mött tar upp det flera år senare, när utvärderare kommer och ställer frågor. Det gör mig väldigt glad.

Fakta om Svenska missionsrådets arbete med religionsfrihet

 • Utvärderingen gjordes av konsultgruppen REAL med två syften:
  1. att utvärdera Svenska missionsrådets kapacitetsutvecklingsarbete kring religions- och övertygelsefrihet mellan 2017 och 2020
  2. att lämna rekommendationer för hur arbetet kan utvecklas under Svenska missionsrådets kommande strategiperiod.
 • Svenska missionsrådet har arbetat med påverkansarbete kring religions- och övertygelsefrihet sedan 2009.
 • Några år senare kompletterade Svenska missionsrådet det arbetet med ett pilotprojekt som fokuserade på kapacitetsutvecklingsarbete kring religions- och övertygelsefrihet som en mänsklig rättighet.
 • Kapacitetsutveckling handlar om att stärka en organisations kunskap och förmåga att arbeta med ett särskilt område
 • Temat integrerades som en strategisk prioritering för perioden 2017-2021.
 • De senaste fyra åren har Svenska missionsrådets kapacitetsutveckling på temat skett i Centralasien, Sydostasien, Mellanöstern och Nordamerika samt i Afrika söder om Sahara.

Ämnen

 • Bistånd

Kategorier

 • civila samhället
 • religiös läskunnighet
 • mänskliga rättigheter
 • religionsfrihet
 • pressrum

Relaterat innehåll