Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hur kan man främja religionsfriheten? SMR-medarbetare deltar i konferens i London

Storbritanniens utrikesdepartement anordnar i dagarna en konferens om hur man kan främja religionsfriheten internationellt. Religionsfrihetsexperter och representanter för brittiska regeringen är bland deltagarna. Katherine Cash, från Svenska missionsrådet, är inbjuden för att tala om hur EU och medlemsländerna kan arbeta för att stärka religions- och övertygelsefriheten.

Syftet med konferensen är att identifiera hur det internationella samfundet kan bli bättre på att försvara religionsfriheten. Konferensen är också tänkt att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och nya partnerskap mellan regeringar, enskilda organisationer och religiösa samfund.

- Det finns ett akut behov av att hitta nya vägar framåt för den internationella diplomatin kring religions- och övertygelsefriheten, så det är mycket positivt att Storbritannien har tagit denna initiativ, säger Katherine Cash, sakkunnig i religions- och övertygelsefrihet.

- Konferensen verkar signalera en högre prioritering av frågan inom Storbritanniens utrikespolitik än i andra länder. Men fler länder, inklusive Sverige, behöver prioritera frågan på ett mer konkret sätt.

Konferensen äger rum 3-5 juli i London och har rubriken "Promoting religious freedom around the world".

Kontakt:
Katherine Cash, sakkunnig i religions- och övertygelsefrihet, 070-845 43 27
Viktoria Isaksson, pressansvarig, 070-453 63 69

Ämnen

Kategorier


Svenska missionsrådet arbetar för religionsfrihet för alla och att religionsfrihet ska finnas med i svensk utrikes- och utvecklingspolitik.

Svenska missionsrådet, 172 99 Sundbyberg, 08-453 68 80, info@missioncouncil.se, www.missioncouncil.se.

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 70 435 27 67

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma