Skip to main content

Svenska kyrkan i Malmös tillsättningar av förtroendevalda är ogiltiga

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2020 06:00 CEST

Nima Gholam Ali Pour (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i Malmö pastorats kyrkofullmäktige

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kyrkofullmäktige där motionärerna Nima Gholam Ali Pour (SD), Lisbeth Persson-Ekström (SD) och Rolf Hansson (SD), föreslår att Malmö pastorat ska se över hanteringen av pastoratets tillsättningar av personer till församlingsråd och verksamhetsråd. Motionärerna menar att tillvägagångssättet som det är nu, är inte förenligt med Kyrkoordningen.

Kyrkoordningen är Svenska kyrkans regelverk. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas.

Enligt Kyrkoordningen är val av ledamöter och ersättare till församlingsråd en uppgift som är ålagd kyrkofullmäktige. Det är även en uppgift som kyrkofullmäktige inte får delegera. Trots detta har kyrkofullmäktige delegerat denna uppgift till kyrkorådet som tillsatt ledamöter och ersättare i församlingsråd och verksamhetsråd. 

Nima Gholam Ali Pour (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, kommenterar:

Det är märkligt att Svenska kyrkans största pastorat med personalkostnader på 270 miljoner kr inte har upptäckt att deras tillsättningar av förtroendevalda inte är förenligt med Kyrkoordningen. Tyvärr är den socialdemokratiska partiboken viktigare än Kyrkoordningen i Malmö pastorat. 

Sverigedemokraterna Malmö har idag 17 procent av rösterna i Malmö och 11 platser i kommunfullmäktige. Kommunalråd Magnus Olsson är gruppledare för kommunfullmäktigegruppen. Vi bedriver en socialkonservativ och Sverigevänlig politik i Malmö stad.

Bifogade filer

PDF-dokument