Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bristande religionsfrihet bromsar Sverige i utrikespolitiken

Religionsfriheten är hotad. Internationellt begås oerhörda brott mot religionsfriheten och i många länder ökar de. Men bristande religionsfrihet är också ett hinder för att Sveriges utrikespolitiska prioriteringar ska få resultat, ändå är frågan nästan osynlig i utrikespolitiken. I dag publicerar Svenska missionsrådet en rapport om varför och hur religionsfrihetsfrågor kan integreras i svensk utrikespolitik.

Religionsfrihet är en av rättigheterna i FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det handlar om vanliga människors vardagsliv och möjligheter - om frihet från tvång, frihet att uttrycka sig och om icke-diskriminering. I likhet med de andra grundläggande friheterna bidrar religionsfrihet till att uppnå många andra rättigheter. Dessutom kan religionsfrihet spela en viktig roll i demokratiserings- och utvecklingsprocesser och det finns mycket starka kopplingar mellan bristande religionsfrihet och konflikt.

- Alltså bidrar religionsfrihet till att uppnå Sveriges utrikespolitiska mål och bristande religionsfrihet hotar möjligheten att nå dessa mål, säger Katherine Cash, religionsfrihetsexpert på Svenska missionsrådet.

Ändå har religionsfrihet kommit i skymundan i Sveriges internationella agerande. Till exempel finns religion och religionsfrihetsfrågor inte med i Sidas verksamhetsplan för hur de ska arbeta med demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Och diskriminering på grund av religion eller tro prioriteras inte av Sida till skillnad från flera andra diskrimineringsgrunder.

Det här visar Svenska missionsrådets rapport "Tro, frihet och förändring: så kan religionsfrihet integreras i svensk utrikespolitik" som publiceras i dag.

- Med rapporten vill vi uppmana regeringen att ge utrikesdepartementet och Sida i uppdrag att arbeta aktivt med att integrera religionsfrihetsfrågor i utrikespolitiken, säger Katherine Cash.

Svenska missionsrådets medlemmar - kyrkor och kristna biståndsorganisationer - och deras samarbetsorganisationer möter olika former av inskränkningar i religionsfriheten och ser hur detta underblåser konflikter och förstärker fattigdomen.

Kontaktpersoner:

Katherine Cash, religionsfrihetsexpert Svenska missionsrådet, 0708-454 327, katherine.cash@missioncouncil.se

Viktoria Isaksson, kommunikatör - press och webb Svenska missionsrådet, 070-453 63 69, viktoria.isaksson@missioncouncil.se

Ämnen


TRO PÅ EN BÄTTRE VÄRLD

Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar vi för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom. 

www.smc.global, www.facebook.com/svenskamissionsradet, www.twitter.com/SMRtwitt

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 70 435 27 67

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma