Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Biståndets möjligheter — samtal med biståndsminister Gunilla Carlsson vid SKR:s och Svenska missionsrådets gemensamma årskonferens

Biståndsminister Gunilla Carlsson besöker Södertälje på torsdag för ett samtal om vad biståndet kan bidra till. Det kommer också att handla om vilken roll hon tycker att enskilda organisationer ska spela i utvecklingssamarbetet. För första gången träffas Sveriges Kristna Råds och Svenska missionsrådets medlemskyrkor och medlemsorganisationer till en gemensam årskonferens och den hålls i Södertälje med Syrisk-ortodoxa kyrkan som värd.

Biståndsministern inleder med ett föredrag och blir därefter intervjuad av Dag Tuvelius, tidigare chefredaktör för Kyrkans tidning.

Förutom Gunilla Carlsson gästas årskonferensen av professor Musa Dube från Botswana som kommer att tala om hiv, aids och teologi och professor Kajsa Ahlstrand som talar om kyrkornas ansvar år 2010.
 
På konferensen genomförs också flera parallella seminarier, bland annat "Handskakning, hädelse och hot - om religionsfriheten och dess gränser", "Kyrkor i fortsatta samtal för att världen ska tro", "Religion och utveckling - vilken roll spelar religionen för att förändra samhället?", "Skapelsefred byggs inte med vapen - om kyrkorna och vapenhandeln" och "Mission och makt - vägar till förändring?"

En plenarsamling med rubriken "Irakiska kristna - exilen och framtiden" hålls torsdag eftermiddag kl 15, innan årskonferensen avslutas med gudstjänst.

Årskonferensen hålls 26-27 maj i S:t Afrems katedral, huvudkyrka för Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige. Biståndsministern medverkar den 27 maj kl 13-14.

Kontakt:
Peter Carlsson, informationssamordnare Sveriges Kristna Råd, 0705-20 37 63, e-post: peter.carlsson@skr.org
Viktoria Isaksson, kommunikatör — press och webb, Svenska missionsrådet, 070-453 63 69, e-post: viktoria.isaksson@missioncouncil.se
 
-----------------------------

Sveriges Kristna Råd, SKR, är en öppen ekumenisk mötesplats för kyrkorna i Sverige. SKR har 27 medlemskyrkor och en kyrka med observatörsstatus. Svenska missionsrådet, SMR, är en mötesplats för samtal om kyrkors och kristna organisationers internationella ansvar. I SMR möts 36 kyrkor, missionsorganisationer och biståndsorganisationer som arbetar för en rättvis värld.

Ämnen

Kontakter

Esther Flores Sedman

Esther Flores Sedman

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig 0765-011804

Kyrkorna tillsammans i tro och handling

Det finns tillfällen när de kristna kyrkorna behöver tala med gemensam röst. Det kan till exempel vara när utsatta grupper kommer i kläm i samhället och då kyrkorna gemensamt ställer sig bakom en manifestation eller opinionsyttring. Sveriges kristna råd fungerar också som remissinstans för riksdag och regering då kyrkorna gemensamt ger ett svar inom olika frågor och utredningar.

I Sveriges kristna råd möts 27 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för ekumenisk utveckling och samordning av gemensamma aktiviteter.

Sveriges kristna råd är en viktig mötesplats för landets kyrkoledare som regelbundet möts i olika samlingar, exempelvis rådsmöten, kyrkoledardagar och styrelsemöten.

Sveriges kristna råd
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma
Sweden