Skip to main content

Taggar

SLU 604 lantbruksuniversitet 414 biologisk mångfald 342 naturvård 301 jordbruk 283 skog 252 arter 251 klimatpåverkan 245 miljöanalys 241 veterinärmedicin 168 livsmedel 79 trädgård 66 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 fiske 24 skogsbruk 24 fisk 24 landskapsarkitektur 23 hund 17 forskning 17 häst 16 miljöövervakning 12 älg 11 hälsa 11 jakt 11 gris 11 rovdjur 11 utbildning 11 foder 11 miljö 11 insekter 10 övergödning 10 varg 9 landskap 9 klimat 9 fiskodling 9 mjölk 9 hav 9 odling 9 genetik 9 kor 8 vilt 8 växtförädling 8 fåglar 8 mjölkkor 8 djur 8 bioenergi 8 nationalnyckeln 8 djurvälfärd 8 ekonomi 7 avel 7 vattenbruk 7 Svenska artprojektet 7 mark 7 förvaltning 7 växtskydd 7 vatten 7 torsk 7 ekosystem 7 kulturarv 7 östersjön 7 ekosystemtjänster 6 agrarhistoria 6 ekologi 6 blåbär 6 hållbar utveckling 6 mat 6 husdjursvetenskap 6 natur 6 böcker 6 metan 6 riksskogstaxeringen 6 markanvändning 6 rehabilitering 6 ArtDatabanken 6 växthusgaser 6 UDS 6 växter 6 landsbygdsdepartementet 6 potatis 6 lantbruk 6 ål 5 djurskydd 5 klimatförändring 5 EU 5 katt 5 landskapsanalys 5 skogshistoria 5 växthusgas 5 medicin 5 arbetsmiljö 5 landskapsplanering 5 husdjur 5 djursjukhus 5 giftfri miljö 5 universitetsdjursjukhuset 5 kadmium 5 bär 5 vete 5 nötkött 5 företagande 5 veterinär 5 tillväxt 5 odlad mångfald 4 ko 4 samverkan 4 park 4 lingon 4 beteende 4 mikroorganismer 4 gran 4 malaria 4 ultuna 4 skogsskador 4 forskningscentrum 4 röding 4 djurhållning 4 sjukvård 4 jord 4 fattigdomsbekämpning 4 vhc 4 bekämpningsmedel 4 turism 4 biologi 4 abborre 4 artportalen 4 konst 4 miljöpsykologi 4 fosfor 4 lövsta 4 granbarkborre 4 biogas 4 CBM 4 lax 4 frukt 4 avverkning 4 biologisk bekämpning 4 metylkvicksilver 4 djurhälsa 4 henrik ericsson 4 arkitektur 4 energi 4 uppsala 4 trädgårdsbruk 4 jämställdhet 4 sorkfeber 4 mångfald 4 slakt 4 matsvinn 3 inventering 3 baljväxter 3 kemisk ekologi 3 vattenkvalitet 3 kulturhistoria 3 stadsplanering 3 mjölkko 3 politik 3 vildsvin 3 genbank 3 trädgårdsodling 3 afrika 3 biodiversitet 3 fiskevård 3 virus 3 försurning 3 jägare 3 trädgårdsprodukter 3 får 3 våtmarker 3 naturresurser 3 sportfiske 3 grisar 3 kvävenedfall 3 kväve 3 växtskyddsmedel 3 genus 3 miljötrender 3 miljömål 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 hästar 3 miljödepartementet 3 rovfisk 3 grönsaker 3 hälsa friskvård stress 3 djursjukvård 3 fruktsamhet 3 klimatförändringar 3 infrastruktur 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 antibiotika 3 medborgarforskning 3 kantzoner 3 fjärranalys 3 stadsodling 3 perenner 3 fettsyror 3 inavel 3 skara 3 förtjänstmedalj 3 doft 3 eskil erlandsson 3 landskapsarkitekt 3 landskapsutveckling 3 livsmedelsförsörjning 3 balsgård 3 sjukdom 3 fjärilar 3 laserskanning 3 historia 3 växtfysiologi 3 nötköttsproducenter 3 zoonos 3 hänsyn 3 marin miljö 3 trädförädling 3 bok 3 landsbygdsutveckling 3 nötkreatur 3 älgjakt 3 bakterier 3 tall 3 lamm 3 skogsskada 3 kungsörn 3 livsmedelssäkerhet 3 kemi 3 lo 3 rödlista 3 kastrering 3 plantering 3 invasiva arter 3 innovation 3 planering 3 restvärme 3 köttproduktion 3 amerikansk hummer 3 björn 3 mjölkproduktion 3 lustgas 3 övergödning av vattendrag 2 olycksfall 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 arktis 2 salix 2 fjäderfä 2 Alnarp 2 utemiljö 2 naturhänsyn 2 svartrost 2 växtbioteknik 2 marin 2 taxonomi 2 bioteknik 2 future forests 2 ipm 2 vindkraft 2 cancer 2 arbetsliv 