Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Försvarsministern vill att Sverige går före i klimatfrågan

 

Som en del i Kyrkornas globala vecka arrangerade Sveriges Kristna Råd idag ett riksdagsseminarium med temat Klimat och fred. Samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet var representerade vid den debatt som följde på Sten Tolgfors anförande. Försvarsministern förklarade att vi måste minska våra utsläpp genom att minska användandet av fossila bränslen, att Sverige måste gå före men att även stora länder som Indien och Kina måste ta sin del av ansvaret. Tolgfors sade att det är väldigt viktigt att vi når ett positivt resultat vid klimattoppmötet i Köpenhamn december 2009.

Kyrkornas globala veckas internationella gäst, Olivia Kibui Mbugua, som jobbar med klimat- och konfliktfrågor i Kenya, var lite förvånad över att försvarsministern fäste så stor vikt vid hur klimatförändringarna påverkar Sverige då Afrika är så mycket mer sårbart. Hon uppmanade Sverige att visa ett starkt ledarskap inför Köpenhamnsmötet då Sverige är ordförande i EU.

Ordföranden i försvarsberedningen, Karin Enström (m), underströk att det inte är försvarsmaktens jobb att lösa klimatfrågan utan att ansvaret ligger på en samverkan mellan samtliga politikområden. Det fanns en stor samstämmighet bland samtliga partier att klimatförändringar utgör ett stort hot mot mänsklig säkerhet och att det ligger på flera politikområden att jobba med det. Men hur man ska hantera hoten, och hur balansen mellan akuta militära insatser och förebyggande civila åtgärder ska vara, rådde mer oenighet om. Oppositionspartierna var kritiska mot att försvarsministern inte beskrev konkret hur han ska agera för att möta det ökade säkerhetshotet som klimatförändringarna innebär.

Vid debatten deltog Allan Widman (fp), Gunilla Wahlén (v), Karin Enström (m), Peter Rådberg (mp) Else-Marie Lindgren (kd) samt Kent Härstedt (s).

För mer information och bilder

www.skr.org/globalaveckan

Jacob Risberg, informatör, Sveriges Kristna Råd, 0708-69 65 77, jacob.risberg@skr.org

Johanna Olaison, projektsekreterare, Sveriges Kristna Råd, 0708-69 65 70, johanna.olaison@skr.org

 

Ämnen


Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 26 medlemskyrkor och 3 observatörer. Hit kommer kyrkorna för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt

Följ oss på:
Facebook
Twitter
Instagram

Kontakter

Wilhelm Blixt

Wilhelm Blixt

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig Kommunikation 08-453 68 02

Kyrkorna tillsammans i tro och handling

Det finns tillfällen när de kristna kyrkorna behöver tala med gemensam röst. Det kan till exempel vara när utsatta grupper kommer i kläm i samhället och då kyrkorna gemensamt ställer sig bakom en manifestation eller opinionsyttring. Sveriges kristna råd fungerar också som remissinstans för riksdag och regering då kyrkorna gemensamt ger ett svar inom olika frågor och utredningar.

I Sveriges kristna råd möts 26 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för ekumenisk utveckling och samordning av gemensamma aktiviteter.

Sveriges kristna råd är en viktig mötesplats för landets kyrkoledare som regelbundet möts i olika samlingar, exempelvis rådsmöten, kyrkoledardagar och styrelsemöten.

Sveriges kristna råd
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma
Sweden