Gå direkt till innehåll
Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö stad
Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö stad

Pressmeddelande -

Sverigedemokraterna Malmös budgetreservation 2021

Sverigedemokraterna har lämnat in sitt budgetförslag till kommunstyrelsen. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige 25-26 november. Sverigedemokraterna satsar 65 miljoner kr mer på skolnämnderna jämfört med styrets budgetförslag. Sverigedemokraterna satsar 66 miljoner kr mer på vård- och omsorgsnämnderna jämfört med styrets budgetförslag.

Satsningarna finansieras genom effektiviseringar inom kulturnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden. Sverigedemokraterna föreslår även att antalet kommunikatörer ska minskas i alla nämnder. Sverigedemokraterna använder sig inte av resultatutjämningsreserven för att finansiera sin budget.

Sverigedemokraterna föreslår i sitt budgetförslag 90 miljoner i trygghetssatsningar. Bland dessa trygghetssatsningar finns:

 • Välfärdsbrott ska motverkas genom personal som arbetar mot bedrägeri. 
 • Mer tillsynsverksamhet, kameror och förebyggande arbete i särskilt utsatta områden. 
 • Fler ordningsvakter som förebygger brott för att avlasta polisens arbete. 
 • Stärk brottsofferstödet.
 • Nav för arbetet mot hedersförtrycket.
 • Minska målvaktsbilar i Malmö.
 • Kommunal tillsyn - livsmedelsfusk, olovlig samlingslokal.

Sverigedemokraterna föreslår utbildningssatsningar på 175 miljoner kr. Bland dessa utbildningssatsningar finns:

 • Höjda lärarlöner.
 • Stärkt elevhälsa. 
 • Stödpersonal som ska stödja lärarna i förhållandet med hemmet. 
 • Inrätta en förberedelseskola för nyanlända elever.
 • Möjliggöra vidareutbildning för skolpersonal som vill utveckla sitt ledarskap.
 • Fler studievägledare i grundskolorna.
 • Utöka centrala lotsteamet där elever som begått kriminella handlingar placeras. Idag finns endast 2 platser.
 • Mindre storlek på barngrupperna i förskolan.
 • Resursförstärkning i förskolorna.
 • Fler komvuxplatser.
 • Fler platser i kulturskolan. 

Sverigedemokraterna föreslår satsningar på äldreomsorgen på 83 miljoner. Bland dessa satsningar finns:

 • Resursförstärkning
 • Vidareutbilda personal med bristande kunskaper i svenska.
 • Krav på svenskkunskaper vid nyanställning.
 • Fixartjänst/IT-tjänst från 65 års ålder. 
 • Öka kvaliteten i äldres matupplevelser. 
 • Stärka kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete som syftar till att öka livskvaliteten för äldre malmöbor.
 • Motverka ofrivillig ensamhet.
 • Stärka det fallförebyggande arbetet. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Sverigedemokraterna Malmö har idag 17 procent av rösterna i Malmö och 11 platser i kommunfullmäktige. Kommunalråd Magnus Olsson är gruppledare för kommunfullmäktigegruppen. Vi bedriver en socialkonservativ och Sverigevänlig politik i Malmö stad.

Kontakter

Nichlas Holmgren Gellersten

Nichlas Holmgren Gellersten

Presskontakt Politisk sekreterare Sverigedemokraterna Malmö 040-34 11 21 / +46 739 36 55 14
Markus Celander

Markus Celander

Presskontakt Kommunikatör Sverigedemokraterna Malmö +46 729 62 04 80

Välkommen till Sverigedemokraterna Malmö!

Sverigedemokraterna distrikt Malmö är ett socialkonservativt parti som jobbar för Malmöbornas bästa.

Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
Box 8022 Malmö
Sverige