Gå direkt till innehåll
Tre tussilago som sträcker sig upp mot solljuset, Foto: Gert Olsson/Scandinav
Tre tussilago som sträcker sig upp mot solljuset, Foto: Gert Olsson/Scandinav

Pressmeddelande -

Vårkollen – håll koll på klimatförändringar genom vårtecknen där du bor

Efter en ett rejält bakslag i vårvädret, ända ner i sydligaste Sverige, har värmen kommit tillbaka och hela landet har nu fått en period med mycket värme. Att vårvädret är nyckfullt är vi vana vid, men det gör det också svårt att avgöra om våren faktiskt är tidig eller sen i år! Med Vårkollen vill vi få veta hur växterna reagerat på vårvädret där du bor just denna vår, under Valborgshelgen (30 april–1 maj). Genom att göra detta varje år kan vi få koll på klimatförändringars inverkan på vårväxterna här hos oss. Svenska Botaniska Föreningen och Sveriges lantbruksuniversitet uppmanar dig därför att kolla upp en handfull vårtecken för att sedan rapportera in dessa till Vårkollen.

Vårkollen, som är ett medborgarforskningsprojekt där frivilliga och professionella forskare samarbetar, genomfördes för första gången 2015. Varje år har tiotusentals observationer rapporterats in från hela landet om vitsippans, tussilagons, sälgens och häggens blomning samt björkens lövsprickning. Tidigare år har det visat sig att till exempel björkens lövsprickning hunnit 40-50 mil längre norrut än vad som var normalt för drygt 100 år sedan. Genom att samla in vårtecken under många år, kan SBF i samarbete med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet analysera hur växterna tar emot våren och om det finns några trender som tyder på att det är bestående skillnader från förr, på grund av klimatförändringar.

– Vi vet att det är många som är intresserade av vårtecken och vi är glada att det är så många som vill vara medborgarforskare genom att rapportera sina fynd till Vårkollen. Vi hoppas på samma stora uppslutning till Vårkollen i år, som vi haft de senaste åren. Dessa vårteckenspanare bidrar till vetenskaplig kunskap och är ovärderliga för vi ska kunna få in uppgifter som täcker hela landet vid samma tidpunkt, säger Mora Aronsson, ordförande i Svenska Botaniska Föreningen.

Många tidiga vårtecken har redan skådats på många platser i landet, eftersom vi hade en varm period i mars. Bakslaget därefter, med kyla och snö ända ner i Skåne, har ändå gjort att många vårtecken har dröjt, åtminstone till den nya perioden med värme som kom i påsk. Även om det varit ordentligt varmt ända uppe i Norrbotten, så är det också stora delar av landet som fortfarande är täckt med snö, vilket håller tillbaka vårtecknen på många platser. Sådana lokala variationer gör att det är viktigt att få in rapporter även från platser där vårblommorna inte har hunnit slå ut än. Genom att delta i Vårkollen kan du hjälpa till att besvara frågan hur långt vårtecknen hunnit hemmavid just kring Valborg i år.

Klimatförändringarna påverkar både vårens ankomst och växtsäsongen som helhet, men varje år är unikt, så vi behöver fortsätta göra observationer av detta under en längre tid. De senaste 10 åren har till exempel vitsippornas blomning och björkarnas lövsprickning startat ca två veckor tidigare än vad som var normalt för drygt 100 år sedan. Men hur ser det ut i år?

– Eftersom vårtecknen dokumenterades under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet av ett landsomfattande nätverk av observatörer, kan vi jämföra de uppgifter vi får in via Vårkollen med hur det såg ut då, säger Ola Langvall från SLU, som är samordnare för Svenska fenologinätverket.

Vårkollen är en del av Naturens kalender, en större miljöövervakning där frivilliga medborgarforskare över hela landet bidrar till att dokumentera växtsäsongen från första vårtecken till sista hösttecken. Eftersom växtsäsongens längd och tidpunkten när olika arter blommar, skjuter skott eller fäller sina löv är grundläggande egenskaper i naturen, är det många som påverkas när naturens kalender ändras. Skogsbrukare, jordbrukare, biodlare och pollenallergiker är exempel på sådana som är direkt beroende av samspelet i och med naturen, och därmed behöver vi kunskap om hur den biologiska växtsäsongen förändras som en effekt av klimatförändringar.

