Gå direkt till innehåll
87 % av Sveriges vuxna tror sig vara simkunniga, men bara en tredjedel testar sin simkunnighet årligen.

Pressmeddelande -

87 % av Sveriges vuxna tror sig vara simkunniga, men bara en tredjedel testar sin simkunnighet årligen.

Sommarvädret gör att många människor kommer att vistas i närheten av sjöar och hav. Hur står det då till med svenskarnas simkunnighet? Företaget YouGov har på uppdrag av Svensk Simidrott genomfört en undersökning som visar att 87 % anser sig vara simkunniga. Simkunnigheten har gått ner något sedan förra mätningen 2016, som visade på 89 % simkunnighet. Årets undersökning visar också att 41% av de som är simkunniga , inte tror att de kan simma mer än 200 meter i öppet vatten.


87 % av den vuxna befolkningen uppger att de kan simma i enlighet med definitionen för simkunnighet.* Tre av fyra uppger också att de kommer att spendera tid i närheten av vatten i sommar. Undersökningen visar att simkunnigheten inte skiljer sig nämnvärt mellan män och kvinnor. Däremot skiljer sig simkunnigheten beroende var i landet som man bor. I huvudstadsområdet uppger 91% att de är simkunniga medan enbart 80% av de som bor på landsbygden kan simma.

Av de som anser sig vara simkunniga uppger en tredjedel att de inte klarar av att simma längre än 200 meter i öppet vatten (sjöar eller hav). Det är dessutom bara 1 av 3 som simmar 200 meter i sträck årligen. Hela 21 % uppger att de aldrig gör det.

”Det är oroande att simkunnigheten har gått ner i landet, och skrämmande att så få testar sina simkunskaper. Simkunnighet är en färskvara och vi vill därför uppmuntra alla att testa sin simkunnighet årligen, säger Christina Sandin, simkunnighetsansvarig på Svenska Simförbundet.

Svensk Simidrott anordnar under sommarmånaderna en rad aktiviteter där både vuxna och barn är välkomna att testa sin simkunnighet. Under Vansbrosimningen anordnas Vansbro Vattenprovet där drygt 150 personer får chansen att simma. Runt om i landet anordnas dessutom en rad öppet vattentävlingar där du genom att simma 200 meter kan testa din simkunnighet. Inom ramen för Svensk Simidrotts arbete med att manifestera allas lika rättigheter och värde kommer även simkunnighetsaktiviteter att anordnas på ett antal platser under Europride i samarbete med Stockholms Stad. Läs mer här

Av de simkunniga kan man även utläsa att 26% är intresserade av att gå en simkurs för att förbättra sin teknik. Många som kan simma, skulle kunna effektivisera sin simning om de fick lite stöd och tips. Majoriteten av Svensk Simidrotts föreningar runtom i landet har idag kurser för både nybörjare och för de som kan en del, men som vill lära sig simma mer effektivt och energisnålt.

Av de som inte är simkunniga anger 39% att de är intresserade av att lära sig att simma, men det största hindret är att det känns pinsamt att börja som vuxen. En annan vanlig anledning är rädsla för vatten.

Av alla respondenter, både simkunniga och icke simkunniga, fanns ett stort intresse att lära sig crawl som första simsätt, om de hade lärt sig att simma idag. Svensk Simidrott vill att barn ska lära sig simma så tidigt som möjligt och att simkunnigheten upprätthålls under hela livet. De simsätt som är enklast och mest naturliga för små barn är crawl och ryggcrawl. Vår pedagogik handlar om att lära ut och träna crawl och ryggcrawl tills dess att barnen är mogna att kunna ta bröstsimsbentaget, som är en motoriskt mycket mer komplicerad rörelse. Målet är att barnen ska kunna behärska flera olika simsätt.

En varm och solig sommar gör att fler personer besöker badplatser och bassänger, vilket också ökar riskerna för drunkningstillbud. Att barn får lära sig simma är därför livsviktigt och ju tidigare barnen lär sig simma desto större möjlighet har de att kunna rädda sig själva i en nödsituation.

För kontakt gällande frågor kring simkunnighet och simkunnighetsundersökningen:
Christina Sandin, Simkunnighetsansvarig, Svensk Simidrott 
christina.sandin@svensksimidrott.se
tel 010-476 53 04

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 9-13 maj 2018 har sammanlagt 1006 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige.

* Definitionen för simkunnighet För att definieras som simkunnig ska du kunna falla i vattnet, få huvudet under vattenytan och efter att du åter har tagit dig upp till ytan, kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Hela testet ska utföras på djupt vatten.


Klarar du ovanstående definition så har du klarat Vattenprovet, som är Svensk Simidrotts simmärke, som utgör ett bevis på att du är simkunnig.

Ämnen

Kategorier


Svensk Simidrott är en av de största och mest framgångsrika idrotterna i Sverige. Svensk Simidrott består av idrotterna Simning, Simhopp, Vattenpolo, Konstsim och Öppet Vatten och är organiserad i Svenska Simförbundet som har närmare 140 000 medlemmar drygt 300 föreningar. Simning är en livslång idrott med närmare en miljon svenskar som motionssimmar regelbundet, totalt görs det över 30 miljoner besök i simanläggningarna runt om i Sverige varje år. Svensk Simidrott har fyra gånger blivit utsedda till Årets Idrottsförbund. Vår vision är en simidrott i världsklass i ett Sverige där alla kan simma.

Kontakter

Anna Hammar

Anna Hammar

Presskontakt Kommunikations- och pressansvarig Presskontakter, webb och kommunikation 0709-300 247
Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
SWEDEN