Gå direkt till innehåll
Sveriges kristna råd uppmanar till bön och delaktighet i landets kyrkor och församlingar för den internationella böndagen för fängelsesjälavård den 25 augusti.
Sveriges kristna råd uppmanar till bön och delaktighet i landets kyrkor och församlingar för den internationella böndagen för fängelsesjälavård den 25 augusti.

Pressmeddelande -

Internationell böndag för fängelsesjälavård

Den internationella böndagen för fängelsesjälavård infaller söndagen den 25 augusti. Sveriges kristna råd uppmanar till bön och delaktighet i landets kyrkor och församlingar.

I Sverige finns drygt 180 präster, pastorer och diakoner från olika kyrkotraditioner som arbetar vid de olika häktena och anstalterna i Sverige. Den främsta uppgiften för dem är den enskilda själavården och att anordna gudstjänster. Sveriges kristna råd har ansvaret för att samordna all andlig vård i Kriminalvården.

– Fängelsesjälavården är ett stort men anonymt arbete och därför är denna böndag särskilt viktig, säger Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.

– Vi som kristna har ett särskilt uppdrag att stödja och be för de som sitter i fängelse. I vår bön får vi också innesluta kyrkans medarbetare på anstalter och häkten.

I Matteusevangeliet säger Jesus: ”… jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. […] Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.”

Kyrkan är alltid närvarande på anstalter och häkten och denna dag är ett särskilt tillfälle att be för och uppmärksamma detta viktiga arbete. På häktet sitter många i ovisshet i väntan på besked och på landets anstalter sitter många avskilda från omvärlden vilket gör det svårare att leva ut sin tro.

I år har en grupp från Oceanien tagit fram gudstjänstmaterialet inför böndagen som finns översatt till flera språk, däribland svenska. Gudstjänsten inleds och avslutas med sången ”Amazing grace”. Huvudbibelordet kommer från Johannesevangeliet 9:1-2 som berättar om när Jesus helade en man som varit blind från födseln. Logotypen för böndagen 2019 föreställer när Petrus befrias från fängelse och är målad av den svenske ikonmålaren Jesper Neve.

De senaste tio åren har IPCA, The International Prison Chaplain’s Association, inbjudit till bön för de som är intagna och de som arbetar med andlig vård i fängelser och häkten världen över. Detta sker årligen den 25 augusti, vilket är datumet för IPCAs grundande år 1985. Susanne Rodmar, konsulent på Sveriges kristna råd för andlig vård i Kriminalvården, sitter sedan 2015 med i styrelsen för IPCA. IPCA stödjer fängelsesjälavårdare genom erfarenhetsutbyte och fortbildning.

Läs mer och ladda ner gudstjänstmaterial

https://www.ipcaworldwide.org/global-day-of-prayer-2019/

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 26 medlemskyrkor och 3 observatörer. Hit kommer kyrkorna för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt

Följ oss på:
Facebook
Twitter
Instagram

Kontakter

Esther Flores Sedman

Esther Flores Sedman

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig 08-453 68 02

Kyrkorna tillsammans i tro och handling

Det finns tillfällen när de kristna kyrkorna behöver tala med gemensam röst. Det kan till exempel vara när utsatta grupper kommer i kläm i samhället och då kyrkorna gemensamt ställer sig bakom en manifestation eller opinionsyttring. Sveriges kristna råd fungerar också som remissinstans för riksdag och regering då kyrkorna gemensamt ger ett svar inom olika frågor och utredningar.

I Sveriges kristna råd möts 27 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för ekumenisk utveckling och samordning av gemensamma aktiviteter.

Sveriges kristna råd är en viktig mötesplats för landets kyrkoledare som regelbundet möts i olika samlingar, exempelvis rådsmöten, kyrkoledardagar och styrelsemöten.

Sveriges kristna råd
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma
Sweden