Gå direkt till innehåll
Så blommade nationaldagen enligt Försommarkollen

Pressmeddelande -

Så blommade nationaldagen enligt Försommarkollen

På världsmiljödagen och nationaldagen rapporterade 1 100 medborgarforskare över hela landet in hur långt blomningen hade framskridit hemma hos sig. Flera av dem blommar numera i en större del av landet än vad de gjorde förr i tiden.

Kampanjen Försommarkollen är till för att visa hur klimatförändringarna har påverkat några av våra vanligaste blommor, och det görs genom jämförelser av blomningstidpunkten idag med när blomningen skedde förr i tiden.

Bakom Försommarkollen, som pågick 5–6 juni, står Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska Botaniska Föreningen.

Försommarkollen är en medborgarforskningskampanj där frivilliga och professionella forskare samarbetar med inrapportering och analys, som för andra gången genomfördes på världsmiljödagen (5 juni) och nationaldagen. I kampanjen görs observationer över hela landet av blomningen hos liten blåklocka, liljekonvalj, prästkrage, hägg, rönn och syrén. Genom detta får vi en ögonblicksbild av hur blomningen ser ut över hela landet för dessa blommor. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska Botaniska Föreningen har nu analyserat årets rapportering för att se hur växterna har påverkats av vårens och försommarens väder och om det finns någon skillnad jämfört med förr, som kan bero på klimatförändringar.

– På nationaldagen spanade vi in om Sveriges nationalblomma, liten blåklocka, hade hunnit börja blomma i någon del av landet, säger Mora Aronsson, ordförande i Svenska Botaniska Föreningen. Den är ganska senblommande och det visar sig även i år att den inte hade kommit igång riktigt än. Vi fick in ett fåtal ”spridda skurar” med rapporter om blommande blåklockor och det var egentligen bara i de allra sydligaste delarna av Skåne där vi kan säga att den har börjat blomma.

Några av de andra blommorna i Försommarkollen har däremot kommit igång och blommar rikligt i stora delar av landet. Liljekonvalj och syrén blommar långt upp i Norrland och häggens blomning är redan avslutad, utom i de allra nordligaste delarna av Norrland. Den mer senblommande rönnenhar precis börjat blomma i sydligaste Norrland och prästkragen blommar upp till Mälardalen.

Blomningstidpunkten för växterna som ingår i Försommarkollendokumenterades även från för 150 år sedan och fram till början av 1900-talet av ett landsomfattande nätverk av observatörer, vilket gör att vi kan jämföra de uppgifter vi får in via Försommarkollenmed hur det såg ut då. Med data från Försommarkollen under flera år i nutid, går det att analysera om det finns några klimatförändringseffekter på dessa växters blomning.

Även om många av oss upplever att årets blomning nog är lite sen, så har blomningen för alla arter nått betydligt längre norrut än tidigare vid den här tidpunkten. Hägg, liljekonvalj och syrén har redan hunnit blomma över i de trakter där den förr bara precis hade börjat blomma. Prästkrage och rönn började förr inte blomma förrän framåt 10 juni på några få platser i södra Sverige, men i år har de börjat blomma betydligt längre norrut redan vid nationaldagen.

– När vi jämför häggens blomning nu med vad vi såg i Vårkollen vid Valborgshelgen, så har den alltså på de här veckorna i stort sett hunnit blomma av sig i hela landet, medan syrénen ligger lite efter, säger Ola Langvall från SLU, som är samordnare för Svenska fenologinätverket. “Skomakarens semester” pågår alltså för fullt i större delen av landet, avslutar Ola.

Försommarkollen är en del av Naturens kalender, en större miljöövervakning där frivilliga medborgarforskare över hela landet bidrar till att dokumentera växtsäsongen från första vårtecken till sista hösttecken. Eftersom växtsäsongens längd och tidpunkten när olika arter blommar, skjuter skott eller fäller sina löv är grundläggande egenskaper i naturen, är det många som påverkas när naturens kalender ändras. Skogsbrukare, jordbrukare, biodlare och pollenallergiker är exempel på sådana som är direkt beroende av samspelet i och med naturen, och därmed behöver vi kunskap om hur den biologiska växtsäsongen förändras som en effekt av klimatförändringar.

Foto på liten blåklocka: iStock.com/ITkach

Mer information

Försommarkollens hemsida: www.försommarkollen.se

Ladda hem folder om Försommarkollen

Kontaktpersoner nationellt

Svenska Botaniska Föreningen (www.svenskbotanik.se)

Mora Aronsson mora.aronsson@svenskbotanik.se 072-512 10 43

Moa Pettersson moa.pettersson@svenskbotanik.se 076-135 94 45

Sveriges lantbruksuniversitet, samordnare för Svenska fenologinätverket (www.naturenskalender.se, www.försommarkollen.se)

Ola Langvall ola.langvall@slu.se 070-600 52 26

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svenska Botaniska Föreningen (SBF) är en ideell förening vars syfte är att samla, tillvarata och främja botaniska intressen samt verka för ökad kännedom om och skydd av vilda växter.
Det görs bland annat genom föreningens två tidskrifter Svensk Botanisk Tidskrift och Vilda Växter och annan botanisk litteratur som publiceras genom föreningens förlag. Föreningen driver flera olika projekt för att kartlägga landets flora och följer utvecklingen av hotade arter. Föreningens största verksamhet i dag är Floraväktarna.

Föreningen bildades 1907 och idag är föreningen en samlingsplats för alla som är intresserade av botanik.

Det finns 29 regionala botaniska föreningar kopplade till Svenska Botaniska Föreningen runt om i landet som samlar och utbildar botaniskt intresserade personer samt bedriver forskning på lokal nivå.

Som medlem stödjer du vår verksamhet både regionalt och nationellt.

Kontakter

Mora Aronsson

Mora Aronsson

Presskontakt Ordförande 072-512 10 43
Ola Langvall

Ola Langvall

Samordnare Svenska Fenologinätverket, SLU, 070-600 52 26

Relaterat innehåll

Välkommen till Svenska Botaniska Föreningen!

Svenska Botaniska Föreningen är en ideell förening som verkar för ökad kännedom om och skydd av vilda växter. Föreningen bildades 1907 och idag är föreningen en samlingsplats för alla som är intresserade av botanik.

Svenska Botaniska Föreningen

Kungsängens gård 206
753 23 Uppsala
Sverige