Pressmeddelande -

Lokala aktörer underlättar humanitärt arbete i spåren av Corona

Svenska missionsrådet har nyligen beviljats drygt sex miljoner kronor fördelat på tre humanitära insatser i Sydsudan, Zimbabwe och Bangladesh för att rädda liv och lindra akut nöd som försvåras av Coronapandemin.

- Våra medlemsorganisationer har goda samarbeten med organisationer på plats som snabbt kan mobilisera och arbeta effektivt genom sin lokalkännedom, säger Joel Sverker, humanitär samordnare på Svenska missionsrådet. 

- Vi ser också att humanitära insatser som kopplas till redan pågående långsiktiga biståndsinsatser kan skapa stabilitet och hållbarhet framåt.

Stora behov bland internflyktingar i Sydsudan

I Sydsudan har strider mellan den sydsudanska armén och rebeller tvingat 8000 internflyktingar på flykt i delstaten Central Equatoria.
- De har varken mat, skydd eller utrustning. Få organisationer finns på plats och kan agera i Lainya, berättar Joel Sverker.

Svenska missionsrådets medlemsorganisation PMU samarbetar sedan tidigare med organisationen ACROSS. De har personal på plats i Lainya där flyktingarna nu befinner sig. Restriktioner med anledning av Coronapandemin försvårar arbetet och tillgången på mat och medicin är osäker också för de redan boende i området.

Sida har beviljat en insats om 3,3 miljoner kronor för ACROSS arbete med att möta såväl internflyktingarnas behov som de boende i Lainya.

Corona förvärrar humanitär nöd i Zimbabwe

Just nu pågår också en insats med akut matstöd till 4 000 människor för att rädda liv och minska lidande i Chipinge-distriktet i sydöstra Zimbabwe.

Torka, effekterna av cyklonen Idai 2019, hög inflation och andra faktorer har medfört stor matosäkerhet i Zimbabwe. När landets myndigheter införde restriktioner för att hindra spridning av Covid-19 blev det ännu svårare för människor som redan lever i en utsatt situation att försörja sig själva.

Insatsen om totalt en miljon svenska kronor genomförs av PMU:s partner Assemblies of God Zimbabwe (AOGZ) som sedan länge arbetar i området.

- De har god kunskap om situationen och människors behov. En särskild fördel är att de också fanns på plats när cyklonen Idai drog in över samma region förra året. Vi ser att erfarenheterna från arbetet då har hjälpt dem att utveckla insatsen som Sida nu beviljat, säger Joel Sverker.

Stöd går till svårtillgängliga områden i Bangladesh

För en tid sedan drabbades Bangladesh av cyklonen Amphan. Några av de värst drabbade områdena finns i det svårtillgängliga distriktet Khulna. I närområdet stödjer Svenska missionsrådets medlemsorganisation ADRA ett långsiktigt utvecklingsprojekt. 

- De humanitära behoven är stora eftersom myndigheternas respons varit begränsad. Då ADRA Bangladesh redan finns på plats har de snabbt kunnat mobilisera genom sina lokala nätverk och erfarenheter, berättar Joel Sverker.

Sida har beviljat två miljoner kronor i stöd till insatsen som fokuserar på matstöd, minskad risk för smittspridning, rent vatten och återuppbyggnad av bostäder. 

RRM – akuta insatser som kan börja med kort varsel

Många kriser sker utan förvarning. Inom den humanitära bidragsförmedlingen finns en snabbinsatsmekanism som kallas Rapid Response Mechanism (RRM). Den gör det möjligt för livräddande insatser att påbörjas med mycket kort varsel, över hela världen. Det är bland annat genom denna mekanism som Svenska missionsrådet i egenskap av strategisk humanitär partner till Sida kan ansöka om bidrag för humanitärt arbete.

Läs mer om Svenska missionsrådets humanitära arbete.

Ämnen

  • Bistånd

Kategorier

  • mänskliga rättigheter
  • religiös läskunnighet
  • civila samhället
  • humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete

Regioner

  • Skåne

TRO PÅ EN BÄTTRE VÄRLD

Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar vi för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom. 

www.smc.global, www.facebook.com/svenskamissionsradet, www.twitter.com/SMRtwitt

Relaterat innehåll