Gå direkt till innehåll
Inställd simundervisning och stängda bad riskerar försämra simkunnigheten

Pressmeddelande -

Inställd simundervisning och stängda bad riskerar försämra simkunnigheten

Höstterminen är nu igång och i skolans läroplan finns ett kunskapskrav i ämnet Idrott och hälsa, att alla elever ska kunna simma 200 meter i årskurs 6 för att få godkänt betyg. En viktig förutsättning för att klara detta är att barn ges möjlighet att börja öva upp sin vattenvana och sina simkunskaper tidigt. En undersökning som företaget YouGov har gjort, på uppdrag av Svensk Simidrott, visar dock att många föräldrar inte har haft möjlighet att låta sina barn gå i simskola, på grund av Coronaviruset.

Tjugo procent av föräldrarna till icke-simkunniga barn säger att de har avvaktat med att låta sitt barn gå i simskola under det senaste året beroende på coronaviruset (COVID-19). 18 % anger dessutom att simskolan har varit inställd på deras ort medan 7 % har velat sätta sitt barn i simskola, utan att få någon plats. Det innebär alltså att nästan hälften av de föräldrar som ett normalt år brukar och vill låta sitt barn delta i simundervisning inte har haft möjlighet till det på grund av Corona.

Detta är en bild som bekräftas av Svensk Simidrotts föreningar. I en enkätundersökning uppger 85 % av föreningarna att de har varit tvungna att ta emot färre deltagare än vanligt under höstterminen 2020 och vårterminen 2021.

-Svensk Simidrotts 300 föreningar gör en otrolig insats för simkunnigheten* i Sverige, genom att årligen arrangera simskolor och skolsim för cirka 100 000 barn. Det är därför väldigt viktigt att alla simhallarna nu öppnas upp, så att föreningarna ges möjlighet att bedriva sin verksamhet som vanligt. Om inte förutsättningarna förbättras, så finns det en stor risk att simkunnigheten bland barn kommer att minska markant framöver, säger Christina Sandin, Simkunnighetsansvarig på Svenska Simförbundet.

Flertalet av de föreningar som bedriver skolsim uppger att de har haft färre deltagare än en vanlig höst- och vårtermin under läsåret 2020-2021.

Utöver sämre möjligheter att delta i simundervisning visar Svensk Simidrotts undersökning även att 6 av 10 föräldrar har simmat och badat mindre i simhall tillsammans med sitt barn under det senaste året, i jämförelse med ett vanligt år.

-Vattenvana och simkunnighet är en färskvara och därför är det mycket viktigt att simhallar hålls öppna, så att både barn och vuxna kan träna och underhålla sina simkunskaper, säger Christina Sandin.

För kontakt gällande frågor kring simkunnighet och simkunnighetsundersökningen kontakta Christina Sandin, Simkunnighetsansvarig, Svensk Simidrott, christina.sandin@svensksimidrott.se, 010-476 53 04

*Simkunnig anses den som kan falla i vattnet, så att huvudet kommer under vattenytan och som efter att ha tagit sig upp till ytan kan simma 200 meter, varav 50 meter ska vara i ryggläge. Hela provet utförs på djupt vatten.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 22-29 juni 2021 har sammanlagt 1010 intervjuer genomförts med föräldrar med barn i åldern 4-17 år, i Sverige.

Ämnen

Kategorier


Svensk Simidrott är en av de största och mest framgångsrika idrotterna i Sverige. Svensk Simidrott består av idrotterna Simning, Simhopp, Vattenpolo, Konstsim och Öppet Vatten och är organiserad i Svenska Simförbundet som har närmare 140 000 medlemmar drygt 300 föreningar. Simning är en livslång idrott med närmare en miljon svenskar som motionssimmar regelbundet, totalt görs det över 30 miljoner besök i simanläggningarna runt om i Sverige varje år. Svensk Simidrott har fyra gånger blivit utsedda till Årets Idrottsförbund. Vår vision är en simidrott i världsklass i ett Sverige där alla kan simma.

Presskontakt

Anna Hammar

Anna Hammar

Presskontakt Kommunikations- och pressansvarig Presskontakter, webb och kommunikation 0709-300 247
Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
SWEDEN