Gå direkt till innehåll
Mats Widbom, vd Svensk Form, och Jonas Olsson, vd SVID, lämnar över rapporten till Sophia Laurin, departementsråd och enhetschef för enheten för kulturarv och livsmiljö, Kulturdepartementet.
Mats Widbom, vd Svensk Form, och Jonas Olsson, vd SVID, lämnar över rapporten till Sophia Laurin, departementsråd och enhetschef för enheten för kulturarv och livsmiljö, Kulturdepartementet.

Pressmeddelande -

Ny studie visar att design är viktigt för samhällets hållbara utveckling

I augusti fick Svensk Form och SVID i uppdrag av regeringen att genomföra en studie under rubriken Design som utvecklingskraft för samhällets hållbara utveckling. Nu presenteras resultatet i en rapport som visar på den stora potential som design och designprocesser har inom en mängd olika samhällssektorer.

Studiens analys och slutsatser visar att design är ett strategiskt område för att förbättra människors liv, företagens konkurrenskraft, det offentligas förmåga att leverera rätt tjänster till medborgarna och inte minst, att utveckla verktyg och processer för att minska klimatpåverkan. Studien har tagits fram genom en sammanställning och analys av ett stort antal intervjuer med personer både inom och utanför designbranschen, enkäter till lärosäten på högskolenivå, rundabordssamtal och studier av relevanta texter.

– Jag är övertygad om att studien kan bli ett användbart kunskapsdokument för vår beställare Kulturdepartementet men även för andra departement och intressenter som kan ha nytta av ökad kunskap och förståelse för vad design är och kan göra, både inom och vid sidan av politiken för gestaltad livsmiljö, säger Mats Widbom, vd på Svensk Form.

– Den här studien kommer att öka kunskapen om design hos departement och myndigheter, såväl som vår omvärld i stort, säger Jonas Olsson, vd på SVID. Nu är det dags för Sverige att också ta position i att använda design som utvecklingskraft för samhällets hållbara utveckling, precis som våra nordiska grannländer med framgång har gjort under en längre tid.

Slutsatser i studien visar på förbättringspotential inom en rad områden
Studien argumenterar för att den kunskap om design som utvecklas på utbildningsinstitutionerna bör tas tillvara i ökad omfattning för att främja samhällets hållbara utveckling. Studien lyfter också fram att Sverige har mycket att lära av våra nordiska grannländer i tolkningen av vad design är och kan göra, samt att kunskapen om designområdets olika perspektiv behöver utvecklas vid myndigheter med uppdrag för gestaltad livsmiljöpolitiken.

Fakta om studien
Studien ”Design som utvecklingskraft – En studie om sätt att tänka och arbeta för samhällets transformation i hållbar riktning” har tagits fram av Föreningen Svensk Form och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign på uppdrag av regeringen (Kulturdepartementet). Arbetet med studien har pågått från september 2021 till och med mars 2022. Huvudskribent är Lisa Daram Westling. Daniel Byström är medskribent och designstrateg.

Studien innehåller diskussioner om vad design är och kan bidra till inom privat och offentlig sektor och beskriver hur både praktiserande designer och designhögskolor förhåller sig till hållbarhetsfrågorna. Studien går även igenom den nationella designpolitikens ursprung och utveckling fram till idag och ger en utblick i hur designorganisationerna i de nordiska grannländerna arbetar idag. Efter avslutande reflektioner och slutsatser följer en serie goda exempel på design som utvecklingskraft inom både näringsliv och offentlig sektor.

Läs hela studien och ladda ner den Här.

Ämnen

Kategorier


Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening för privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan 1905.

Kontakter

Elin Seittu

Kommunikationsansvarig Kommunikation & press 0723233148

Relaterat innehåll

I samtiden sedan 1845

Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening för privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan 1905.

Svensk Form
Svensksundsvägen 13
101 24 Stockholm
SVERIGE