Gå direkt till innehåll
Sveriges Bryggerier kommenterar förslag om gårdsförsäljning

Pressmeddelande -

Sveriges Bryggerier kommenterar förslag om gårdsförsäljning

I det förslag om gårdsförsäljning som idag har presenterats av regeringen föreslås att alkoholhaltiga drycker ska kunna säljas i begränsad mängd av mindre bryggerier, destillerier och vingårdar till besökare. Regeringen bedömer att reformen kan genomföras samtidigt som Systembolagets ställning kan bibehållas. Utgångspunkten i reformen är att gårdsförsäljning stöttar svensk besöksnäring och inte alkoholproduktion. Sveriges Bryggerier anser att nuvarande förslag riskerar att endast få marginellt genomslag för svensk besöksnäring eftersom större delen av bryggerinäringen enligt förslaget blir exkluderade på grund av storlek.


- Om det är besöksnäringen som står i fokus så borde det inte spela någon roll hur stor produktionen är. Även större bryggerier, som på flera sätt redan i dag är en etablerad och uppskattad del av besöksnäringen, borde kunna få möjlighet att sälja sina produkter till sina besökare. Vi noterade också att den av utredningen föreslagna årliga produktionsvolymsbegränsningen av öl och cider om 500 000 liter i regeringens förslag nu sänkts till 400 000 liter. En ren diskriminering inom besöksnäringen på grundval av hur stor produktionsvolymen är framstår som ologisk om målet är att främja svensk besöksnäring, säger Anna-Karin Fondberg, VD Sveriges Bryggerier.


För Sveriges Bryggerier är det centralt att gårdsförsäljning inte utgör ett hot mot Systembolaget. Det gäller även det sortiment som erbjuder lokala och småskaliga produkter, Tillfälligt och Lokalt Sortiment (TSLS). Ett avskaffande eller nedskärning av TSLS skulle vara ett dråpslag mot Sveriges hantverksbryggerier och därmed den mångfald som i dag karaktäriserar svensk bryggerinäring.

- För mindre bryggerier är försäljningen via detta sortiment den största inkomstkällan. Därför bör det också säkerställas att Systembolaget även fortsättningsvis kan tillhandahålla tillfälligt och lokalt sortiment i sina butiker, säger Anna-Karin Fondberg.


Det förslag om gårdsförsäljning som regeringen nu aviserat slår fast att tillverkarens produktionsvolym årligen får uppgå till högst
75 000 liter spritdrycker, 400 000 liter jästa drycker med upp till 10 volymprocent alkohol (exempelvis öl eller cider) eller 200 000 liter jästa drycker med mer än 10 volymprocent alkohol (exempelvis vin och fruktvin). Försäljningen per konsument vid samma besökstillfälle ska inte överstiga 0,7 liter spritdryck, tre liter vin, tre liter andra jästa drycker, och tre liter starköl. Varje besök ska också inkludera ett obligatoriskt utbildningstillfälle för att få köpa dryck.

Regeringen planerar för att gårdsförsäljning ska införas under det första halvåret 2025.

Ämnen


www.sverigesbryggerier.se

Sveriges Bryggerier är Svenska Bryggareföreningen och vi har representerat den svenska bryggerinäringen sedan 1885. Våra medlemmar producerar öl, cider, läsk och vatten. Tillsammans verkar vi för en livskraftig bryggerinäring som växer på ett framgångsrikt, hållbart och ansvarsfullt sätt. I styrelsen för Sveriges Bryggerier sitter vd för Carlsberg, Coca-Cola, Kopparbergs, Krönleins, Poppels, Spendrups och Åbro.

Kontakter

Erika Danckwardt-Lillieström

Erika Danckwardt-Lillieström

Presskontakt Vice vd Kommunikation & samhällskontakt 0709 83 95 63
Johanna Lagerman

Johanna Lagerman

Presskontakt Statistik, marknad & PR-ansvarig 070 550 66 29

Branschorganisation för Sveriges Bryggerier

Sveriges Bryggerier är Svenska Bryggareföreningen och vi har representerat den svenska bryggerinäringen sedan 1885. Våra medlemmar producerar öl, cider, läsk, vatten och andra bryggeriprodukter. Alla är verksamma i Sverige med fungerande bryggerier eller produktionsenheter.

Sveriges Bryggerier är medlem i EU-ländernas bryggeriorganisation The Brewers of Europe och i läskedrycksorganisationen UNESDA.