Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny SKR-direktor för ekumenisk diakoni utsedd

Björn Cedersjö har utsetts till ny direktor för Sveriges Kristna Råds kärnområde Ekumenisk diakoni/Kyrka-samhälle. Björn Cedersjö är teologie doktor och lektor i etik samt biträdande rektor vid Örebro Teologiska Högskola/Örebro Missionsskola. Han är medlem i Immanuelskyrkans församling i Örebro, som tillhör Evangeliska Frikyrkan.

Björn Cedersjös doktorsavhandling heter "Bortom syndakatalogen. En studie av svensk frikyrklig etik från 1930- till 1990-talet". Han har tidigare varit församlingspastor och studentpastor och har skrivit flera böcker. Bland annat var han en av huvudförfattarna till dåvarande Örebromissionens ekumenikutredning under 1980-talet, Enade och åtskilda.

- Jag ser det som viktigt och intressant att få vara med och skapa mötesplatser för samtal och medverka till att kyrkornas röst blir hörd i samhället, säger Björn Cedersjö.

Björn Cedersjö tillträder sin post den 1 december, men kommer redan från 1 september att finnas en dag i veckan på SKR. Han efterträder Lennart Molin, som varit direktor sedan 1 januari 2000.

Kärnområdet Ekumenisk diakoni är ett av tre kärnområden i SKR. De övriga två är Ekumenisk teologi och Ekumeniskt vittnesbörd/Mission-evangelisation.

För ytterligare information: Sven-Bernhard Fast, generalsekreterare, 0706-691095, sven-bernhard.fast@skr.org

Ämnen


Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 26 medlemskyrkor och 3 observatörer. Hit kommer kyrkorna för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt

Följ oss på:
Facebook
Twitter
Instagram

Kontakter

Wilhelm Blixt

Wilhelm Blixt

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig Kommunikation 08-453 68 02

Kyrkorna tillsammans i tro och handling

Det finns tillfällen när de kristna kyrkorna behöver tala med gemensam röst. Det kan till exempel vara när utsatta grupper kommer i kläm i samhället och då kyrkorna gemensamt ställer sig bakom en manifestation eller opinionsyttring. Sveriges kristna råd fungerar också som remissinstans för riksdag och regering då kyrkorna gemensamt ger ett svar inom olika frågor och utredningar.

I Sveriges kristna råd möts 26 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för ekumenisk utveckling och samordning av gemensamma aktiviteter.

Sveriges kristna råd är en viktig mötesplats för landets kyrkoledare som regelbundet möts i olika samlingar, exempelvis rådsmöten, kyrkoledardagar och styrelsemöten.

Sveriges kristna råd
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma
Sweden