Pressmeddelande -

Oviss framtid för religionsfriheten efter den arabiska våren

Svenska missionsrådet ställer sig bakom kraven på en oberoende utredning av den egyptiska militärens massaker på fredliga demonstranter den 9 oktober. Händelserna i Egypten kommer att tas upp i dag på ett seminarium om situationen för religionsfrihet efter den arabiska våren.

- Vissa medier framställde massakern som ett exempel på interreligiöst våld, men den var snarare ett kallblodigt exempel på övervåld från den egyptiska militären mot egyptiska medborgare, då hundratals personer skadades och 24 personer dödades, säger Katherine Cash, ansvarig för påverkan och opinionsbildning i religions- och övertygelsefrihetsfrågor på Svenska missionsrådet.

De kristna och muslimska demonstranterna protesterade mot en attack på en kyrka i Aswan och för en ny lagstiftning kring byggandet av kyrkor.

Framtiden för religionsfriheten

Seminariet handlar om framtiden för religions- och övertygelsefriheten i Mellanöstern och Nordafrika. Händelserna i Egypten kommer att lyftas fram, bland annat genom en ögonvittnesskildring från Désirée Pethrus, riksdagsledamot KD, som var på resa i Kairo när massakern inträffade. Seminariet kommer även att titta på utvecklingen i Libyen, Tunisien och Syrien. 

Frågor som tas upp är relationen mellan stat och religion och situationen för religiösa minoritetsgrupper i regionen. Vilka risker och möjligheter finns? Och vilken roll kan Sverige och EU spela?

Medverkande är Jan Henningsson, utrikesdepartementet och före detta chef på Svenska Institutet i Alexandria, och Otmar Oehring, chef för avdelningen för mänskliga rättigheter på den tyska katolska organisationen Missio och expert på regionen.

Religionsfrihet i utrikespolitiken

Svenska missionsrådet har under tre års tid arbetat för en fördjupad integrering av religions- och övertygelsefrihetsfrågor i Sveriges och EUs utrikespolitik.

- Det finns en tydlig koppling mellan bristande religions- och övertygelsefrihet och konflikt, fattigdom och brott mot andra mänskliga rättigheter, säger Katherine Cash.

- Sverige och andra EU-länder behöver i större utsträckning arbeta för att främja religions- och övertygelsefrihet. Diplomati bör kombineras med utvecklingssamarbete, utbildningsinsatser, interreligiös dialog och stöd till utvecklingen av det civila samhället. Inte minst behöver kunskap i frågorna utvecklas inom Sveriges och EUs utrikestjänster.

 

Kontakt:

Katherine Cash, påverkan och opinionsbildning religions- och övertygelsefrihet, 076-501 18 36

Viktoria Isaksson, pressekreterare, 076-501 18 39

Relaterade länkar

Ämnen

  • Religion, tro

Kategorier

  • mänskliga rättigheter
  • religiös läskunnighet
  • humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete
  • religionsfrihet

Svenska missionsrådet arbetar för att religions- och övertygelsefrihet ska integreras i svensk utrikes- och utvecklingspolitik. Vi arbetar för religionsfrihet för alla.

Svenska missionsrådet, 172 99 Sundbyberg, 08-453 68 80, info@missioncouncil.se, www.missioncouncil.se.

Relaterat innehåll