Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt utbildningsmaterial om Fairtrade för kyrkor och församlingar

De senaste åren har varit mycket framgångsrika för Fairtrade/Rättvisemärkt. Svenska kyrkor och församlingar har på många sätt varit med och bidragit till den framgången. Förra året gavs församlingar möjlighet att bli diplomerade som ”Kyrka för Fairtrade” och nu lanseras ett helt nytt utbildningsmaterial med allt från historisk bakgrund om kyrkornas arbete med rättvis handel till handfasta tips för församlingsarbete.

Från och med 2009 finns möjligheten för svenska församlingar att bli diplomerade som ” Kyrka för Fairtrade”. Utmärkelsen finns sedan flera år tillbaka i England, USA och Finland. För att bli diplomerad som ”Kyrka för Fairtrade” ska församlingen använda Fairtrade-certifierade produkter i sin verksamhet, informera och utbilda sina medlemmar om Fairtrade och samarbeta med andra aktörer i samhället för att på olika sätt främja etisk konsumtion och rättvis handel. Utmärkelsen är mycket populär och utöver de sex diplomerade församlingarna har ett 30-tal anmält intresse för diplomeringen, samtidigt som antalet hela tiden ökar.

Det nya utbildningsmaterialet har tagits fram tillsammans med studieförbunden Bilda och Sensus och riktar sig till den som vill sprida kunskap om rättvis handel och etisk konsumtion i kyrkor och församlingar. I materialet finns bland annat teologisk fördjupning och historisk beskrivning av kyrkornas arbete med rättvis handel men också övningar och aktivitetsförslag.

- Texterna kan användas för att introducera Fairtrade i en ungdomsgrupp, på kyrkfikat eller för att starta en studiecirkel. Det kan också vara en inspiration för den som vill predika kring etisk konsum och rättvis handel. När ambassadörsutbildningar anordnas i kyrklig miljö är detta även ett bra komplement till Fairtrade Sveriges eget utbildningsmaterial, säger Sofia Walan som är projektsekretare för Kyrka för Fairtrade.

Att dricka en kopp Fairtrade-märkt kaffe kostar lite mer men det är meningsfullt på ett vackert sätt. När vi dricker den där koppen tänker vi på andra människor. Långt där borta, i ett annat litet hörn av världen finns en familj som odlade och skördade det där kaffet, som arbetat hårt för att det ska hålla god kvalitet och vara gott.

Nelson Gamez, kaffeodlare i Miraflor utanför Esteli i Nicaragua

Vill du veta mer om Kyrka för Fairtrade och ladda ner det nya materialet? Gå in på vår hemsida www.kyrkaforfairtrade.org

För mer information, kontakta projektsekreterare Sofia Walan. E-post: sofia.walan@skr.org Telefon: 08-453 68 14 Mobil: 070-33 800 72

Ämnen

Kontakter

Esther Flores Sedman

Esther Flores Sedman

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig 08-453 68 02

Kyrkorna tillsammans i tro och handling

Det finns tillfällen när de kristna kyrkorna behöver tala med gemensam röst. Det kan till exempel vara när utsatta grupper kommer i kläm i samhället och då kyrkorna gemensamt ställer sig bakom en manifestation eller opinionsyttring. Sveriges kristna råd fungerar också som remissinstans för riksdag och regering då kyrkorna gemensamt ger ett svar inom olika frågor och utredningar.

I Sveriges kristna råd möts 27 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för ekumenisk utveckling och samordning av gemensamma aktiviteter.

Sveriges kristna råd är en viktig mötesplats för landets kyrkoledare som regelbundet möts i olika samlingar, exempelvis rådsmöten, kyrkoledardagar och styrelsemöten.

Sveriges kristna råd
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma
Sweden