Skip to main content

Taggar

SLU 628 lantbruksuniversitet 434 biologisk mångfald 353 naturvård 309 jordbruk 289 arter 263 skog 256 klimatpåverkan 250 miljöanalys 246 veterinärmedicin 173 livsmedel 81 trädgård 67 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 fisk 24 fiske 24 skogsbruk 24 landskapsarkitektur 23 hund 17 forskning 17 häst 16 miljö 12 hälsa 12 miljöövervakning 12 rovdjur 11 utbildning 11 gris 11 jakt 11 älg 11 foder 11 övergödning 10 insekter 10 landskap 9 fiskodling 9 varg 9 genetik 9 odling 9 klimat 9 hav 9 mjölk 9 växtskydd 8 djurvälfärd 8 djur 8 bioenergi 8 vilt 8 kor 8 växtförädling 8 mjölkkor 8 nationalnyckeln 8 fåglar 8 förvaltning 7 lantbruk 7 avel 7 östersjön 7 torsk 7 ekonomi 7 vatten 7 mark 7 mat 7 Svenska artprojektet 7 kulturarv 7 vattenbruk 7 ekosystem 7 växthusgaser 6 ekologi 6 ekosystemtjänster 6 UDS 6 markanvändning 6 katt 6 agrarhistoria 6 metan 6 växter 6 rehabilitering 6 riksskogstaxeringen 6 böcker 6 hållbar utveckling 6 blåbär 6 ArtDatabanken 6 husdjursvetenskap 6 natur 6 företagande 6 potatis 6 landsbygdsdepartementet 6 klimatförändring 5 nötkött 5 vete 5 EU 5 miljöpsykologi 5 landskapsplanering 5 kadmium 5 universitetsdjursjukhuset 5 giftfri miljö 5 medicin 5 samverkan 5 bär 5 djurskydd 5 skogshistoria 5 växthusgas 5 ål 5 djursjukhus 5 veterinär 5 husdjur 5 landskapsanalys 5 arbetsmiljö 5 tillväxt 5 ultuna 4 landsbygdsutveckling 4 avverkning 4 biologi 4 röding 4 artportalen 4 arkitektur 4 gran 4 jämställdhet 4 malaria 4 henrik ericsson 4 konst 4 slakt 4 biologisk bekämpning 4 livsmedelsförsörjning 4 beteende 4 biogas 4 trädgårdsbruk 4 uppsala 4 djurhälsa 4 bekämpningsmedel 4 skogsskador 4 mikroorganismer 4 frukt 4 park 4 historia 4 forskningscentrum 4 metylkvicksilver 4 fosfor 4 abborre 4 djurhållning 4 lingon 4 ko 4 granbarkborre 4 sjukvård 4 lax 4 turism 4 växtskyddsmedel 4 fattigdomsbekämpning 4 CBM 4 odlad mångfald 4 vhc 4 energi 4 jord 4 mångfald 4 klimatförändringar 4 sorkfeber 4 lövsta 4 eskil erlandsson 3 zoonos 3 baljväxter 3 fettsyror 3 björn 3 restvärme 3 bakterier 3 plantering 3 landskapsarkitekt 3 antibiotika 3 innovation 3 hälsa friskvård stress 3 älgjakt 3 nötköttsproducenter 3 marin miljö 3 mjölkko 3 trädförädling 3 genus 3 amerikansk hummer 3 fjärilar 3 stadsodling 3 doft 3 jägare 3 invasiva arter 3 vattenkvalitet 3 tall 3 grisar 3 lustgas 3 lamm 3 skara 3 landskapsutveckling 3 miljötrender 3 afrika 3 livsmedelssäkerhet 3 matsvinn 3 hästar 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 får 3 politik 3 rödlista 3 köttproduktion 3 förtjänstmedalj 3 kemisk ekologi 3 kväve 3 sportfiske 3 miljödepartementet 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 medborgarforskning 3 grönsaker 3 trädgårdsodling 3 fjärranalys 3 nötkreatur 3 biodiversitet 3 fiskevård 3 miljömål 3 perenner 3 naturresurser 3 trädgårdsprodukter 3 kantzoner 3 bok 3 infrastruktur 3 sjukdom 3 ekologisk produktion 3 lo 3 inventering 3 växtfysiologi 3 kastrering 3 kemi 3 mjölkproduktion 3 djursjukvård 3 inavel 3 hänsyn 3 rovfisk 3 diabetes 3 fruktsamhet 3 genbank 3 laserskanning 3 kungsörn 3 balsgård 3 skogsskada 3 planering 3 försurning 3 kulturhistoria 3 stadsplanering 3 våtmarker 3 virus 3 vildsvin 3 kvävenedfall 3 veterinär- och husdjurscentrum 2 Partnerskap Alnarp 2 vindkraft 2 interreg 2 svedjebränning 2 slakteri 2 sorkar 2 grisproduktion 2 arbetsliv 2 ekologisk odling 2 djuromsorg 2 Biodiverse 2 stad 2 ensilage 2 växtbiologi 2 käringtand 2 fånggröda 2 landsbygdsprogram 2 ledarskap 2 alzheimer disease 2 taxonomi 2 ipm 2 miljöstöd 2 parasiter 2 savann 2 immunförsvar 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 policy 2 strömstad 2 forskningsinfrastruktur 2 miljögifter 2 honung 2 mink 2 fastighet 2 sjukdomar 2 design 2 dödlighet 2 fiskfett 2 kompetens 2 burkina faso 2 dikor 2 naturliga fiender 2 naturens kalender 2 barn 2 unghästprojektet 2 bin 2 forskningsfartyg 2 sesamin 2 matförgiftning 2 salix 2 höstvete 2 predation 2 trädgårdshistoria 2 stadsträd 2 travhäst 2 växtforskning 2 studenter 2 vattenmiljö 2 skogsmästare 2 professorsinstallation 2 utsläpp 2 avloppsslam 2 hedersdoktor 2 asätare 2 naturvägledning 2 järv 2 svartrost 2 cancer 2 fiskeförvaltning 2 hormonstörande ämnen 2 naturresurstillgångar 2 trav 2 rekreation 2 frukt och grönt 2 renskötsel 2 biologisk kontroll 2 naturupplevelser 2 låginkomstländer 2 habitat 2 skattningsmetod 2 blomning 2 mehg 2 arbete 2 friluftsliv 2 bärprognos 2 skötsel 2 universitet 2 biobränsle 2 miljökommunikation 2 attityder 2 skadegörare 2 hållbarhet 2 nöt 2 hästsjukvård 2 jordbrukslandskap 2 stubbar 2 hortikultur 2 citizen science 2 biodling 2 butikssvinn 2 vetenskapsrådet 2 kvävefixering 2 blommor 2 folkhälsa 2 lustgassänka 2 kulturväxter 2 läkemedel 2 markberedning 2 fältkrassing 2 skåne 2 svamp 2 havsmiljö 2 havre 2 bioteknik 2 arkeologi 2 växtbioteknik 2 smådjur 2 fjäderfä 2 samer 2 utfodring 2 contortatall 2 värphöns 2 allergi 2 etologi 2 åsa rising 2 feromoner 2 kvicksilver 2 vattenförsörjning 2 hälsa. rehabilitering 2 landsbygd 2 pristagare 2 tvärvetenskap 2 pris 2 arktis 2 övergödning av vattendrag 2 företagsledning 2 bladlöss 2 grovfoder 2 Alnarp 2 åkermark 2 naturunderstödd rehabilitering 2 global 2 snöleopard 2 ehec 2 bakterie 2 myggor 2 skogsskötsel 2 forest 2 musik 2 mossor 2 entreprenörskap 2 pollinering 2 kraftledningsgator 2 blåbärsprognos 2 jens häggström 2 marin 2 etiopien 2 stärkelse 2 lekplatser 2 cap 2 djurpark 2 lantbrukets djur 2 förädling 2 bröd 2 future forests 2 restprodukter 2 plast 2 gmo 2 rennäring 2 vattendrag 2 vårtecken 2 biodiesel 2 spindeltråd 2 forskningsprojekt 2 rävens dvärgbandmask 2 gödsel 2 kålväxter 2 ägg 2 räv 2 stress 2 lavar 2 grundskola 2 grön infrastruktur 2 lika villkor 2 landsbygdsutcveckling 2 nötköttsproduktion 2 utemiljö 2 välfärd 2 trädgårdsnäring 2 Almedalen 2 protein engineering 2 kraftfoder 2 olycksfall 2 professorsföreläsningar 2 dricksvatten 2 sötvatten 2 app 2 naturhänsyn 2 kål 1 blåtunga 1 fekalier 1 sallad 1 akvatiska resurser 1 täkt 1 globala målen 1 officiell statistik 1 jägmästare 1 mejeri 1 östrogen 1 urbana miljöer 1 tävling 1 miljöbelastning 1 suggfixering 1 arbetsvetenskap 1 in 1 spannmål 1 organic production 1 japansk encefalit 1 ecosystems 1 satellitdata 1 lill-skansen 1 urskogar 1 compex landscapes 1 björk 1 skyddade rovdjur 1 formas 1 stormen gudrun 1 arktiskt 1 dt 1 pollenallergi 1 europa 1 metodutveckling 1 lantbrukspolitik 1 u-länder 1 tillman 1 galtvaccination 1 proteinteknik 1 konstgjord befruktning 1 miljövård 1 arbetskraft 1 populärvetenskaplig bok 1 mortalitet 1 fruktfluga 1 humlor 1 cat friendly 1 urin 1 Vetenskapsakademin i Beijing 1 frystorkning 1 oljeväxter 1 kohälsa 1 potatissjukdomar 1 naturlig föryngring 1 it 1 grisuppfödning 1 livsmedelstrygghet 1 gröna tak 1 vinbonde 1 fjällen 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Travsporten storsatsar på SLU:s hästforskning

