Pressmeddelande -

Charlotta Norrby ny generalsekreterare på Svenska missionsrådet

Nu är det klart. Charlotta Norrby blir ny generalsekreterare på Svenska missionsrådet.

– Vi har haft en lång process som utmynnat i en stor enighet där vi är så glada att få presentera Charlotta Norrby som ny generalsekreterare. Att hitta en erfaren chef som både förstår sig på bistånd och mission har varit viktigt för oss, säger styrelseordförande Eva Nordenstam von Delwig.

Tidigt i höstas aviserade Svenska missionsrådets nuvarande generalsekreterare Anders Malmstigen sin avgång efter 21 år i organisationen och sedan dess har rekryteringen av hans efterträdare varit ett prioriterat område för styrelsen. 

 Charlotta Norrby har en profil och en personlighet som kan leda kansliet och organisationen framåt, säger Eva Nordenstam von Delwig.

Charlotta Norrby arbetar för närvarande som sekonderad nationell expert på EU:s biståndsdirektorat i Bryssel. Dessförinnan har hon arbetat på Sida och olika svenska ambassader i Afrika i mer än 25 år. Hon har under många år haft olika ledande positioner, både på Sida och som biståndschef på ambassaden i Zambia.

– Svenska missionsrådet är en ledande ekumenisk aktör i Sverige som jag har haft förmånen att följa under en längre tid från Sidas horisont. Jag känner en enorm glädje och tacksamhet att ha fått förtroendet att ta över stafettpinnen som generalsekreterare, säger Charlotta Norrby.

Hennes kristna bakgrund kommer i första hand från Svenska kyrkan där hon är uppvuxen och fortfarande aktiv som kyrkvärd och i församlingsråd, men även från frikyrkor i Sverige och andra länder.

– Jag ser med stor förväntan fram emot att leda verksamheten vidare in i en ny strategisk fas. Givet trosbaserade aktörers stora betydelse för genomförandet av Agenda 2030, ser jag många intressanta ingångar för SMR, och dess medlemmar och partners, att bidra till viktiga processer i samarbetsländerna, Sverige och globalt. 

Charlotta tillträder som generalsekreterare den 1 september 2020.


Relaterade länkar

Ämnen

  • Bistånd

Kategorier

  • kyrkor och mission
  • civila samhället
  • mänskliga rättigheter

TRO PÅ EN BÄTTRE VÄRLD

Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar vi för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom. 

www.smc.global, www.facebook.com/svenskamissionsradet, www.twitter.com/SMRtwitt

Relaterat innehåll