2 gmo 2 vattenförsörjning 2 burkina faso 2 havre 2 stärkelse 2 naturresurstillgångar 2 musik 2 entreprenörskap 2 etiopien 2 värphöns 2 strömstad 2 Biodiverse 2 pris 2 parasiter 2 rekreation 2 forest 2 kraftfoder 2 biobränsle 2 naturvägledning 2 naturupplevelser 2 jens häggström 2 arbete 2 skattningsmetod 2 pollinering 2 företagsledning 2 hormonstörande ämnen 2 cap 2 Partnerskap Alnarp 2 universitet 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 spindeltråd 2 friluftsliv 2 mehg 2 interreg 2 stadsträd 2 dricksvatten 2 bärprognos 2 skötsel 2 lekplatser 2 kvävefixering 2 renskötsel 2 bröd 2 naturliga fiender 2 jordbrukslandskap 2 biologisk kontroll 2 skadegörare 2 protein engineering 2 Almedalen 2 åsa rising 2 allergi 2 etologi 2 förädling 2 immunförsvar 2 savann 2 skåne 2 honung 2 rennäring 2 hållbarhet 2 hästsjukvård 2 slakteri 2 grisproduktion 2 nöt 2 svedjebränning 2 stubbar 2 fastighet 2 hortikultur 2 sjukdomar 2 matförgiftning 2 vetenskapsrådet 2 vårtecken 2 kvicksilver 2 vattenmiljö 2 design 2 biodiesel 2 citizen science 2 hedersdoktor 2 pristagare 2 butikssvinn 2 biodling 2 restprodukter 2 contortatall 2 åkermark 2 naturunderstödd rehabilitering 2 blåbärsprognos 2 alzheimer disease 2 dikor 2 avloppsslam 2 hälsa. rehabilitering 2 skogsskötsel 2 fiskfett 2 professorsinstallation 2 utsläpp 2 trav 2 folkhälsa 2 habitat 2 stad 2 frukt och grönt 2 forskningsprojekt 2 trädgårdshistoria 2 diabetes 2 blomning 2 landsbygdsprogram 2 sötvatten 2 järv 2 feromoner 2 växtbiologi 2 dödlighet 2 ekologisk produktion 2 sorkar 2 lantbrukets djur 2 miljöstöd 2 rävens dvärgbandmask 2 ensilage 2 studenter 2 fältkrassing 2 räv 2 gödsel 2 samer 2 blommor 2 ehec 2 grovfoder 2 miljögifter 2 arkeologi 2 asätare 2 kulturväxter 2 naturens kalender 2 käringtand 2 miljökommunikation 2 snöleopard 2 lustgassänka 2 mink 2 global 2 höstvete 2 djurpark 2 ägg 2 svamp 2 markberedning 2 skogsmästare 2 barn 2 professorsföreläsningar 2 kålväxter 2 ekologisk odling 2 myggor 2 ledarskap 2 forskningsinfrastruktur 2 tvärvetenskap 2 låginkomstländer 2 app 2 bladlöss 2 attityder 2 policy 2 bakterie 2 travhäst 2 grundskola 2 fiskeförvaltning 2 växtforskning 2 kompetens 2 kraftledningsgator 2 plast 2 stress 2 läkemedel 2 utfodring 2 landsbygd 2 havsmiljö 2 mossor 2 smådjur 2 grön infrastruktur 2 vattendrag 2 sesamin 2 unghästprojektet 2 predation 2 välfärd 2 landsbygdsutcveckling 2 bin 2 lika villkor 2 nötköttsproduktion 2 fånggröda 2 forskningsfartyg 2 djuromsorg 2 trädgårdsnäring 2 husdjursagronom 1 säker mat 1 compex landscapes 1 planerare 1 hotad 1 röjning 1 doftämnen 1 sortval 1 hajar 1 potatisförädling 1 konstgjord befruktning 1 gamla sorter 1 jordbruks och trädgårdskonferens 2015 1 björk 1 mellanskarv 1 odlingsresultat 1 klimateffekt 1 galtvaccination 1 hälsokost 1 arktiskt 1 dt 1 äppelforskning 1 hälsa friskvård 1 europa 1 nationalnyckel 1 radionuklider 1 galtlukt 1 bilddiagnostik 1 vattensork 1 export 1 syrsor 1 forskare 1 marit gorvy 1 srtormfällda träd 1 medicinsk forskning 1 grodor 1 zygomyceter 1 parasit 1 rödlistade arter 1 skogsdata 1 samråd 1 höstförsök 1 econwelfare 1 skogskadegörare 1 lipononsyra 1 offentlig marknad 1 kissa 1 drönare 1 mjlökproduktion 1 landskapsvård 1 fodermajs 1 metodutveckling 1 byggnadsmaterial 1 öppet campus 1 stadsutveckling 1 kolbalans 1 kalvar 1 kvävegödselmedel 1 frystorkning 1 handel 1 träd 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Vita älgar DNA-testas vid SLU

