Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SKR:s generalsekreterare: En sorgens dag för Palestina, Israel och för hela världssamfundet

Med anledning av Israels attack på konvojen "Ship to Gaza" säger SKR:s generalsekreterare Sven-Bernhard Fast:

"Det här är en sorgens dag för Palestina, Israel och för hela världssamfundet. Vi sörjer med anhöriga till de familjer som drabbats. Vi sörjer även över att våldet ännu en gång segrat över humanitet och hävdandet av mänsklig värdighet.

Den israeliska militära attacken på en konvoj med humanitärt bistånd på internationellt vatten, på väg att trotsa den olagliga blockaden av Gaza, har krävt offer i döda och skadade - ännu oklart hur många. Freden är förlorare, de enda segrarna i en aktion som denna är de extrema krafter som inte vill fred.

Visionen om en tvåstatslösning med såväl det palestinska som det israeliska folket inom trygga och internationellt erkända gränser tycks alltmer avlägsen. Att grovt övervåld har använts långt bortom folkrättens krav på proportionalitet är uppenbart. Att en internationell, oberoende undersökning måste genomföras är ett självklart krav och det finns anledning att välkomna det svenska utrikesdepartementets och EU:s tydliga reaktioner i denna riktning. Det finns också goda skäl att lyssna till FN-förbundets krav att göra Israels agerande till en fråga för FNs säkerhetsråd.

Attacken skedde i början av den vecka Kyrkornas Världsråd utlyst som kyrkornas vecka för fred i Palestina och Israel. Låt oss nu förstärka våra ansträngningar och våra böner för en rättvis fred."

För ytterligare information: Sven-Bernhard Fast, generalsekreterare, 0706-69 10 95.

 

Ämnen

Kontakter

Esther Flores Sedman

Esther Flores Sedman

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig 08-453 68 02

Kyrkorna tillsammans i tro och handling

Det finns tillfällen när de kristna kyrkorna behöver tala med gemensam röst. Det kan till exempel vara när utsatta grupper kommer i kläm i samhället och då kyrkorna gemensamt ställer sig bakom en manifestation eller opinionsyttring. Sveriges kristna råd fungerar också som remissinstans för riksdag och regering då kyrkorna gemensamt ger ett svar inom olika frågor och utredningar.

I Sveriges kristna råd möts 27 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för ekumenisk utveckling och samordning av gemensamma aktiviteter.

Sveriges kristna råd är en viktig mötesplats för landets kyrkoledare som regelbundet möts i olika samlingar, exempelvis rådsmöten, kyrkoledardagar och styrelsemöten.

Sveriges kristna råd

Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma
Sweden