Travsporten storsatsar på SLU:s hästforskning

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 08:00 CET

Svensk Travsport satsar 18 miljoner kronor under sex års tid till forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet med fokus på travhästens rörelsemekanik. Anslaget innebär att projektet SCIMoveS nu börjar bli möjligt att realisera.

Media no image

Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 12:34 CET

En ny rapport från EPOK, Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid SLU, beskriver vilka växtskyddsmedel som används i ekologisk produktion och vilka risker de har för hälsa och miljö. Förebyggande åtgärder dominerar och användningen av växtskyddsmedel är begränsad. Främst biologiska medel används och ett fåtal kemiska växtskyddsmedel, de flesta med låg risk för hälsa och miljö.

Åtta miljoner till nya projekt för ett mer selektivt fiske

Åtta miljoner till nya projekt för ett mer selektivt fiske

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 08:05 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, satsar i år åtta miljoner kronor på projekt för att utveckla ett mer selektivt fiske. Utvecklingsprojekten utförs inom ramen för SLU:s sekretariat för selektivt fiske, som samlar in idéer från fiskenäringen och utvärderar de redskap som tas fram. Sedan 2014 har 34 projekt genomförts. Nu efterlyser sekretariatet nya, innovativa projektförslag från yrkesfisket.

Media no image

Vaccin mot fruktade hästsjukdomen kvarka

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 08:30 CET

Forskare vid SLU, KI och AHT i Storbritannien har under lång tid arbetat med att utveckla ett vaccin mot hästsjukdomen kvarka. Genom att analysera arvsmassan hos bakterien som orsakar kvarka har forskarna identifierat olika bakterieproteiner vilka skulle kunna vara lämpliga komponenter i ett vaccin. Dessa proteiner har sedan producerats, testats och visat sig ge ett bra skydd mot kvarka.

Är fleråriga grödor bättre i ett torrare klimat?