Vita älgar DNA-testas vid SLU

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2017 09:14 CEST

Den vita älgen i västra Värmland har blivit en viral världssuccé. Nu ska en forskargrupp från SLU ta redan på varför älgarna är vita. Genom att jämföra arvsmassan hos vita och bruna älgar räknar de med att kunna hitta det muterade anlag som ger vit päls.

Media no image

Barriär för växtförädlare förklarad i detalj

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2017 12:40 CEST

För några år sedan ledde Claudia Köhlers laboratorium vid SLU en studie som identifierade en gen som gör att frövitan inte utvecklas normalt vid korsningar av växter med olika antal kromosomuppsättningar. Nu presenterar laboratoriet ytterligare detaljer som förklarar den molekylära grunden för detta viktiga hinder för växtförädlare jorden runt.

Så blir kräftfångsterna i år

Så blir kräftfångsterna i år

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2017 09:00 CEST

SLU Aqua vid Sveriges lantbruksuniversitet presenterar en prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata för ett antal viktiga skeden i en kräftas liv, allt från kläckningen fram till fångsten och kräftfatet.

Media no image

SLU bidrar med kompetens för ett globalt hållbart och rättvist fiske

Pressmeddelanden   •   Jul 26, 2017 10:31 CEST

Tonfisk och makrill med för oss exotiska namn som tongol, kawakawa och ostlig liten bonito är av stor betydelse för många utvecklingsländer i Indiska Oceanen. Via Havs- och vattenmyndighetens globala program deltar SLU-expertis i arbetet med att uppskatta fiskbeståndens storlek och ge vetenskapliga råd som kan göra fisket långsiktigt hållbart.

Media no image

Biobaserad ekonomi: SNS-nätverk för forskare ska bidra till hållbar utveckling

Pressmeddelanden   •   Jul 24, 2017 09:04 CEST

SNS vill ge träteknologin en skjuts! Nätverkande främjar forskning och utveckling - nya, friska pengar att söka!

Media no image

SLU tar krafttag för kräftor

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2017 12:52 CEST

SLU Aqua vid Sveriges lantbruksuniversitet lanserar två nya webbaserade verktyg för att göra livet lättare för sötvattenskräftor, kräftskivor, för myndigheter som arbetar med kräftfrågor och för kräftfiskare och kräftentusiaster i Sverige och övriga Europa. Kräftor är något av en nationalrätt i Sverige och vi konsumerar årligen runt fem miljoner kilo på kräftskivorna i augusti.

Large predatory fish maintain healthy waters

Large predatory fish maintain healthy waters

Pressmeddelanden   •   Jul 19, 2017 13:47 CEST

Along the Baltic Sea coast, stocks of large predatory fish have decreased in recent decades. Now, new results from a major ecosystem study show that strong stocks of predatory fish reduce the amount of filamentous algae and favor large aquatic vegetation. The study brings forward the possibility of strengthening stocks of predatory fish to counteract negative effects of eutrophication.

Rovfisk ger friska vikar

Rovfisk ger friska vikar

Pressmeddelanden   •   Jul 19, 2017 13:45 CEST

Längs den svenska kusten har rovfiskar som abborre, gädda och torsk minskat betydligt de senaste årtiondena. En ny ekosystemstudie visar att starka bestånd av rovfisk minskar mängden trådalger och gynnar storvuxen undervattensvegetation. Därmed bidrar rovfiskar till att skapa friska livsmiljöer. Slutsatsen är att man kan motverka övergödningsproblem genom att stärka bestånden av rovfisk.

Media no image
Sälsäkra redskap kan bidra till ett bärkraftigt kustfiske

Sälsäkra redskap kan bidra till ett bärkraftigt kustfiske

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2017 08:28 CEST

De växande sälpopulationerna skapar problem för kustfisket. Programmet Sälar och fiske vid SLU arbetar för att minska sälskadorna och hitta lösningar på konflikten mellan fisket och sälarna. Att skrämma bort sälarna från fiskeredskapen fungerar dåligt. En del av en hållbar och långsiktig lösning på konflikten är att utveckla sälsäkra fiskemetoder som fällor och notfiske.

