Gå direkt till innehåll
Militära satsningar dyrt och ineffektivt

Pressmeddelande -

Militära satsningar dyrt och ineffektivt

Mer pengar till det militära försvaret gör varken till eller ifrån för Sveriges säkerhet. Istället behövs rejäla satsningar på civilt konfliktförebyggande och fredsbyggande, hävdar två expertrapporter som lanseras i samband med ett seminarium i ABF-huset i Stockholm på onsdag.

- Att förebygga väpnad konflikt är både effektivare och billigare än Jas-plan och stridsgrupper, säger Lars Ingelstam, professor emeritus i teknik och social förändring och en av rapportförfattarna.

Den uppblossade försvarsdebatten har nästan uteslutande kretsat kring frågan om Sveriges militära kapacitet och hur länge landet skulle kunna stå emot ett militärt angrepp. Men säkerhetsbedömningarna pekar sedan länge på att det inte finns något omedelbart militärt hot mot Sverige. I stället har nya allvarliga typer av hot växt fram de senaste årtiondena som speglar vår globaliserade värld: it- och cyberhot, miljökonflikter, terrorism. Gemensamt för dessa är att ett traditionellt försvar har svårt att möta och hantera dem.

- Ökad militär förmåga är inte det mest angelägna för att trygga säkerheten vare sig i Sveriges närområde eller i internationella kriser. Däremot behövs fler och bättre civila förtroendeskapande insatser, säger medförfattaren Anders Mellbourn, docent i statsvetenskap och tidigare direktör för Utrikespolitisk institutet.

Och alternativen finns, menar författarna. Både myndigheter och organisationer i det civila samhället är väl förberedda för att ta ett större ansvar när det gäller kris- och konflikthantering, konfliktförebyggande och fredsbyggande. Det gäller såväl länderna kring Östersjön som oroshärdar runt om i världen.

- Militär närvaro riskerar att trappa upp spänningar och bidrar till en ökad militarisering. Forskningen är överens om att förebyggande och fredsbyggande är bäst metod för att skapa hållbar fred. Trots detta har väldigt lite satsats på detta, säger Lars Ingelstam.

Författarna visar också att det går att göra genomföra reformer redan under den kommande mandatperioden.

- Vi har arbetat fram ett förslag på hur en förstärkning med en respektive två miljarder kronor till våldsförebyggande och fredsbyggande verksamheter kan se ut under den kommande mandatperioden.

Debatten om framtidens politik för fred och säkerhet är en brännhet fråga - särskilt under supervalåret 2014, ett år då försvarsberedningen också lägger fram sitt förslag inför det kommande försvarsbeslutet.

- Det är dags för en tyngdpunktsförskjutning inom svensk politik, att politiker tar förebyggande och fredsbyggande på allvar och göra rejäla satsningar på området. Att fortsätta investera ensidigt på militärt försvar är både dyrt och ineffektivt, och åstadkommer ingenting alls för fred i en globaliserad värld.

 _______________________________________________________________________

För kontakt:

Lars Ingelstam är forskare och författare. Han har lett Sekretariatet för framtidsstudier, är professor emeritus i teknik och social förändring vid Linköpings universitet och har en bakgrund som teknologie doktor, lärare och forskare i matematik vid KTH.
Tel: 070-578 22 57

Anders Mellbourn är journalist och docent i statsvetenskap. Han har varit direktör för Utrikespolitiska institutet och dessförinnan i 25 år medarbetare på Dagens Nyheter, de sista åren som chefredaktör och ansvarig utgivare.
Tel: 070-535 98 07

_______________________________________________________________________

Lanseringen av Fred, säkerhet, försvar.
Tyngdpunktsförskjutning i svensk politik
och Prislappar för fred och säkerhet sker i ABF-huset onsdagen den 19 februari klockan 18-20. 

Förutom författarna Lars Ingelstam och Anders Mellbourn medverkar också:
Hans Blix, fd utrikesminister, chef för IAEA och chef för FN:s vapeninspektörer i Irak,
KG Hammar, ärkebiskop emeritus,
Åsa Romson, språkrör (MP),
Åsa Lindestam, ledamot i försvarsutskottet och i OSSE-delegationen (S),
Ulrik Nilsson, arbetande suppleant i utrikesutskottet (M).

20 februari hålls ett seminarium i riksdagen, På gränsen till fredsutbrott. Om behovet av tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till civilt fredsbyggande, med inbjudan från Sveriges kristna råd, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Medverkande är - förutom författarna - bland andra:
KG Hammar, Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen, Ida Hennerdal, Equmenia, Therese Jönsson, Folke Bernadotteakademin.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 26 medlemskyrkor och 3 observatörer. Hit kommer kyrkorna för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt

Följ oss på:
Facebook
Twitter
Instagram

Presskontakt

Wilhelm Blixt

Wilhelm Blixt

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig Kommunikation 08-453 68 02