Pressmeddelande -

Kurs om religionsfrihet och jämställdhet sprids internationellt

Religionsfrihet och kvinnors rättigheter står inte i konflikt med varandra – de hör ihop och kan stärka varandra. Detta är ett genomgående tema i en nyutvecklad digital kurs som tagits fram av det ekumeniska nordiska nätverket för religions- och övertygelsefrihet, NORFORB. Svenska missionsrådet är en del av nätverket tillsammans med bland andra norska Stefanusalliansen och danska Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde.

En kurs för alla

Kursen är nätbaserad och interaktiv, men kan genomföras helt i eget tempo. Det kostar inget, och vem som helst kan gå den – allt som behövs är ett gratiskonto hos onlinekursverktyget Fabo.

En särskild målgrupp är personer som arbetar med jämställdhet, religionsfrihet och andra mänskliga rättigheter, samt anställda inom olika länders utrikesförvaltningar.

Kursen börjar med en introduktion till vad religionsfrihet och jämställdhet egentligen innebär. Här tas bland annat vanliga missförstånd upp, exempelvis att de båda rättigheterna inte skulle gå att förena.

Kvinnor och män drabbas på olika sätt

Kursen belyser också hur kvinnor drabbas av trosbaserad diskriminering på andra sätt än män. Medan män oftare fängslas, utsätts kvinnor i högre grad för övergrepp bakom stängda dörrar, som sexualiserat våld och tvångsäktenskap. I Pakistan blir till exempel ett stort antal hinduiska och kristna flickor varje år bortförda, tvångskonverterade och tvångsgifta med muslimska män.

Fördjupande tema om familjelagstiftning

I olika kursmoduler finns möjligheten att fördjupa sig inom fler teman kring skärningspunkten mellan religionsfrihet och jämställdhet. Ett sådant tema är religiös familjelagstiftning. Många länders familjelagar påverkar kvinnors liv på flera områden, och diskriminerar dem både utifrån deras kön och deras tro.

Kursen ger konkreta exempel på hur kvinnors religionsfrihet inskränks, bland annat när det kommer till att uppfostra sina barn i enlighet med den egna tron. I många länder, exempelvis Libanon, är det alltid faderns tro som går i arv. Kursen tar upp varför reformerade familjelagar behövs, och hur vi kan arbeta för detta.

Kursen är utvecklad i samarbete med internationella experter på religionsfrihet och jämställdhet. Fler moduler kommer att lanseras under detta och kommande år.

Här hittar du kursen.

Lansering

Kursen lanseras internationellt på ett webbinarium måndag 17 januari kl. 14.00-15.00. Webinariet hålls på Zoom. Få Zoom-länken genom att anmäla dig till Kristine Tveit, Stefanusalliansen, på kt@stefanus.no.

Frågor?

Kontakta Katherine Cash, rådgivare inom religions- och övertygelsefrihet, Svenska missionsrådet, 08-453 68 95, katherine.cash@smc.global.

Andra resurser

Den nya onlinekursen är en del av en större digital lärplattform om religions- och övertygelsefrihet som är framtagen av NORFORB, FORB Learning Platform. FORB Learning Platform har fått stor uppmärksamhet internationellt, och bland annat hyllats av FN:s särskilde rapportör för religionsfrihet, Ahmed Shaheed. 

• FORB Learning Platform hittas på forb-learning.org

• Stefanusalliansens introduktionshäfte om religionsfrihet och kvinnors rättigheter hittas här.

• Svenska missionsrådets korta introduktion till vad religionsfriheten innebär hittas här

Relaterade länkar

Ämnen

  • Undervisning, lärande

Kategorier

  • pressrum
  • religiös läskunnighet
  • civila samhället
  • mänskliga rättigheter
  • religionsfrihet

TRO PÅ EN BÄTTRE VÄRLD

Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar vi för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom. 

www.smc.global, www.facebook.com/svenskamissionsradet, www.twitter.com/SMRtwitt

Relaterat innehåll