Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Release för diakonins månad 2012

Diakonins månad 2012

Inom ramen för Diakonins månad ger Sveriges Kristna Råd varje år ut ett inspirationsmaterial. Inriktningen på materialet för 2012 knyts till Europeiska äldreåret 2012 där olika perspektiv blir belysta.

 Materialet kommer att spegla fyra aktuella huvudområden: 

  • Teologi och teori
  • Metoder
  • I praktiken
  • Gudstjänster och andakter

I materialet kommer det att finnas artiklar och intervjuer - bland annat medverkar Erik Blennberger, Barbro Westerholm, Sten-Gunnar Hedin, Tomas Sjödin, Johan Arenius  m fl. Dessutom medverkar representanter från olika kyrkor och samfund som förmedlar tips och idéer.

Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Hela Människan, Metodistkyrkan, Pingst fria församlingar i samverkan, Svenska Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Sveriges Kristna Råd.

Välkomna till release onsdagen den 28 mars 2012 kl 10.30 – 12.00 i Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, Stockholm.

Programmet börjar med ett samtal mellan Sten-Gunnar Hedin och Johan Arenius under temat Generationssamverkan. Staffan Skarrie spelar och sjunger temasången för Diakonins månad.  

Därefter presenteras materialet. Kaffe och smörgås serveras till självkostnadspris, 30:-.

Materialet till Diakonins månad 2012 kommer att finnas på SKRs hemida, www.skr.org, för nedladdning efter den 28 mars 2012.

Varmt välkomna önskar arbetsgruppen för Diakonins månad 2012:

Anette Kyhlström, Hela Människan        

Marie Lindholm, Svenska Missionskyrkan

Ywonne Eklund, Frälsningsarmén          

Curt Karlsson, Pingst fria församlingar i samverkan

Jan Sjögerud, Svenska kyrkan              

Sven Johannesson, Svenska Missionskyrkan

Ann-Marie Lundholm, Svenska kyrkan

                                                                    

Ämnen

Taggar


Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 26 medlemskyrkor och 3 observatörer. Hit kommer kyrkorna för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt

Följ oss på:
Facebook
Twitter
Instagram

Presskontakt

Wilhelm Blixt

Wilhelm Blixt

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig Kommunikation 08-453 68 02