Är fleråriga grödor bättre i ett torrare klimat?

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 09:39 CET

Fleråriga grödor målas ibland ut som vinnare i ett torrare klimat, men det saknas vetenskapligt underlag för den slutsatsen. Det skriver Giulia Vico från SLU och Nathaniel Brunsell från Kansas University i en artikel om hur fleråriga och ettåriga grödor använder vatten. Fleråriga grödor har visserligen djupare rötter än ettåriga, men de kräver också mer vatten och ger mindre skörd per vattenmängd.

​Nationalnyckeln åter i bokproduktion

​Nationalnyckeln åter i bokproduktion

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 08:40 CET

Bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna är åter i produktion efter att ArtDatabanken SLU har fått ökat statligt anslag till Svenska artprojektet. Det ökade anslaget och regeringens nya riktlinjer gör det möjligt för ArtDatabanken att inrikta sin verksamhet på både digital och tryckt kunskapsspridning.

Jordbearbetningens betydelse för klimatet är överskattad

Jordbearbetningens betydelse för klimatet är överskattad

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 11:35 CET

I klimatdebatten sägs ofta att direktsådd eller minskad jordbearbetning skulle öka kolinlagringen och därmed motverka klimatförändringen. Enligt en studie från SLU och SEI är potentialen dock inte så stor som en del enskilda studier antyder. För att få fram ett mer realistiskt mått bör forskare i framtiden göra noggrannare mätningar och även mäta på ett större djup än vad som oftast sker i dag.

Optimism i nordvästra Skånes gröna näringar

Optimism i nordvästra Skånes gröna näringar

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 15:26 CET

Framtidstro, yrkesstolthet, bra arbetsmiljö, bra boende och god hälsa - nästan 85 procent av de gröna företagarna i nordväst mår finfint, det visar en unik studie från SLU Alnarp. Studien har gjorts av medarbetare på Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, AEM, och presenteras på Gröna Näringarnas Dag i Grevieparken i Grevie den 5 februari.

Fjällnära skärgård visar hur artförluster påverkar ekosystems funktioner

Fjällnära skärgård visar hur artförluster påverkar ekosystems funktioner

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 09:05 CET

I över 20 år har det pågått ett unikt experiment på 30 delvis ganska olika öar i två sjöar nära Arjeplog. På varje ö finns små rutor där en eller flera växtarter har avlägsnats, och nu har ett forskarlag undersökt hur artförlusterna har påverkat ekosystemen. Den generella bilden är att artförluster tycks minska den samlade förmågan att leverera produkter och tjänster i alla ekosystem.

Barriär för växtförädlare allt närmare en lösning

Barriär för växtförädlare allt närmare en lösning

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 16:05 CET

Ett stort problem för växtförädlare är att frövitan inte utvecklas normalt vid korsningar av växter med olika kromosomtal. Claudia Köhlers labb vid SLU har steg för steg undersökt hur problemet uppkommer, och har nu beskrivit den molekylära grunden för den s.k. triploida spärren. Målet är en metod som gör det lätt att föra över åtråvärda egenskaper från vilda släktingar till moderna grödor.

Parasitsvamp effektiv mot skadegörare i lantbruket

Parasitsvamp effektiv mot skadegörare i lantbruket

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 08:30 CET

Sökandet efter effektiva alternativ till kemiska bekämpningsmedel i jordbruket är av stor vikt för den framtida livsmedelsförsörjningen. En ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar att svampparasiten Clonostachys rosea dödar skadegörande nematoder i jorden, skonar andra, och resulterar i mätbart friskare grödor.

Ny potatis för alla som gillar långsamma kolhydrater

Ny potatis för alla som gillar långsamma kolhydrater

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 12:34 CET

Forskare inom växtförädling har utvecklat en ny potatis som innehåller en annorlunda sorts stärkelse. Nu visar en studie att stärkelsen i den nya potatisen är hälsosammare än vanlig stärkelse.

