Gå direkt till innehåll
Daniel Byström, Jonas Olsson, Lisa Daram Westling och Mats Widbom
Daniel Byström, Jonas Olsson, Lisa Daram Westling och Mats Widbom

Pressmeddelande -

Nytt regeringsuppdrag: Svensk Form och SVID genomför studie om design som utvecklingskraft

Nu stärker Svensk Form och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign sitt samarbete kring hållbarhetsfrågorna och genomför på uppdrag av regeringen en studie om design som utvecklingskraft för samhällets hållbara utveckling. Designens roll i politiken för gestaltad livsmiljö behöver stärkas och det här är en tydlig signal att den är på väg att göra det, menar de båda organisationerna.

Kulturdepartementet publicerade i anslutning till beslutet ett pressmeddelande där kulturminister Amanda Lind kommenterade det nya uppdraget:

– Design driver samhället framåt, och spänner över allt ifrån kultur till miljö, näringsfrågor och samhällsbyggnad. Studien möjliggör för oss att få en samlad bild över designperspektivets olika delar och hur det kan stärkas för genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö i hela landet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

– Designområdet är centralt i det gröna systemskiftet och vi kommer med studien lyfta fram var och hur design kan bli en hävstång för samhällets transformation i hållbar riktning, säger Mats Widbom, vd Svensk Form.

– SVID har lång erfarenhet av att arbeta med designmetodik i komplexa samhällsutmaningar. Tillsammans med Svensk Form och andra nationella, regionala och lokala aktörer ser vi fram emot ett konstruktivt utredningsarbete som regeringsuppdraget har gett våra organisationer mandat till, säger Jonas Olsson, vd SVID.

Svensk Form och SVID har anlitat arkitekten och skribenten Lisa Daram Westling som huvudsekreterare för studien och designern Daniel Byström som designstrateg för att utföra deluppdrag inom studien. Regeringsuppdraget ska slutrapporteras till regeringen den 28 februari 2022.

– Det här uppdraget kommer helt rätt i tiden. I design finns en potential för analys och problemlösning som behövs för att möta klimatutmaningen och sociala utmaningar. Ytterst handlar det om omsorg om människor och planeten – att förstå hur fysisk miljö, föremål och designprocesser spelar roller i det stora hela, säger Lisa Daram Westling, huvudsekreterare för studien.

Tack vare båda organisationernas nationella närvaro – genom Svensk Forms 14 regionalföreningar och SVIDs medlemsförening Svenska Designsällskapet – finns goda förutsättningar för att designområdet förankras tydligare i genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö i hela landet.

Bakgrund Lisa Daram Westling:
Lisa Daram Westling är arkitekt och skribent med lång erfarenhet från arkitektverksamhet i eget namn, tidigare sakkunnig kanslichef på forskningsstiftelsen Arkus, samt före detta projektledare/sekreterare i Rådet för arkitektur, form och design på Regeringskansliet.

Bakgrund Daniel Byström:
Daniel Byström är designer och specialist på design inom samskapande processer, destinationsutveckling och samhällsutveckling med fokus på hållbarhet och användarbehov. Bland tidigare uppdragsgivare finns bland andra ArkDes - Statens centrum för arkitektur och design.

Kontakt
Mats Widbom, vd Svensk Form, tel. 08-463 31 30, e-post mats.widbom@svenskform.se
Jonas Olsson, vd SVID, tel. 073-406 64 26, e-post jonas.olsson@svid.se

Relaterade länkar

Ämnen


Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening för privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan 1905.

Relaterat innehåll

I samtiden sedan 1845

Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening för privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan 1905.

Svensk Form
Svensksundsvägen 13
101 24 Stockholm
SVERIGE