Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Löneavtal på märket för teater- dans- och operabranschen

Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har träffat avtal för offentligt finansierade teaterinstitutioner som ligger på märket 6,8 procent på tre år. För att komma i fas med industrins avtal vid nästa avtalsrörelse har avtalet förlängts med ytterligare tre månader och landar därför på totalt 7,4 procent.

- Löneökningarna är högre än vad många av våra medlemmar får i anslag, och på vissa håll kommer detta att leda till nedtrappningar av olika slag. Men vi har fått in viktiga villkorsändringar i avtalet som gör att vi ändå är mycket nöjda, säger Stefan Forsberg, ordförande för Svensk Scenkonst.

Bland villkorsändringarna märks en möjlighet att förlänga korttidsanställningar med en månad, en reglering av hur för mycket utbetald semester kan kvittas mot lön, samt en förändring av turordningskretsarna för teknisk personal.Dessutom utökas förmånen med föräldralön till sex månader.

För ytterligare information:
Stefan Forsberg, ordförande, 070-786 02 50
Maria Sundling Grundtman, förhandlingschef, 070-100 83 77
Ulrika Holmgaard, vd, 070-108 57 57

Ämnen


Svensk Scenkonst är branschorganisation för företag inom musik, dans och teater. Vi representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, länsmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. Svensk Scenkonst verkar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemsföretagen att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.

Svensk Scenkonst - För professionella företag i scenkonstbranschen


Presskontakt

Annika af Trolle

Annika af Trolle

Presskontakt Kommunikationschef 070-420 27 75

Det här är Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom musik, dans och teater. Våra drygt 115 medlemmar erbjuder professionell scenkonst i hela landet. Svensk Scenkonst arbetar för att ge optimala förutsättningar för att bedriva och utveckla konstnärlig verksamhet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare.

Svensk Scenkonst
Birger Jarlsgatan 39 1 tr
Box 1778 SE-111 87 Stockholm