Gå direkt till innehåll
Övre raden: Anders och Amanda på Alverbäcks blommor, Ulrica  och Carl-Johan på Hagshultskossorna, Hela gänget på Sju gårdar. Nedre raden: Edvard Hjelmsäters egendom, Ebba-Maria på Mossagården, Susanne och Mats på Vikentomater
Övre raden: Anders och Amanda på Alverbäcks blommor, Ulrica och Carl-Johan på Hagshultskossorna, Hela gänget på Sju gårdar. Nedre raden: Edvard Hjelmsäters egendom, Ebba-Maria på Mossagården, Susanne och Mats på Vikentomater

Pressmeddelande -

6 nominerade till Årets klimatbonde 2021

För att uppmärksamma de som verkligen gör jobbet med att minska klimatpåverkan inom mat- och blomproduktionen delar Svenskt Sigill Klimatcertifierad ut priset Årets klimatbonde. Nu är sex stycken bönder i framkant inom klimatfrågan nominerade till Årets Klimatbonde 2021.

Anders och Amanda, Alverbäcks blommor

Blombönder på Ekerö i Stockholm

Motivering: Syskonen Anders och Amanda Alverbäck på Alverbäcks Blommor är pionjärer inom miljöfrågor för växthusodling och engagerade sig mycket tidigt i klimatfrågan. De har varit klimatcertifierade sedan starten av Svenskt Sigills Klimatcertifiering år 2010. Växthusen värms upp med värme från en pelletspanna, är inredda med energieffektiva vävar och hela anläggningens ytterväggar är isolerade för effektiv uppvärmning. De utsläpp från tulpanodling som ändå uppstår, inklusive transporter och klimatutsläpp hos tulpanlöksleverantörer, från fält till butik, klimatkompenserar Alverbäcks för genom Vi-Skogens plantering av träd i östra Afrika.  

Ulrica Björnhag och Carl-Johan Bertilsson,Hagshultskossorna

Nötköttsbönder på Kopensionatet i Hagshult, Skillingaryd, Småland

Motivering: När mjölkkon inte längre levererar mjölk på topp flyttar hon till Kopensionatet på Hagshult. Här blir hon naturvårdare genom att beta ängar och hagar. Under tiden bygger hon muskler och fett som bli riktigt gott kött. Målet är att hela djuret ska tas tillvara i framtiden och nu gör de talg av fettet och testar att göra ”ko-kol” av benen. Nu testar de också att öka kolinlagringen i mark. Med vintergröna marker, LED-lampor, korta transporter och en klimatcertifiering enligt Svenskt Sigill är Hagshultskossorna förebilder inom klimatsmart köttproduktion.

Alla bönder på Sju gårdar

Mjölkbönder utanför Uppsala

Motivering: Sju gårdar var de första mjölkbönderna att bli klimatcertifierade och är fortfarande de enda som klarar de högt ställda reglerna. Mjölk, mejeriprodukter och ost säljs i närområdet och de är verkligen förebilder för hur en klimat- och miljösmart mjölkproduktion ska se ut. Huvuddelen av kornas foder odlas på deras egna åkrar. Med ett tydligt fokus på friska djur följer de noga upp både foder och hälsa hos djuren. Det systematiska arbetssättet med noga uppföljningar av nyckeltal gör att de hela tiden förbättrar effektiviteten och blir än mer klimatsmarta. De värnar den biologiska mångfalden genom att låta djuren beta länge från tidig vår till sen höst, så länge vädret tillåter. En del av djuren går dessutom på artrik naturbetesmark.

Edvard Hamilton, Hjelmsäters egendom

Spannmåls- och biokolsbonde på Kinnekulle, Skaraborg

Motivering: Edvard tänker på helhetsgrepp när det gäller hållbarhet. Förutom att vårda djur och mark på ett resurs- och klimatsmart sätt bidrar han även till att binda in stora mängder kol ifrån atmosfären genom sin biokolsproduktion. Biokolet görs på skogsrester och drivs av solel. Biokolet sprids på åkrarna vilket ger en bättre skörd och vattenhållande förmåga i marken. Edvard engagerar sig även i forskningsprojekt för en hållbar utveckling. Gården drivs i ett Natura 2000 område och gårdens får bidrar till att beta naturreservaten.

Ebba-Maria Olson, Mossagården

Grönsaks- och hampabonde i Veberöd, Skåne

Motivering: Ebba-Maria startade 1998 Sveriges första prenumeration på grönsaker. Grönsakerna odlas ekologiskt enligt KRAV och körs ut med biogasbilar. Med starkt driv och med största engagemang för planetens hälsa lyckas Ebba-Maria hitta de bästa lösningarna för platsen. Även den klimatsmarta växten hampa odlas på gården för att användas som byggnadsmaterial och bli till mathantverksolja. En fermentationsanläggning är under uppbyggnad för ökad mullhalt och kolinlagring och tester pågår för att öka inlagringen av kol i marken tillsammans med Miljömatematik.

Susanne och Mats Olofsson, Vikentomater

Tomatbönder vid Höganäs, Skåne

Mats och Susanne driver en fantastisk klimatcertifierad odling av tomater, grönsaker och frukt. Med fokus på både smak och hållbarhet är de verkligen odlare i framkant. Odlingen sker i pimpsten som kan rengöras och återanvändas, bevattningen är cirkulär och uppvärmningen sker med pelletspanna. Plantorna blir till biogas som värmer upp husen i Helsingborg. För att minimera svinn gör de smakrika sylter och såser som används i bistron eller säljs i gårdsbutiken.


Kriterier för Årets klimatbonde

  • Du är en primärproducent, det spelar ingen roll om du är kött-, grönsaks- eller hyacintbonde. Det är de klimatsmarta förbättringarna av din produktion som räknas.
  • Du har din produktion i Sverige.
  • Du arbetar målmedvetet för att ständigt minska din verksamhets klimatpåverkan.
  • Du är en av de främsta i Sverige när det gäller kväveeffektivitet. Du har en koldioxidsnål produktion.
  • Du kommunicerar kring ditt klimatarbete och är ett föredöme för andra.
  • Självklart tar du samtidigt ansvar för djur och natur.

Höjdarjury utser vinnaren

Till vår hjälp har vi en jury med riktiga höjdare inom mat och klimat. Juryn består av Johan Kuylenstierna, ordförande för klimatpolitiska rådet, Paul Svensson TV-kock och krögare med hållbarhetsfokus, Jenny Jewert, Världsnaturfonden WWF och Helena Allard, hållbarhetschef för Svenskt Sigill.

Mer om Årets klimatbonde

Vinnaren av Årets klimatbonde kommer att utses i september. Årets Klimatbonde presenteras stolt av Svenskt Sigill Klimatcertifierad och är en del av den nationella tävlingen ÅRETS BONDE.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan.

Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna.

Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller vartannat år.

Presskontakt

Josefin Kihlberg

Josefin Kihlberg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-184 43 40

Relaterat innehåll

Svenskt Sigill - Hållbarhet på riktigt. Från svenska bönder i framkant.

Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan.

Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna.

Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller varje år.

Svenskt Sigill
Franzéngatan 1B
105 33 Stockholm
Sweden