Vårkollen tar emot observationer av vårtecken enbart under de två dagarna 30 april och 1 maj. Resultatet publiceras den 2 maj, som är första vardagen efter Vårkollens genomförande.

Foto på tussilago: Gert Olsson/Scandinav

Mer information

Vårkollens hemsida: www.vårkollen.se

Ladda hem folder om Vårkollen

Kontaktpersoner nationellt

Svenska botaniska föreningen (www.svenskbotanik.se)

Mora Aronsson mora.aronsson@svenskbotanik.se 072-512 10 43

Moa Pettersson moa.pettersson@svenskbotanik.se 070-923 66 76

Sveriges lantbruksuniversitet, samordnare för Svenska fenologinätverket (www.naturenskalender.se, www.vårkollen.se)

Ola Langvall ola.langvall@slu.se 070-600 52 26

Regionala kontaktpersoner

Bohuslän Tore Mattsson tore.mattsson@svenskbotanik.se 073-089 00 38

Dalarna/Leksand Kicki Marcus kicki.marcus@gmail.com 070-274 51 00

Dalarna Matilda Elgerud m.elgerud@gmail.com 0736-47 41 60

Dalsland Claes Kannesten claes.kannesten@telia.com 073-801 64 02

Gästrikland Peter Ståhl peter.b.stahl@gmail.com 073-024 20 43

Halland Moa Pettersson moa.pettersson@svenskbotanik.se 070-923 66 76

Härjedalen Eva Sundin e.sundin@telia.com 070-922 04 16

Jämtland Staffan Åström carex47@gmail.com 070-686 82 74

Medelpad Eva Sundin e.sundin@telia.com 070-922 04 16

Småland Åke Rühling ake.ruhling@telia.com 070-606 86 21

Södermanland Gunnar Björndahl gunnar.bjorndahl@svenskbotanik.se 070-230 54 82

Skåne Moa Pettersson moa.pettersson@svenskbotanik.se 070-923 66 76

Uppland Mora Aronsson mora.aronsson@svenskbotanik.se 072-512 10 41

Uppland/Stockholm Yolanda Karlsson yolandakarlsson@gmail.com 072-026 59 41

Värmland Pär Dahlström par.dahlstrom@gmail.com 070-518 06 24

Västerbotten Åsa Granberg asa.granberg@gmail.com 070-239 33 58

Västmanland Gunnar Björndahl gunnar.bjorndahl@svenskbotanik.se 070-230 54 82

Västmanland Henrik Berg henrik.berg@lansstyrelsen.se 010-224 92 15

Ångermanland Stefan Grundström stefan.grundstrom@hotmail.com 073-091 25 69

Öland Ulla-britt Andersson ullabritt.oland@gmail.com 070-536 78 36

Östergötland Kjell Antonsson kjell.antonsson56@gmail.com 072-516 42 45

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svenska Botaniska Föreningen (SBF) är en ideell förening vars syfte är att samla, tillvarata och främja botaniska intressen samt verka för ökad kännedom om och skydd av vilda växter.
Det görs bland annat genom föreningens två tidskrifter Svensk Botanisk Tidskrift och Vilda Växter och annan botanisk litteratur som publiceras genom föreningens förlag. Föreningen driver flera olika projekt för att kartlägga landets flora och följer utvecklingen av hotade arter. Föreningens största verksamhet i dag är Floraväktarna.

Föreningen bildades 1907 och idag är föreningen en samlingsplats för alla som är intresserade av botanik.

Det finns 29 regionala botaniska föreningar kopplade till Svenska Botaniska Föreningen runt om i landet som samlar och utbildar botaniskt intresserade personer samt bedriver forskning på lokal nivå.

Som medlem stödjer du vår verksamhet både regionalt och nationellt.

Presskontakt

Mora Aronsson

Mora Aronsson

Presskontakt Ordförande 072-512 10 43
Ola Langvall

Ola Langvall

Samordnare Vårkollen, Svenska Fenologinätverket, SLU, 070-600 52 26
Moa Pettersson

Moa Pettersson

Nationell kontaktperson 070-923 66 76

Relaterat innehåll

Välkommen till Svenska Botaniska Föreningen!

Svenska Botaniska Föreningen är en ideell förening som verkar för ökad kännedom om och skydd av vilda växter. Föreningen bildades 1907 och idag är föreningen en samlingsplats för alla som är intresserade av botanik.

Svenska Botaniska Föreningen
Kungsängens gård 206
753 23 Uppsala
Sverige