Gå direkt till innehåll
Simkunnigheten bland barn ökar

Pressmeddelande -

Simkunnigheten bland barn ökar

Nu är en ny skoltermin igång och i dessa Coronatider är det många barnfamiljer som har tillbringat sommaren i Sverige i närheten av vatten -  men hur hög är då simkunnigheten bland barn? Företaget YouGov har på uppdrag av Svensk Simidrott genomfört en undersökning som visar att 62% av barn i åldrarna 4-17 år är simkunniga, vilket är en ökning med 6% jämfört med förra året.

Undersökningen visar att 62% av barn i åldern 4-17 år i Sverige är simkunniga*, enligt föräldrarnas bedömning, jämfört med 2019 då siffran var 56%.

- Det är glädjande att se att Svensk Simidrotts långsiktiga arbete för att höja simkunnigheten i landet har gett resultat, säger Christina Sandin, simkunnighetsansvarig på Svenska Simförbundet.

Att höja simkunnigheten är en prioriterad fråga för Svensk Simidrott och fokus ligger bland annat på att föreningarna med bibehållen kvalitet ska kunna ta emot så många barn som möjligt i sin verksamhet. De senaste fem åren har antalet deltagare i föreningarnas simskolor ökat med 6%, vilket gör att Svensk Simidrott årligen undervisar drygt 75 000 barn. Därutöver har många föreningar ett viktigt uppdrag, då de i många kommuner hjälper till med simundervisningen i skolan. Svensk Simidrotts undersökning visar att flest barn blir simkunniga vid 7-9 års ålder, men fortfarande är det då många barn som inte är simkunniga och här spelar skolan en viktig roll.

- I skolans läroplan finns det ett kunskapskrav att elever ska kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge i årskurs 6, vilket gör att det är viktigt att skolorna har en ordentlig plan för simundervisningen. Ju tidigare eleverna börjar öva, desto större är sannolikheten att de klarar målet i årskurs 6, säger Christina Sandin.

Vidare visar undersökningen att 1 av 3 föräldrar planerade att tillbringa mindre tid vid vatten under sommaren 2020 än tidigare år, detta trots att Folkhälsomyndigheten angivit att det inte är troligt att covid-19 sprids via bassängvatten eller badvatten.

- För att barn ska få möjlighet att lära sig att simma så tidigt som möjligt, så är det av stor betydelse att föräldrar tar sin del av ansvaret och sätter sina barn i simskola tidigt. Våra föreningar har gjort anpassningar i sin verksamhet för att kunna erbjuda simundervisning på ett säkert sätt trots rådande situation, säger Christina Sandin.

För kontakt gällande frågor kring simkunnighet och simkunnighetsundersökningen:
Christina Sandin, Simkunnighetsansvarig, Svensk Simidrott
Mail: christina.sandin@svensksimidrott.se
Telefon: 010-476 53 04

*Simkunnig anses den som kan falla i vattnet, så att huvudet kommer under vattenytan och som efter att ha tagit sig upp till ytan kan simma 200 meter, varav 50 meter ska vara i ryggläge. Hela provet utförs på djupt vatten.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden har sammanlagt 1010 intervjuer via internet genomförts med föräldrar med barn i åldern 4-17 år i Sverige.

Ämnen

Taggar


Svensk Simidrott är en av de största och mest framgångsrika idrotterna i Sverige. Svensk Simidrott består av idrotterna Simning, Simhopp, Vattenpolo, Konstsim och Öppet Vatten och är organiserad i Svenska Simförbundet som har närmare 140 000 medlemmar drygt 300 föreningar. Simning är en livslång idrott med närmare en miljon svenskar som motionssimmar regelbundet, totalt görs det över 30 miljoner besök i simanläggningarna runt om i Sverige varje år. Svensk Simidrott har fyra gånger blivit utsedda till Årets Idrottsförbund. Vår vision är en simidrott i världsklass i ett Sverige där alla kan simma.

Presskontakt

Anna Hammar

Anna Hammar

Presskontakt Kommunikations- och pressansvarig Presskontakter, webb och kommunikation 0709-300 247
Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
SWEDEN