Pressmeddelande -

Begravningsbyrån blir svenskarnas nya bankfack.

Den lokala begravningsbyrån håller på att ta över bankernas roll när det kommer till förvaring av testamenten och andra viktiga handlingar.

-Flera banker har tagit beslut att antingen höja avgifterna för bankfack eller avveckla tjänsten helt. Det ställer till det för många som tvingar förvara testamenten och gåvobrev i original hemma istället, säger Ulf Lernéus förbundsdirektör vid Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer.

Men lösningen finns troligen närmare än du tror. De flesta auktoriserade begravningsbyråer runt om i landet erbjuder nämligen tjänsten dokumentförvaring.

-Det finns flera fördelar med att låta begravningsbyrån hjälpa till med familjejuridiken. Den ena är att den i många fall är kopplad till ett dödsfall och då träder den lagstadgade dödsfallsjuridiken in, något som begravningsbyråerna verkligen är proffs på.

-Den andra fördelen är att den auktoriserade begravningsbyrån förvarar originaldokumenten på ett säkert sätt men också bevakar dem via den unika tjänsten Dokumentbevakning som är sammankopplad med Skatteverkets dödsfallsregister. Det gör att begravningsbyrån och de anhöriga får en avisering om det finns dokument att hämta ut vid ett dödsfall.

- Vi ser att begravningsbyrån kommer spela en allt större roll i familjejuridiken. Mycket tack vare den helhetslösning vi tagit fram med experthjälp, förvaring och bevakning av t. ex. testamenten, samboavtal och framtidsfullmakter, avslutar Ulf Lernéus. 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Juridik

Kategorier

  • begravningsbyrå
  • dödsfall
  • familjejuridik

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer (SBF) bildades 1922 och är en medlemsorganisation för ca 400 privatägda begravningsbyråer i landet.


Förbundets uppgift är att:

- verkar för att yrkeskåren är kunnig och ansvarskännande

- främja god begravningssed och yrkesetik

- ge allmänheten konsumentupplysning och konsumentskydd

- tillvarata medlemmarnas yrkesintressen

- bistå medlemmarna vid yrkets utövande

Organisationen är politiskt och religiöst neutralt. 
En begravningsbyrå kan vara medlem eller auktoriserad medlem i SBF. Det senare innebär att begravningsbyrån uppfyller högt ställda krav som du kan läsa mer om här.

Kontakter

Ulf Lernéus

Presskontakt Förbundsdirektör 070-349 65 65

Relaterat innehåll