Gå direkt till innehåll
”Ökad tillförsel av frisk luft, sänkt temperatur i klassrummen och förbättrade elevprestationer hänger ihop.”

Nyhet -

”Ökad tillförsel av frisk luft, sänkt temperatur i klassrummen och förbättrade elevprestationer hänger ihop.”

Av de kommuner som sökte pengar för upprustning av skollokaler hamnade fem på Lärarförbundets tio-i-topp-lista över de bästa skolkommunerna två år senare. Det skriver företrädare för fem organisationer som arbetar för barn och unga.

Astma- och Allergiförbundet har granskat Lärarförbundets lista över landets bästa skolkommuner 2017 och jämfört den med branschorganisationen Svensk Ventilations lista över de kommuner som sökte det statliga bidraget för upprustning av skollokaler 2015. Av de kommuner som sökte medel 2015 hamnade fem på 10-i-topplistan 2017: Piteå, Grästorp, Varberg, Lomma och Lund.

Naturligtvis är det många faktorer som bidrar till en bra skola, men även om just detta förhållande skulle vara en tillfällighet pekar fakta från andra källor åt samma håll. Forskning från Danmark visar till exempel att det finns ett samband mellan ökad friskluftstillförsel, sänkt temperatur i klassrummen och ökade prestationer hos skoleleverna. Fördubbling av friskluftstillförseln från en mycket låg nivå kan ge en förbättring av elevernas prestationer med närmare 15 procent. Skulle luftflödena fördubblas ytterligare i nivå med de som oftast projekteras vid nybyggnad av skolor i dag, handlar det om en förbättring av skolprestationerna på totalt 29 procent.

Att dålig inomhusmiljö kan orsaka hälsoproblem har visats i många studier. Fukt- och mögelskador i byggnader ökar risken för luftvägsproblem och astma med 30-50 procent, och dålig luftkvalitet kan ge huvudvärk, trötthet och förvärrad astma. Forskning visar också att barns kognitiva utveckling kan hämmas av innerstadsluftens ultrafina partiklar och att dålig inomhusluft kan ligga bakom hög sjukfrånvaro i förskolan.

Det finns fortfarande stora brister i skolornas fysiska arbetsmiljö, bland annat när det gäller luftkvalitet och ventilation. Samtidigt är skolan Sveriges största arbetsplats och barnen har skolplikt. Vi anser att det är orimligt att barnen ska behöva bli sjuka för att samhället inte väljer att ge dem en hälsosam arbetsmiljö.

Under 2016-2018 finns ett statligt stöd för upprustning av skollokaler att söka hos Boverket, men trots att behoven är stora har få kommuner ansökt. Den 1 april 2017 är sista dag för ansökan - sedan upphör stödet. En undersökning till kommunpolitiker på uppdrag av Astma- och Allergiförbundet 2017 visar att stödet är okänt för många kommuner. I dag är bidraget dessutom svårt och tidskrävande att söka och kräver en stor andel medfinansiering av kommunerna (75 procent).

Det statliga stödet för upprustning av skollokaler är nödvändigt för att samhället ska kunna ge alla elever en hälsosam skolmiljö. Nu behöver stödet och villkoren förändras, så att fler barn kan må bra i skolan och nå sin fulla potential.

Vi vill att:

  • Det statliga stödet för upprustning av skollokaler ska finnas kvar även efter 2018.
  • Informationen om stödet förbättras och ansökan förenklas.
  • Kravet på medfinansieringen från kommuner/huvudman minskas.

Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer

Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och Allergiförbundet

Julia Niklasson-Hydén, ordförande Barnverket

Jacob Amnér, Sveriges Elevråd - Svea 

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Rätten till en bra nutid är rätten till en bra framtid. Det är därför Sveriges Elevkårer finns.

Sveriges Elevkårer är Sveriges största ungdomsorganisation med medlemmar på gymnasieskolor över hela landet. Vår främsta uppgift är att göra det möjligt för elever att forma föreningar – elevkårer – på sina skolor och att stötta deras arbete för att göra skolan roligare, tryggare och starkare.

Vi är dagligen ute på landets skolor och träffar elever i deras vardag, men bjuder även in till regionala och nationella aktiviteter där unga från olika platser kan träffas och utbyta erfarenheter. Vi vet att starka elevkårer skapar starka gymnasieskolor, därför får elevkårerna som är medlemmar hos oss tillgång till support, utbildningar, material, juridiskt stöd och ett ekonomiskt bidrag.

För oss är det självklart att unga och vuxna måste samarbeta för att världens bästa skola ska bli verklighet. Därför träffar vi politiker och pratar i media om hur skolans utmaningar kan lösas utifrån elevernas perspektiv, vi samarbetar med kommuner och privata aktörer för att se till att deras skolor har starka elevkårer som gör skolan bättre, och vi erbjuder utbildningar i till exempel elevinflytande och arbetsmiljö till personer i och utanför skolan.

Vi delar mer än gärna med oss av vår långa erfarenhet efter att ha arbetat med att förbättra skolan i över 80 år. Vill du också vara med och göra skolan roligare, tryggare och starkare? Varmt välkommen till Sveriges Elevkårer.

Sveriges Elevkårer
Instrumentvägen 17
12653 Hägersten