Gå direkt till innehåll
"Låt inte skolan bli ett slagträ"

Nyhet -

"Låt inte skolan bli ett slagträ"

Sveriges Elevkårer välkomnar en blocköverskridande överenskommelse om skolan. Nu uppmanar vi utbildningsminister Anna Ekström att ta ansvar och garantera att skolpolitiken förankras i verkligheten istället för att bli en arena för partipolitiska utspel.

Under våren 2018 lyfte Sveriges Elevkårer det faktum att närmare en fjärdedel av eleverna som lämnar ett nationellt gymnasieprogram efter tre år gör det utan en fullständig gymnasieexamen. Vi ser positivt på att vi nu äntligen har fått en blocköverskridande överenskommelse om skolan. Samtidigt framstår överenskommelsen som att var och ett av de inblandade partierna har fått möjlighet att lägga in sina partipolitiska förslag, höga som låga, utan att helheten har tagits i beaktning. I detta akuta läge har vi inte råd att använda gymnasieskolan och landets elever som en prototyp för att testa olika politiska idéer. De insatser som implementeras måste vara väl avvägda, analyserade och förankrade hos lärare och elever.

Inblandade partier skriver i överenskommelsen att läroplaner och kursplaner ska revideras i syfte att ”uppmuntra flit och ambition”. Det är tydligt att avsändarna väljer att lägga ansvaret för skolans problem på eleverna. Formuleringen innebär ett antagande om att elever idag inte är tillräckligt ”flitiga och ambitiösa”. Sanningen är att mer än var fjärde kvinnlig elev känner sig stressad varje dag, enligt en rapport från Sveriges Elevkårer 2016. Läroplanen är idag fylld av tolkningsmöjligheter vilket leder till oklara förväntningar på elever, som i sin tur leder tillpsykisk ohälsa, menar bland andraNationell samordnare inom området psykisk hälsa.Vill regeringen verkligen spä på denna stress och oro?

Sveriges Elevkårer har drivit frågan om ämnesbetyg i flera år och uppskattar att regeringen nu tar tag i detta. Samtidigt innebär ett system med ämnesbetyg att eleven får färre betyg totalt och att varje betyg då får större betydelse för framtida möjligheter att söka jobb eller utbildning. Därför är det av största vikt att möjligheten att överklaga betyg implementeras om ämnesbetyg införs. Gymnasielever bör försäkras samma rättssäkerhet som medborgare vid andra myndighetsbeslut. Det är också viktigt att en så omfattande reform görs på ett välplanerat och genomtänkt sätt utan att skada Sveriges gymnasieelever.

Självklart är lugn och ro i klassrummet viktigt för elevers möjlighet att ta till sig studier, men Sveriges Elevkårer upprepar än en gång att ett statligt mobilförbud inte är rätt väg att gå. Som folkvald politiker finns det långt viktigare saker att fokusera på än att detaljstyra skolan.Att lagstifta om mobilanvändning skickar skeva signaler om att regeringen inte litar på att lärare klarar av att göra sitt jobb eller att elever inte kan ta eget ansvar. Är nästa steg att förbjuda mobiler även på andra arbetsplatser?

Sveriges Elevkårer är glada att det finns en blocköverskridande överenskommelse på plats. Nu uppmanar vi regeringen att tänka ett varv till, inte ta några förhastade beslut, utan se till att förändringar i skolan utreds av personer med kompetens och erfarenhet på området och att berörda parter – däribland eleverna – inkluderas i den processen. Vi uppmanar utbildningsminister Anna Ekström att se till att skolan inte blir ett slagträ som partierna använder för att vinna politiska poäng. Regeringen har inte råd att chansa när hundratusentals ungas framtid står på spel.

Ebba Kock,

Ordförande Sveriges Elevkårer

Tidigare publicerad i Skolvärlden

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Lovisa Fagerhem

Lovisa Fagerhem

Presskontakt Head of Communications 08-128 135 37

Rätten till en bra nutid är rätten till en bra framtid. Det är därför Sveriges Elevkårer finns.

Sveriges Elevkårer är Sveriges största ungdomsorganisation med medlemmar på gymnasieskolor över hela landet. Vår främsta uppgift är att göra det möjligt för elever att forma föreningar – elevkårer – på sina skolor och att stötta deras arbete för att göra skolan roligare, tryggare och starkare.

Vi är dagligen ute på landets skolor och träffar elever i deras vardag, men bjuder även in till regionala och nationella aktiviteter där unga från olika platser kan träffas och utbyta erfarenheter. Vi vet att starka elevkårer skapar starka gymnasieskolor, därför får elevkårerna som är medlemmar hos oss tillgång till support, utbildningar, material, juridiskt stöd och ett ekonomiskt bidrag.

För oss är det självklart att unga och vuxna måste samarbeta för att världens bästa skola ska bli verklighet. Därför träffar vi politiker och pratar i media om hur skolans utmaningar kan lösas utifrån elevernas perspektiv, vi samarbetar med kommuner och privata aktörer för att se till att deras skolor har starka elevkårer som gör skolan bättre, och vi erbjuder utbildningar i till exempel elevinflytande och arbetsmiljö till personer i och utanför skolan.

Vi delar mer än gärna med oss av vår långa erfarenhet efter att ha arbetat med att förbättra skolan i över 80 år. Vill du också vara med och göra skolan roligare, tryggare och starkare? Varmt välkommen till Sveriges Elevkårer.

Sveriges Elevkårer
Instrumentvägen 17
12653 Hägersten
Sweden