Gå direkt till innehåll
​Gymnasieelever i Stockholm lär sig granska sin arbetsmiljö

Pressmeddelande -

​Gymnasieelever i Stockholm lär sig granska sin arbetsmiljö

Buller, kränkningar och dålig ventilation är tyvärr vardag för många elever på gymnasiet. På onsdag den 13:e november får elever i Stockholm en möjlighet att lära sig om arbetsmiljöarbete och vilken skillnad de kan göra i rollen som elevskyddsombud.

Nio av tio skolor brister i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete enligt en stor granskning som Arbetsmiljöverket publicerade 2017. Detta trots att en grundförutsättning för att elever ska må bra och kunna göra ett bra arbete i skolan är en god och trygg arbetsmiljö.

I gymnasieskolan och från och med årskurs 7 i grundskolan har eleverna rätt att medverka i skolans arbetsmiljöarbete genom att utse elevskyddsombud.Ombudens roll är att representera eleverna i arbetsmiljöfrågor. På onsdag bjuder Sveriges Elevkårer in elevskyddsombud från olika gymnasieskolor i Stockholm för att ge dem kunskap om hur arbetsmiljön i skolan bör vara och hur de kan gå tillväga för att inspektera den.

– Det kan vara svårt för lärare att upptäcka om det drar kallt längst bak i klassrummet, om eleverna får ont i ryggen av stolarna, eller om ventilationen är för dålig i uppehållsrummen. Därför är elevskyddsombuden så otroligt viktiga, säger Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer.

Förutom att eleverna har bäst koll på sin egen arbetsmiljö kan det även vara lättare för en elev att rapportera sitt missnöje till en annan elev än till en lärare eller rektor. Särskilt gäller detta den psykosociala arbetsmiljön. Elevskyddsombuden har även tystnadsplikt.

– Många elever som utsätts för kränkningar och trakasseriereller upplever sig stressade i skolan tänker att det är en del av gymnasietiden. Då är det jätteviktigt att de får veta att de har rätt att må bra i skolan och koll på vart de kan vända sig om de mår dåligt eller känner sig otrygga.

Sveriges Elevkårers utbildning för elevskyddsombud går bland annat igenom varför det är viktigt med ett fungerande arbetsmiljöarbete på skolan, vad fysisk och psykosocial arbetsmiljö innebär och vad lagen säger kring arbetsmiljö i skolan.

Tid och plats

Utbildningen äger rum onsdagen den 13:e november kl. 13.00-16.30 på Anna Whitlocks gymnasium,Hantverkargatan 29på Kungsholmen i Stockholm.

Fakta om elevskyddsombud på gymnasiet

  • Enligt arbetsmiljölagen har alla gymnasieskolor rätt att utse två elevskyddsombud per program.
  • Det är skolledningens ansvar att aktivt uppmana eleverna att utse elevskyddsombud, men det är eleverna själva som väljer dem.
  • Rektorn ansvarar för att elevskyddsombuden får den utbildning de behöver.
  • Elevskyddsombuden har rätt att få ledigt för den tid som behövs för uppdraget.
  • Elevskyddsombuden har rätt att få kompensation för missad undervisning.
  • Elevskyddsombuden har rätt att sitta med i skolans skyddskommitté.

Kontakt

För intervjuer om utbildningen på plats kontakta utbildareBenjamin Jobs på 08-128 135 03 eller benjamin.jobs@sverigeselevkarer.se

För intervjuer med Sveriges Elevkårers ordförande Ebba Kock, kontakta kommunikationschef Sigrid Petersson på 0701-09 03 17 eller sigrid.petersson@sverigeselevkarer.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. 348 elevkårer med över 121 416 elever är anslutna (2018). Genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och tvistlösning stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

Presskontakt

Lovisa Fagerhem

Lovisa Fagerhem

Presskontakt Head of Communications 08-128 135 37

Rätten till en bra nutid är rätten till en bra framtid. Det är därför Sveriges Elevkårer finns.

Sveriges Elevkårer är Sveriges största ungdomsorganisation med medlemmar på gymnasieskolor över hela landet. Vår främsta uppgift är att göra det möjligt för elever att forma föreningar – elevkårer – på sina skolor och att stötta deras arbete för att göra skolan roligare, tryggare och starkare.

Vi är dagligen ute på landets skolor och träffar elever i deras vardag, men bjuder även in till regionala och nationella aktiviteter där unga från olika platser kan träffas och utbyta erfarenheter. Vi vet att starka elevkårer skapar starka gymnasieskolor, därför får elevkårerna som är medlemmar hos oss tillgång till support, utbildningar, material, juridiskt stöd och ett ekonomiskt bidrag.

För oss är det självklart att unga och vuxna måste samarbeta för att världens bästa skola ska bli verklighet. Därför träffar vi politiker och pratar i media om hur skolans utmaningar kan lösas utifrån elevernas perspektiv, vi samarbetar med kommuner och privata aktörer för att se till att deras skolor har starka elevkårer som gör skolan bättre, och vi erbjuder utbildningar i till exempel elevinflytande och arbetsmiljö till personer i och utanför skolan.

Vi delar mer än gärna med oss av vår långa erfarenhet efter att ha arbetat med att förbättra skolan i över 80 år. Vill du också vara med och göra skolan roligare, tryggare och starkare? Varmt välkommen till Sveriges Elevkårer.

Sveriges Elevkårer
Instrumentvägen 17
12653 Hägersten
Sweden