Massdöd bland utrotningshotade saiga-antiloper efter ovanligt väder

Massdöd bland utrotningshotade saiga-antiloper efter ovanligt väder

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 09:57 CET

I centrala Kazakstan dog över 200 000 saiga-antiloper under tre veckor i maj 2015 – mer än 60 procent av hela den globala populationen. Nu har en forskargrupp utrett orsakerna till den plötsliga massdöden inom denna akut hotade art. Den direkta dödsorsaken visade sig vara bakteriell blodförgiftning, men en utlösande faktor tycks ha varit några dagar med ovanligt varmt och fuktigt väder.

Media no image

Bytesfiskens storlek styr hur Östersjölaxen mår

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 09:06 CET

Att ta hänsyn till storleken hos både laxen och dess bytesfisk som strömming och skarpsill är viktigt om vi vill förstå vad Östersjölax äter ute till havs samt hur den mår. Det visar en ny studie av forskare från institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet, som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Ecosphere.

Vattenpestens segertåg får sin förklaring

Vattenpestens segertåg får sin förklaring

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 10:48 CET

Den nordamerikanska vattenpesten är en slingrande vattenväxt som idag är mycket vanlig i Syd- och Mellansverige, och som fortsätter att sprida sig norrut och in i skogslänen. Kristina Tattersdill från SLU förklarar i sin doktorsavhandling varför växten är så framgångsrik och visar hur den förändrar vattenmiljön där den slår rot.

Importerad fodersoja påverkar miljön, oavsett hur den förädlats

Importerad fodersoja påverkar miljön, oavsett hur den förädlats

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 11:13 CET

Om svenska lantbrukare skulle importera genmodifierad soja i stället för soja som inte är det, skulle de samlade miljöeffekterna bli större. Skälet är att den billigare GM-sojan skulle kunna ersätta en stor del av de proteinfodergrödor som odlas på svenska åkrar. Däremot orsakar GM-soja i sig inte mer global uppvärmning och nedsmutsning av färskvatten än icke-GM-soja. Det visar en studie från SLU.

Ska säkerhetsgranskade GM-grödor få odlas i EU? Låt länderna bestämma själva, föreslår experter

Ska säkerhetsgranskade GM-grödor få odlas i EU? Låt länderna bestämma själva, föreslår experter

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 08:52 CET

Odlingen av genetiskt modifierade grödor har länge varit en omtvistad fråga inom EU. Nu föreslår en grupp experter inom bioteknik och juridik en mekanism som kan ta udden av de politiska låsningarna i godkännandeprocessen. Varje land bör självt få avgöra om en GM-gröda som klarat EU:s riskbedömning också ska få odlas i landet, är budskapet i en debattartikel i tidskriften Nature Biotechnology.

Grensevilt – svensk-norskt projekt om viltförvaltning

Grensevilt – svensk-norskt projekt om viltförvaltning

Pressmeddelanden   •   Jan 02, 2018 08:30 CET

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och norska Høgskolen i Innlandet (INN) har fått finansiering till ett projekt med målet att minska gränsbarriärer för skandinavisk viltförvaltning. Det treåriga projektet som går under namnet Grensevilt har fått finansiering av bl a den regionala EU-fonden Interreg Sverige-Norge. Den totala budgeten är närmare 2,5 miljoner euro.

​Ny humleart i den svenska faunan

​Ny humleart i den svenska faunan

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 13:28 CET

Under sommaren kunde en ny humleart införlivas med den svenska faunan. Den nya arten, Bombus semenoviellus, var väntad. Den har under senare tid utvidgat sin tidigare utbredning och har nu rapporterats från Öland. Den föreslås få det svenska namnet vitnoshumla.

SLU gets important UN mission on antibiotic resistance

SLU gets important UN mission on antibiotic resistance

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 10:56 CET

The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) has asked SLU (The Swedish University of Agricultural Sciences) to lead the way in developing a manual on prudent use of antibiotics in animal husbandry and to conduct courses for animal health personnel in the Balkans, Central Asia and Eastern Europe.