Gå direkt till innehåll
Biståndsministern vill jobba för religionsfrihet och samtala med kyrkorna

Pressmeddelande -

Biståndsministern vill jobba för religionsfrihet och samtala med kyrkorna

Biståndsministern kommer att se till att Sida integrerar religionsfrihet i sitt arbete. Hon vill också skapa mötesplatser för samtal med kyrkor och kristna organisationer. Det lovade hon på Sveriges Kristna Råds och Svenska missionsrådets gemensamma årskonferens. Årskonferensen fick en hälsning från drottningen som uppmanade till förbön för Sverige och för kronprinsessan och hennes blivande man.

Biståndsminister Gunilla Carlsson samtalade med Dag Tuvelius om biståndets möjligheter och fick svara på frågor från en mycket kunnig och intresserad publik. Svenska Baptistsamfundets missionsföreståndare Karin Wiborn frågade hur ministern vill samarbeta med kyrkor och kristna organisationer i utvecklingssamarbetet. Gunilla Carlsson svarade att det finns en tradition av beröringsångest när det gäller religion hos svenska myndigheter.

- Men jag vill bli bättre på att skapa mötesplatser med er, det ska jag se till att göra, sade Gunilla Carlsson. En fråga som Svenska missonsrådet och Sveriges Kristna Råd arbetar med tillsammans är vikten av att Sida och UD inkluderar religionsfrihet i sitt arbete på samma sätt som andra mänskliga rättigheter. Eftersom Gunilla Carlsson ser Sida som sin förlängda arm borde hon kunna påverka, sade Dag Tuvelius.
- Religionsfrihet bör lyftas och kommer att lyftas, svarade Gunilla Carlsson.

Från Stockholms slott kom en hälsning till årskonferensen från drottningen. "Bön är angelägen. Inför Nationaldagen vill jag uttala min glädje över att det den 6 juni i många kyrkor och sammanhang tidigare år hållits andakt med förbön för vårt land." Drottning Silvia uppmuntrar till fortsatt bön för Sverige och vill också att kyrkorna ber för Kronprinsessan Viktoria och hennes blivande man inför bröllopet och deras liv tillsammans.

I årskonferensen deltog också professor Musa Dube från Botswana som i ett seminarium om teologi och hiv och aids förklarade att människor fortfarande smittas av hiv därför att människors kroppsliga behov inte tagits på tillräckligt stort allvar, särskilt inte av kyrkorna. - Det behövs en kroppscentrerad teologi och ett samhälle som är inriktat på och älskar rättvisa, sade hon.

Irakiska kristnas situation lyftes i ett seminarium i anslutning till Sveriges Kristna Råds årsmöte. Den syrisk-katolske prästen Adris Hanna berättade om kristna släktingar och vänner som förföljs i Mosul och på andra platser i Irak. En redovisning gjordes av hur kyrkorna arbetar med stöd till kristna flyktingar från Irak och om samtal som förts mellan Migrationsverket och SKR.

Svenska missionsrådet valde på sitt årsmöte ny styrelseordförande, Els-Marie Carlbäcker, samordnare för utvecklingsarbete på Svenska Missionskyrkan.

Kontakt:
Viktoria Isaksson, 070-453 63 69, kommunikatör Svenska missionsrådet.
Peter Carlsson, 0705-203763, informationssamordnare Sveriges Kristna Råd.

- - - - - - -

Sveriges Kristna Råd är en gemensam organisation för kyrkorna i Sverige. Rådet har 27 medlemskyrkor. Dessa fördelar sig i fyra kyrkofamiljer - den frikyrkliga, den katolska, den lutherska och den ortodoxa. I Sveriges Kristna Råd möts kyrkorna till gemenskap, dialog och aktiviteter inom områden som teologi, mission och samhälle.

Svenska missionsrådet är en mötesplats för samtal om kyrkors och kristna organisationers internationella ansvar. I SMR möts 36 kyrkor, missionsorganisationer och biståndsorganisationer som arbetar för en rättvis värld.

Ämnen

Kontakter

Esther Flores Sedman

Esther Flores Sedman

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig 08-453 68 02

Kyrkorna tillsammans i tro och handling

Det finns tillfällen när de kristna kyrkorna behöver tala med gemensam röst. Det kan till exempel vara när utsatta grupper kommer i kläm i samhället och då kyrkorna gemensamt ställer sig bakom en manifestation eller opinionsyttring. Sveriges kristna råd fungerar också som remissinstans för riksdag och regering då kyrkorna gemensamt ger ett svar inom olika frågor och utredningar.

I Sveriges kristna råd möts 27 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för ekumenisk utveckling och samordning av gemensamma aktiviteter.

Sveriges kristna råd är en viktig mötesplats för landets kyrkoledare som regelbundet möts i olika samlingar, exempelvis rådsmöten, kyrkoledardagar och styrelsemöten.

Sveriges kristna råd

Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma
Sweden