Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kyrkorna satsar på klimatet!

Sveriges kyrkor, samfund och kristna organisationer gör 16-23 november en landsomfattande satsning på klimatfrågan där lokala aktiviteter ska få global effekt. Satsningen har rubriken "Skapelsefeber". Försvarsministern debatterar miljö, konfirmander har modevisning av second handkläder, landshövding Mats Svegfors predikar och Sverige gästas av en kenyansk expert på klimat- och fredsfrågor.

Satsningen sker under den årliga kampanjen "Kyrkornas globala vecka" och kopplar ihop klimat och fred.
Två tredjedelar av världens befolkning lever i länder som löper hög risk för väpnad konflikt eller politisk instabilitet i spåren av ett förändrat klimat. Det visar en rapport som presenterades av Sida i början av 2008. Det går inte att förneka klimatförändringarnas betydelse för fattiga människors liv. I Sydostasien brottas människor med den utsatthet som allt fler naturkatastrofer innebär. I Kenya har bristen på vatten lett till stridigheter.
Under Kyrkornas globala vecka uppmärksammas dessa frågor och kyrkorna bidrar till att hejda klimatförändringarna både genom att tala med makthavare och genom att uppmana till en förändrad livsstil.

Internationell gäst
Under veckan gästas Sverige av Olivia Kibui Mbugua från National Council of Churches of Kenya, (NCCK). Olivia Kibui Mbugua har lång erfarenhet av arbete i regioner där knappa naturresurser orsakar konflikt. Hon kommer att medverka vid ett flertal arrangemang under veckan i Sverige och möta såväl regeringsföreträdare som ungdomar.

Aktiviteter
Förutom alla de gudstjänster och aktiviteter som lokala kyrkor gör under rubriken "Skapelsefeber" sker bland annat följande:

  • Försvarsminister Sten Tolgfors medverkar vid ett riksdagsseminarium med miljötema.
  • EU-parlamentarikern Anders Wijkman talar i Västerås under temat "Konsumtion till döds!".
  • Koldioxidbantaren Staffan Lindberg underhåller i Uppsala domkyrka i showen "Det finns bara dåliga kläder".
  • S:t Sigfrids folkhögskola anordnar en heldag med temat "Jorden har feber".
  • Skapelsemusikalen Gryningsljus sätts upp i Sollentuna.
  • Second-handklädvisning och vattenutställning i Laxå.
  • Musikkonfirmanderna sjunger, spelar och dansar mitt emot kassorna på Maxi i Kalmar.
  • Ann-Kristin Svensson, ekologisk lantbrukare, pratar om "Vitsen med ekologiska höns och kor".
  • Fotoutställning i Torsby med temat "Skapelsefeber".
  • Kan elbilen klara klimatkrisen? - Seminarium i Västerås.Om Kyrkornas globala vecka
Kyrkornas globala vecka firas årligen i anslutning till domssöndagen i november. Temat i år är "Skapelsefeber" och handlar om skapelsen, klimat och fred. Kyrkornas globala vecka arrangeras av kyrkorna i Sveriges Kristna Råd i samverkan med en rad organisationer.

- Vi möter ett stort intresse för årets vecka och tema ute i landets församlingar. Allt det material vi tagit fram har gått åt och vi får rapport efter rapport från församlingar som berättar vad de ska göra. Det handlar om allt från enstaka gudstjänster till veckolånga satsningar, säger Johanna Olaison, projektansvarig för Kyrkornas globala vecka vid Sveriges Kristna Råd.

Vad händer på din ort?
På hemsidan www.skr.org/globalaveckan finns förteckning på aktiviteter ort för ort.

Mer information
Besök www.skr.org/globalaveckan

Intervjuer
Intervjuer och program för Olivia Kibui Mbugua? Kontakta Johanna Olaison, se nedan.

Kontaktpersoner:
Johanna Olaison, projektsekreterare, Sveriges Kristna Råd, 0708-69 65 70, johanna.olaison@skr.org

Jacob Risberg, informatör, Sveriges Kristna Råd, 0708-69 65 77, jacob.risberg@skr.org

 

Ämnen


Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 26 medlemskyrkor och 3 observatörer. Hit kommer kyrkorna för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt

Följ oss på:
Facebook
Twitter
Instagram

Kontakter

Wilhelm Blixt

Wilhelm Blixt

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig Kommunikation 08-453 68 02

Kyrkorna tillsammans i tro och handling

Det finns tillfällen när de kristna kyrkorna behöver tala med gemensam röst. Det kan till exempel vara när utsatta grupper kommer i kläm i samhället och då kyrkorna gemensamt ställer sig bakom en manifestation eller opinionsyttring. Sveriges kristna råd fungerar också som remissinstans för riksdag och regering då kyrkorna gemensamt ger ett svar inom olika frågor och utredningar.

I Sveriges kristna råd möts 26 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för ekumenisk utveckling och samordning av gemensamma aktiviteter.

Sveriges kristna råd är en viktig mötesplats för landets kyrkoledare som regelbundet möts i olika samlingar, exempelvis rådsmöten, kyrkoledardagar och styrelsemöten.

Sveriges kristna råd
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma
Sweden