Nyhet -

Lyckad omställning för humanitärt arbete under pandemin

Covid-19 pandemin har komplicerat vårt humanitära arbete genom nedstängningar, brutna leverantörskedjor och det akuta behovet att minska risken för smittspridning. Samtidigt har den digitala omställningen möjliggjort ökat deltagande och lärande inom vårt nätverk. Det visar vår senaste resultatrapport till Sidas humanitära avdelning.

Under perioden april 2020 till mars 2021 har vi tillsammans med våra medlemsorganisationer ADRA och PMU kunnat stötta 13 insatser i tio länder. Totalt har 320 000 individer genom dessa insatser fått tillgång till bland annat rent vatten, mat och skydd i kontexter som är drabbade av konflikt, naturkatastrofer eller en kombination av dessa. Insatserna har dessutom genomförts med mycket låga administrativa kostnader i Sverige.

- Vi är så imponerade över det arbete som genomförs i vårt nätverk. I genomsnitt har över 94% av de medel som vi förmedlat från Sidas humanitära anslag kunnat användas av samarbetspartner på plats för att öka trygghet och upprätta värdigheten för några av världens mest utsatta människor, säger Isa-Lei Moberg, humanitär samordnare på Svenska missionsrådet.

Lokal förankring och religiös läskunnighet

Flera av insatserna har genomförts av lokalt förankrade organisationer i länder och områden där få andra internationella organisationer finns på plats, till exempel i Sydsudan, Syrien och Jemen. En anledning till att insatserna kunnat genomföras är de långvariga partnerskap som byggts över tid mellan Svenska missionsrådets medlemsorganisationer och deras samarbetspartner på plats.

- Det unika förtroende som våra samarbetspartner har genom sin närhet till lokalsamhället har underlättat förhandlingar för att hjälpen ska nå fram, berättar Isa-Lei Moberg. Religiösa värderingar utgör en stor del av vardagen i dessa kontexter vilket är särskilt viktigt att förstå och navigera kring för att insatserna ska lyckas.

Ökad resiliens och digital omställning

Svenska missionsrådets satsning på resiliens har också märkts i det humanitära arbetet. Det handlar om att i de akuta insatser som genomförs samtidigt bygga in motståndskraft mot framtida kriser eller återkommande utmaningar. Mauretanien drabbas till exempel av återkommande torka.

- Huvudfokus för vår insats där har varit att säkerställa matsäkerhet. Men vi vill också reducera risken för framtida katastrofer och öka samhällets resiliens. Därför har lokala ledare involverats för att skapa beredskap samtidigt som hållbara jordbruksmetoder utvecklats och testats med lokalbefolkningen, förklarar Lennart Nolvall, Svenska missionsrådets handläggare med särskilt fokus på resiliens.

En positiv effekt som följt av pandemin är den snabba digitala omställningen. Svenska missionsrådets digitala utbildningar har varit populära bland såväl medlemsorganisationer som samarbetspartner trots en del tekniska utmaningar. Utbildningarna har till exempel handlat om humanitära principer, jämställdhetsamt skydd mot sexuellt utnyttjande och trakasserier.

Framtiden för Svenska missionsrådets humanitära medel

I enlighet med tidigare besked så har Sidas humanitära avdelning nu börjat fasa ut sitt humanitära anslag till Svenska missionsrådet. Svenska missionsrådet undersöker andra möjligheter till finansiering och har en fortsatt god dialog med Sidas humanitära avdelning.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Bistånd

Kategorier

  • civila samhället
  • religiös läskunnighet
  • humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete
  • pressrum

Relaterat innehåll