Gå direkt till innehåll
Öka incitamenten för medarbetare inom hälso - och sjukvård att genomgå handledarutbildning och att handleda

Pressmeddelande -

Öka incitamenten för medarbetare inom hälso - och sjukvård att genomgå handledarutbildning och att handleda

SD Region Skåne föreslår i en motion att de ekonomiska incitamenten för medarbetare inom hälso - och sjukvård att genomgå handledarutbildning och att handleda ska ökas, och vill även se en utökning av antalet utbildningsplatser.

Det senaste året har Covid-19-pandemin drabbat många människor och flera branscher hårt. Främst blev den redan hårt belastade hälso- och sjukvården drabbad och detta påverkade även alla dem som studerar till vårdyrken. Det har inneburit att utbildningsuppdraget blivit ett uppmärksammat område för prioriteringar. Det ligger i regionens intresse att utbildningarna i möjligaste mån ska genomföras utan inskränkningar. Samtliga studenter behöver få ta sina examina och komma ut i arbete.

Inom Region Skåne gavs förtur till basplaceringarna för praktik, så de praktikperioder som var under 64 timmar fick tillfälligt stängas ner. Avsikten med åtgärderna var att både minska smittspridning samt klara det enormt ökade vårdtrycket på verksamheterna. Dessvärre fanns det redan innan Covid-19 pandemin en konstaterad brist på handledare särskilt inom regionens somatiska sjukvård. Det i sin tur leder kontinuerligt till att tillgången på VFU-platser (verksamhetsförlagd utbildning) är begränsad.

Under 2020 och likaså under 2021 genomfördes 9 handledarutbildningar à 24 personer per omgång. Det vill säga att 432 individer utbildades internt inom samtliga verksamheter inom Region Skåne.

I nuläget tillhandahåller Region Skåne interna handledarutbildningar samt de reguljära handledarutbildningarna på 7,5 högskolepoäng via lärosätena i Skåne för alla yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvården. Undersköterskor har en egen handledarutbildning som kallas Skånemodellen. Samtliga yrkesprofessioner som är anställda i Region Skåne har möjlighet att ansöka och delta i den interna basutbildningen för handledare.

Paul Svensson, ledamot i regionfullmäktige och personalnämnden, kommenterar: 

- På grund av den nuvarande och förväntade bristen på handledare inom hälso- och sjukvårdens professioner bör regionen utnyttja våra medarbetares kompetens och locka fler till att genomgå handledarutbildningarna. Insatserna bör fokusera på där behovet är störst. Genom att erbjuda ekonomiska incitament som en belöning för avslutad utbildning visar regionen sin uppskattning till medarbetare som genom handledning visar handlingskraft och engagemang. 

Jacqueline Maly, ledamot i regionfullmäktige och hälso - och sjukvårdsnämnden, kommenterar:

- En framtida vinst, av den investering det innebär att öka de ekonomiska incitamenten att handleda, kommer att vara att personalen får fler kollegor inom hälso- och sjukvården. Möjligheten att studenter som slutfört sin VFU inom regionens verksamheter och haft en välutbildad handledare framgent vill arbeta inom Region Skånes hälso - och sjukvård ökar.

För ytterligare information och kommentarer:

Paul Svensson, ledamot i regionfullmäktige och personalnämnden 

paul.svensson@sd.se

0724-67 29 13

Jacqueline Maly, ledamot i regionfullmäktige och hälso - och sjukvårdsnämnden

jacqueline.maly@skane.se

0724-62 54 27

 

Ämnen

Kategorier

RegionerFör pressbilder tryck här

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.

Kontakter

Therese Borg

Therese Borg

Presskontakt Politisk sekreterare, gruppledare Kulturnämnden 0724672914
Torbjörn Tegnhammar

Torbjörn Tegnhammar

Presskontakt Kanslichef 072-462 84 87

Välkommen till Sverigedemokraterna Region Skåne!

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället. Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2022 tredje största parti i regionen, och har 30 mandat i regionfullmäktige.

Sverigedemokraterna Region Skåne
Västra Storgatan 12
291 89 Kristianstad
Sverige