Gå direkt till innehåll
Ebba Kock, ordförande Sveriges Elevkårer.
Ebba Kock, ordförande Sveriges Elevkårer.

Pressmeddelande -

Ge unga förtur till högre studier och egen ansökningskvot när högskoleprovet ställs in

Med anledning av att höstens högskoleprov ställs in vill Sveriges Elevkårer se en särskild urvalsgrupp för drabbade gymnasieelever som söker till högre studier. Elevrörelsen uppmanar även Matilda Ernkrans och regeringen att se över möjligheten att ge förstagångsprövare förtur till nästa högskoleprov.

– Vi litar på att Universitets- och högskolerådets beslut att ställa in höstens högskoleprov är det ansvarsfulla att göra för att hindra smittspridningen. Men för att kompensera alla de unga som under våren kämpade med distansundervisning behöver regeringen se över åtgärder som ger dem en rimlig chans att konkurrera om studieplatser på högskola och universitet, säger Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer.

Åtgärder för att förhindra en ”coronageneration”

När höstterminen nu inleds fortsätter delvis den distansundervisning som gymnasieskolorna övergick till i våras. En undersökning som Sveriges Elevkårer gjorde då visar att en majoritet av eleverna (81%) upplevde att de saknade eller bara delvis fått tillräcklig information om vad som förväntades av dem för att nå ett visst betyg under distansundervisningen. Att rättssäkerheten i betygssättningen inte gick att garantera var något som bekräftades i en undersökning av Lärarnas Riksförbund såväl som i en rapport från Skolinspektionen. Samtidigt som de nationella proven ställdes in ställdes också vårens högskoleprov in.

– Resultatet är en särskild problematisk situation för de elever som tog studenten i våras. Inte bara förlorade de samma möjligheter att prövas som tidigare årskurser, de examinerades också ut till en verklighet där de behöver konkurrera om jobb och högre studier i ett läge när ungdomsarbetslösheten bara växer och fler än någonsin söker sig till universitet och högskolor, säger ordförande Ebba Kock.

– Ett första inställt högskoleprov är en förlorad chans för många, ett andra inställt högskoleprov är en smäll i magen. För att förhindra en "coronageneration" behöver regeringen rikta insatser mot de som precis lämnat gymnasiet och som ännu inte fått chansen till ett högskoleprov, säger Ebba Kock.

Sveriges Elevkårer föreslår nu att:

  • Det skapas en särskild urvalsgrupp för drabbade gymnasieelever som söker till högre studier. Med bakgrund i den osäkerhet som elever upplevt kring bedömningen och möjligheten att visa sina kunskaper på distans anser Sveriges Elevkårer att det finns ett behov av att införa en särskild urvalsgrupp för de gymnasieelever som läst och examinerats i kurser under VT20 och som söker till högskolan. Strukturen för att genomföra den här förändringen finns redan då man skapade en sådan särskild urvalsgrupp vid övergången mellan läroplanerna LPF94 och GY11. Det kan även i viss mån kompensera för uteblivna chanser med inställda högskoleprov.
  • Förstagångsprövare ges förtur till vårens högskoleprov. De kompensatoriska åtgärder som regeringen har presenterat för ett inställt högskoleprov är att provresultat ska gälla längre än tidigare. Detta hjälper knappast de som aldrig har gjort högskoleprovet. Att ge förtur till unga förstagångsprövare är ett sätt att erbjuda rimliga konkurrensförutsättningar när söktrycket till högre studier är stort. 

Ämnen


Sveriges Elevkårer är Sveriges största ungdomsorganisation med medlemmar på gymnasieskolor över hela landet. Vår främsta uppgift är att göra det möjligt för elever att forma föreningar – elevkårer – på sina skolor och att stötta deras arbete för att göra skolan roligare, tryggare och starkare.

Presskontakt

Rätten till en bra nutid är rätten till en bra framtid. Det är därför Sveriges Elevkårer finns.

Sveriges Elevkårer är Sveriges största ungdomsorganisation med medlemmar på gymnasieskolor över hela landet. Vår främsta uppgift är att göra det möjligt för elever att forma föreningar – elevkårer – på sina skolor och att stötta deras arbete för att göra skolan roligare, tryggare och starkare.

Vi är dagligen ute på landets skolor och träffar elever i deras vardag, men bjuder även in till regionala och nationella aktiviteter där unga från olika platser kan träffas och utbyta erfarenheter. Vi vet att starka elevkårer skapar starka gymnasieskolor, därför får elevkårerna som är medlemmar hos oss tillgång till support, utbildningar, material, juridiskt stöd och ett ekonomiskt bidrag.

För oss är det självklart att unga och vuxna måste samarbeta för att världens bästa skola ska bli verklighet. Därför träffar vi politiker och pratar i media om hur skolans utmaningar kan lösas utifrån elevernas perspektiv, vi samarbetar med kommuner och privata aktörer för att se till att deras skolor har starka elevkårer som gör skolan bättre, och vi erbjuder utbildningar i till exempel elevinflytande och arbetsmiljö till personer i och utanför skolan.

Vi delar mer än gärna med oss av vår långa erfarenhet efter att ha arbetat med att förbättra skolan i över 80 år. Vill du också vara med och göra skolan roligare, tryggare och starkare? Varmt välkommen till Sveriges Elevkårer.

Sveriges Elevkårer
Instrumentvägen 17
12653 Hägersten