Gå direkt till innehåll
Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige
Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige

Pressmeddelande -

Möjliggör mer kvalitetstid med familjen

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att förskolan och grundskolan ska samverka omkring datumen på stängdagar för att familjer inte ska behöva använda alltför många semesterdagar för att ta hand om barnen under de dagar då förskolan och grundskolan har stängt.

Den som har barn i grundskolan och barn i förskolan samtidigt måste ta flera dagar ledigt från jobbet varje termin då grundskolan och förskolan har studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar vid olika datum. Eftersom studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar inte är en anledning att ta ledigt från jobbet måste vårdnadshavare ta ut semesterdagar.

Antalet semesterdagar som vårdnadshavare tar ut för att ta hand om sina barn under stängdagar i förskolan och grundskolan kan lätt minskas om förskolor och grundskolor samt förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen, börjar samverka omkring vilka dagar som ska vara studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar.

Bristen på samverkan mellan förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen som leder till att familjer som har barn i både förskola och grundskola, måste ta ut fler semesterdagar, för att förskolor och grundskolor har bestämt olika stängdagar, är en börda på familjer som lätt kan avskaffas genom bättre samverkan mellan de två kommunala förvaltningarna.

Därför har Sverigedemokraterna föreslagit i vår motion att kommunfullmäktige uppdrar åt förskolenämnden och grundskolenämnden att samverka omkring daterandet av studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar i Malmös kommunala förskolor och grundskolor, i syfte att vårdnadshavare ska kunna ta ut färre semesterdagar.

Motionären och kommunfullmäktigeledamoten Nima Gholam Ali Pour (SD) kommenterar:

Detta problems omfattning varierar beroende på hur många barn man har, var de är placerade, och i vilken skolform de befinner sig i. Däremot är det orättvist att behöva ta ut semesterdagar för att två förvaltningar inom Malmö stad inte kommunicerar med varandra omkring när förskolan och grundskolan ska ha stängdagar. Att genomföra förslaget i vår motion kostar ingenting och kommer se till att föräldrar i Malmö får fler semesterdagar och spenderar mer kvalitetstid med sina familjer.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Sverigedemokraterna Malmö har idag 17 procent av rösterna i Malmö och 11 platser i kommunfullmäktige. Kommunalråd Magnus Olsson är gruppledare för kommunfullmäktigegruppen. Vi bedriver en socialkonservativ och Sverigevänlig politik i Malmö stad.

Kontakter

Markus Celander

Markus Celander

Presskontakt Kommunikatör Sverigedemokraterna Malmö +46 729 62 04 80

Välkommen till Sverigedemokraterna Malmö!

Sverigedemokraterna distrikt Malmö är ett socialkonservativt parti som jobbar för Malmöbornas bästa.

Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
Box 8022 Malmö
Sverige