Gå direkt till innehåll
Först i landet med att ansluta sig till ASF-status i Smittsäkrad Besättning Gris är Svenska Köttföretagens två seminstationer.
Först i landet med att ansluta sig till ASF-status i Smittsäkrad Besättning Gris är Svenska Köttföretagens två seminstationer.

Pressmeddelande -

Seminstationer viktiga föredömen i smittsäkerhetsarbetet

Erfarenheterna från ASF i Norberg/Fagersta har gett oss nya insikter om vikten av att prioritera beredskap för nya utbrott. Svenska grisproducenter uppmanas att ansluta sig till ASF-status i Smittsäkrad Besättning Gris för att vara bättre förberedda. Med ASF hos vildsvin i Sverige kom vi att omfattas av EU:s tuffa regelverk upprättat för länder med ASF. Kraven är omfattande och innefattar bland annat transportförbud av grisar till, från och igenom ett smittat område, ett krav som kan få stora konsekvenser för svensk grisproduktion om smittan upptäcks i ett område med många grisgårdar.

Undantagstillstånd för transport av grisar kan utfärdas av en officiell veterinär om man uppfyller kraven i lagstiftningen, som motsvarar biosäkerhetskraven i ASF-status Smittsäkrad Besättning Gris. Vid utbrott av afrikansk svinpest måste gårdar även uppfylla lagringskraven för halm och spannmål. Hamnar din grisbesättning i ett smittat område ska den godkännas av officiell veterinär och klinisk övervakning kommer att ske i besättningen. Därutöver ska varje utleverans av grisar undersökas och godkännas av en officiell veterinär. Smittas din grisbesättning kommer Jordbruksverket att besluta om avlivning av grisarna inom ramen för epizootilagstiftningen.

Först i landet med att ansluta sig till ASF-status i Smittsäkrad Besättning Gris är Svenska Köttföretagens två seminstationer. Seminstationen i Hållsta var placerad endast sju mil från den upprättade restriktionszonen. Även om seminstationerna normalt omfattas av höga och omfattande smittskyddsrutiner så har hösten inneburit förändrade rutiner. Stationsveterinär Gunnar Johansson, Gård & Djurhälsan har varit en nyckelperson i arbetet med att finslipa rutiner och ge sakkunnigt stöd till personalen.

- Vi har ett stort ansvar och är alltid på tå när det gäller smittskyddsarbete på våra seminstationer. Det har varit självklart för oss att göra nödvändiga förberedelser för att skydda vår produktion. Personalen har ställt upp till 100% när vi höjde våra biosäkerhetsrutiner i samband med utbrottet av ASF. Våra seminstationer är en viktig del i den totala beredskapen för grisbranschen i Sverige, säger seminstationschef Pär Holm, Svenska Köttföretagen.

Relaterade länkar

Ämnen


Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vårt uppdrag är att öka lönsamheten och skapa goda förutsättningar för våra kunder och ägare. Detta gör vi genom att leverera grissemin, livdjur och branschutveckling i världsklass. Samtidigt som vi tillsammans med våra dotterbolag och samarbetspartners, erbjuder förstklassig rådgivning, arbetar med opinionsbildning hos konsument, individtestar avelstjurar och på olika sätt sluter kretsloppet.

Tillsammans med våra olika företag driver vi en lönsam branschutveckling i hela värdekedjan och skapar långsiktig efterfrågan på svenskt gris-, nöt-, och lammkött. Vårt mål är att svenskt köttproduktion ska vara tryggt och hållbart från början till slut! Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

Kontakter

Hans Agné

Hans Agné

Presskontakt VD 0705 48 30 01

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige.

Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation – glädje. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta.

Svenska Köttföretagen
Vasagatan 29
541 31 Skövde
Sverige