Gå direkt till innehåll
Jesu bön om enhet inspirerar årets bönevecka

Pressmeddelande -

Jesu bön om enhet inspirerar årets bönevecka

Varje år infaller Böneveckan för kristen enhet 18-25 januari som i år inspireras av kristna i Indonesien. På många orter går kyrkorna över samfundsgränserna och håller gemensamma gudstjänster med fokus på bön och bibelläsning.

Böneveckan för kristen enhet genomförs i cirka 120 länder, uppdelat i två perioder - i vår del av världen i januari och i södra delen i juni månad. Materialet för 2019 har utarbetats av en ekumenisk grupp i Indonesien. Detta präglar utformningen av innehållet med temat ”Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan”.

I Indonesien bor 265 miljoner människor där 86 procent är muslimer. Det betyder att landet har världens största muslimska befolkning. Tolv procent av befolkningen i Indonesien är kristna och inom det kristna rådet finns 89 medlemskyrkor. Här är medvetenheten stor om att bygga och stärka relationer med andra religioner.

– Den kristna minoriteten i världens största muslimska land har insett att arbetet för kristen enhet är viktigt för att kunna vara en röst i samhället i kampen mot korruption och orättvisor, säger Olle Kristenson, direktor för ekumenisk teologi vid Sveriges kristna råd.

– Det är genom vår enhet i Kristus som vi förmår bekämpa orättfärdigheten, skriver indonesierna i materialet. Deras kraftfulla strävan att göra ”det rätta” blir en inspiration och utmaning också för oss i vår del av världen. Och det är detta som vi tillsammans samlas kring i årets Bönevecka för kristen enhet, säger Olle Kristenson.

Temat är hämtat från femte Moseboken, kapitel 16, 18-20:
”Inom dina stammar skall du tillsätta domare med biträden i alla städer som Herren, din Gud, ger dig, och de skall skipa rätt åt folket med rättvisa domar. Du skall inte vränga rätten och inte vara partisk. Du skall inte ta mutor, ty mutor gör den vise blind och fördärvar saken för den som har rätt. Det rätta, endast det rätta, skall vara din strävan. Då får du leva och ta i besittning det land som Herren, din Gud, vill ge dig”.

Här i Sverige firas ofta huvudgudstjänsten ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund. Gudstjänsten firas normalt söndagen i böneveckan, det vill säga den 20 januari, vilken också är Bibelns dag. På Sveriges kristna råds webbsida finns aktuellt material att ladda ner som exempelvis förslag till gudstjänstordning och bibelord för varje dag under böneveckan.

Fakta, Böneveckan för kristen enhet
1846 startade Evangeliska alliansen en inom-protestantisk bönevecka. Den anglikanske prästen Paul Wattson i USA tog 1908 ett ytterligare initiativ att samlas till bön för kristen enhet 18-25 januari varje år. 1966 blev Böneveckan ett gemensamt projekt för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd. Från 1975 framställs materialet av lokala ekumeniska grupper från olika delar av världen. Denna gång är det kristna i Indonesien som bidragit.

Relaterade länkar

Ämnen


Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 27 medlemskyrkor och 3 observatörer. Hit kommer kyrkorna för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt

Följ oss på:
Facebook
Twitter
Instagram

Presskontakt

Wilhelm Blixt

Wilhelm Blixt

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig Kommunikation 08-453 68 02

Kyrkorna tillsammans i tro och handling

Det finns tillfällen när de kristna kyrkorna behöver tala med gemensam röst. Det kan till exempel vara när utsatta grupper kommer i kläm i samhället och då kyrkorna gemensamt ställer sig bakom en manifestation eller opinionsyttring. Sveriges kristna råd fungerar också som remissinstans för riksdag och regering då kyrkorna gemensamt ger ett svar inom olika frågor och utredningar.

I Sveriges kristna råd möts 26 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för ekumenisk utveckling och samordning av gemensamma aktiviteter.

Sveriges kristna råd är en viktig mötesplats för landets kyrkoledare som regelbundet möts i olika samlingar, exempelvis rådsmöten, kyrkoledardagar och styrelsemöten.

Sveriges kristna råd
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma
Sweden