Gå direkt till innehåll
Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige
Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige

Pressmeddelande -

SD vill motverka skolk i Malmö

Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, har lämnat in en motion där han efterfrågar att Malmö stad mer aktivt arbetar med att främja skolnärvaro och motverka skolfrånvaro.

Det som föreslås i motionen är:

 • Nämnder ska upprätta gemensamma mål om skolnärvaro.
 • Grundskolenämnden ska upprätta en årlig rapport om skolfrånvaro
  som beskriver nuläget och utvärderar åtgärder.
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska upprätta en årlig
  rapport om studieavbrott och skolfrånvaro som beskriver nuläget och utvärderar
  åtgärder.
 • Kommunstyrelsen ska utarbeta en kommunal strategi för skolnärvaro
  som involverar polisen, barn- och ungdomspsykiatrin, fritidsförvaltningen, socialtjänsten och andra relevanta aktörer, samt kontinuerligt utvärdera denna strategi.
 • Kommunstyrelsen ska utse en kommunal samordnare för arbetet med skolnärvaro i Malmö stad, som samordnar samverkan mellan olika förvaltningar och verksamheter omkring skolnärvaro.

I sin motion pekar Nima Gholam Ali Pour på att skolnärvaro saknas i grundskolenämndens nämndsmål samt att skolfrånvaron knappt nämns i grundskolenämndens kvalitetsrapport.

Skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn när det gäller risken att drabbas av psykisk ohälsa och olika former av sociala problem som till exempel kriminalitet och missbruk.

Nima Gholam Ali Pour (SD) kommenterar:

Skolan är fortfarande den enda möjlighet som barn i områden som Rosengård och Lindängen har för att göra en klassresa och uppfylla sina drömmar. Här har vi ett verktyg som bekämpar segregation, kriminalitet och arbetslöshet. Låt oss använda det verktyget bättre. Låt oss försöka sänka skolfrånvaron till noll så barnen i Malmö får en ljus framtid.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Sverigedemokraterna Malmö har idag 17 procent av rösterna i Malmö och 11 platser i kommunfullmäktige. Kommunalråd Magnus Olsson är gruppledare för kommunfullmäktigegruppen. Vi bedriver en socialkonservativ och Sverigevänlig politik i Malmö stad.

Kontakter

Markus Celander

Markus Celander

Presskontakt Kommunikatör Sverigedemokraterna Malmö +46 729 62 04 80

Relaterat innehåll

Välkommen till Sverigedemokraterna Malmö!

Sverigedemokraterna distrikt Malmö är ett socialkonservativt parti som jobbar för Malmöbornas bästa.

Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
Box 8022 Malmö
Sverige