Media no image

Färdplan mot ett integrerat växtskydd som verkligen fungerar

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2017 08:30 CEST

Det finns en bred enighet om att s.k. integrerat växtskydd ska tillämpas för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel i det konventionella lantbruket. Trots detta är merparten av alla grödor beroende av bekämpningsmedel. För att påskynda omställningen till ett mer hållbart lantbruk har Johan A. Stenberg publicerat en vetenskaplig färdplan mot ett effektivt växtskydd på ekologisk grund.

Träning av häst i fokus på Hippocampusdagen 2017

Träning av häst i fokus på Hippocampusdagen 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 14:11 CEST

Hästens träning för hållbarhet och prestation blir temat för Hippocampusdagen 2017 som arrangeras 2 november vid SLU i Uppsala. De främsta forskarna inom området vid SLU tar då ett helhetsgrepp om träning av häst – oavsett disciplin. Lär mer om hästkroppen och dess funktioner, bland annat hur träning påverkar hästens kropp från unghäst till vuxen samt ny diagnostik att upptäcka ledinflammation

SLU Future Food smygstartar i Almedalen

SLU Future Food smygstartar i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 08:30 CEST

Den nya framtidsplattformen SLU Future Food-Framtidens mat startar sin verksamhet först i augusti, men kommer ändå att medverka på två seminarier om mat i Almedalen den 5 juli. Då finns även den tillträdande programchefen Annsofie Wahlström på plats.

Filmer ska få oss att prata om skogens roll

Filmer ska få oss att prata om skogens roll

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 14:52 CEST

Klimat, biologisk mångfald, friluftsliv, energi, förnybara material och en levande landsbygd - allt har med skogen att göra. Det är utgångspunkten för forskningsprogrammet Future Forests som nu sammanfattar sina rön i fem kortfilmer.

1 juli fyller SLU 40 år men firar i höst

1 juli fyller SLU 40 år men firar i höst

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 10:06 CEST

​1977 bildades det som idag är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Då slogs tre högskolor samman och bildade ett gemensamt universitet. Ett 40-årsjubileum som kommer att firas i höst.

SLU startar kurs i strategisk företagsledning för aktiva företagare.

SLU startar kurs i strategisk företagsledning för aktiva företagare.

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 15:32 CEST

Aktiva företagare inom de gröna näringarna har ett stort behov av att vidareutbilda sig. För att möta den ökande konkurrensen, hantera framtida utmaningar och för att skapa hållbara företag som är smart organiserade krävs större kunskap inom företagsledning. Kursen, en avancerad uppdragsutbildning, riktar sig till yrkesverksamma företagare inom lantbruks-, landsbygds- eller trädgårdsföretag.

Media no image

​​Catarina Kjellerstedt ny chef för smådjurskliniken på Universitetsdjursjukhuset vid SLU.

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 08:00 CEST

​Catarina Kjellerstedt har anställts som chef för smådjurskliniken på Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid SLU. Catarina har gedigen erfarenhet av smådjurssjukvård, och har arbetat i ledande positioner på flera smådjurskliniker och djurssjukhus. Hon kommer att tillföra viktig kompetens till UDS och SLU.

Media no image

Möt SLU i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 10:15 CEST

Hur kan livsmedelsstrategier öka matproduktionen i Sverige? Behövs ett nytt samhällskontrakt för skogen? Kan samarbete mellan djur- och humansjukvård minska problemen med antibiotikaresistens? Är EU:s GMO-lagstiftning ett hinder för Sveriges livsmedelsstrategi? Hur får vi unga entreprenörer att söka sig till den biobaserade ekonomin? Det är några av de frågor SLU lyfter under Almedalsveckan i år.

Lantbrukare lägger oväntat mycket tid på kontroller

Lantbrukare lägger oväntat mycket tid på kontroller

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 07:24 CEST

Hur mycket tid lägger egentligen lantbruksföretagarna på journalföring, kontroller och myndighetsrelaterad administration? Vilken administration är det som tar mest tid? Hushållningssällskapet Halland, Växa Sverige och Sveriges Lantbruksuniversitet har nu sammanställt nya resultat i projektet ”Byråkratin belastar och kostar”. De nya resultaten presenteras på Borgeby fältdagar 28-29 juni.

Kinesisk investerare satsar  på SLU-forskares klimatris

Kinesisk investerare satsar på SLU-forskares klimatris

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 15:00 CEST

På onsdagen tecknades avtal mellan Sveriges lantbruksuniversitet och en kinesisk investerare om ett projekt för att vidareutveckla de forskningsresultat som SLU-forskare tagit fram kring ett nytt, klimatvänligare ris. Vid odling av ris avges i dag stora mängder metan till atmosfären. Metan är en kraftfull växthusgas som beräknas stå för en femtedel av den globala uppvärmningen.