Gå direkt till innehåll
Brunklöver, Trifolium spadiceum, Foto: Maria van der Wie
Brunklöver, Trifolium spadiceum, Foto: Maria van der Wie

Nyhet -

Svenska Botaniska Föreningen välkomnar översynen och förtydligandet av artskyddet

Först och främst vill SBF ge beröm till utredarna för en grundlig utredning, där all bakgrund belysts i detalj och varje sten har vänts på ett flertal gånger. Det är inte ofta en så omfattande utredning samtidigt är så läsvärd.

SBF välkomnar en översyn av artskyddet och förtydliganden av detta samt en förbättring av förutsättningarna för arbetet med att förebygga, upptäcka och lagföra artskyddsrelaterad brottslighet, som är en viktig del i artskyddet.

SBF ställer sig bakom merparten av förslagen, men det finns dock en del att kommentera att vidare belysa från ideell botanisk synvinkel.

SBF vill föra fram de ideella miljöföreningarnas samt de biologiska muséernas roll i artskyddsarbetet. SBF är nationellt ansvarig för botanistnätverket Floraväktarna som övervakar lokaler för rödlistade kärlväxter, i huvudsak ideellt arbete men där baskostnader finansieras av Naturvårdsverket och SLU Artdatabanken. Arbetet sker i samråd/samarbete med berörda myndigheter. SBF driver också projekt med syfte att inventera hela Sveriges kärlväxtflora och här framför allt fylla ut de ”vita fläckar” som fortfarande finns på Sverigekartan. Alla resultat från övervakning och inventeringar förs in i Artportalen, där det även kvalitetssäkras till nytta för alla intressenter. Vidare anser vi att verksamheterna vid de biologiska muséerna har en viktig roll. Dessa bör få förstärkta resurser att utföra professionella artbestämningar som stöd till biologiska inventeringar, mm, relaterat till artskydd. Idag är denna verksamhet kraftigt underfinansierad.

Vi vill även föra fram att utredningens ansats att inkludera arternas miljö och ekologi i artskyddet är föredömlig. Inga arter lever isolerat utan är för sin fortlevnad beroende av sin omgivning: andra växter, svampar och djur, mark-, vatten-, och luftförhållanden.

Hela remissvaret kan du läsa här.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Mora Aronsson

Mora Aronsson

Presskontakt Ordförande 072-512 10 43

Relaterat innehåll

Välkommen till Svenska Botaniska Föreningen!

Svenska Botaniska Föreningen är en ideell förening som verkar för ökad kännedom om och skydd av vilda växter. Föreningen bildades 1907 och idag är föreningen en samlingsplats för alla som är intresserade av botanik.

Svenska Botaniska Föreningen
Kungsängens gård 206
753 23 Uppsala
Sverige