Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Om de utförsäkrades situation när Sveriges Kristna Råd diskuterar välfärden i Almedalen

CIVOS, civilsamhällets organisationer i samverkan, arrangerar en seminariedag i Almedalen under torsdagen. Ekonomi och Engagemang står i fokus under första delen av dagen. Senare delen av eftermiddagen - med start kl 15.15 - som SKR ansvarar för, ägnas åt Välfärden

Ett panelsamtal med rubriken Röster från verkligheten — om de utförsäkrades situation hålls. Ann-Christine Karlsten, verksamhetsledare för Frälsningsarmén i Visby och Marie Larsson, diakon i Visby domkyrkoförsamling, medverkar från lokalt församlingsarbete. Från SKR medverkar Björn Cedersjö, direktor för Ekumenisk diakoni/Kyrka-samhälle och  Lennart Molin, tf generalsekreterare. Sven- Bernhard Fast, biskop i Visby stift (och tidigare generalsekreterare för Sveriges Kristna Råd), medverkar också. 

Efter panelsamtalet följer två andra angelägna föredrag; Det civila samhället och välfärden med Lars Svedberg och Gratis utförd anhörigvård med Petra Ulmanen.

Seminarierna genomförs i lokalen Odd Fellows på Nunnegränd 4-6.

För ytterligare information: Marianne Andréas, bitr gs, mobil 0708-53 68 31, Björn Cedersjö, direktor, mobil 0705-696 496.


Ämnen

Kategorier

Kontakter

Esther Flores Sedman

Esther Flores Sedman

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig 08-453 68 02

Kyrkorna tillsammans i tro och handling

Det finns tillfällen när de kristna kyrkorna behöver tala med gemensam röst. Det kan till exempel vara när utsatta grupper kommer i kläm i samhället och då kyrkorna gemensamt ställer sig bakom en manifestation eller opinionsyttring. Sveriges kristna råd fungerar också som remissinstans för riksdag och regering då kyrkorna gemensamt ger ett svar inom olika frågor och utredningar.

I Sveriges kristna råd möts 27 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för ekumenisk utveckling och samordning av gemensamma aktiviteter.

Sveriges kristna råd är en viktig mötesplats för landets kyrkoledare som regelbundet möts i olika samlingar, exempelvis rådsmöten, kyrkoledardagar och styrelsemöten.

Sveriges kristna råd
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma
Sweden