Gå direkt till innehåll
​Gymnasieelever i Stockholm lär sig granska sin arbetsmiljö

Pressmeddelande -

​Gymnasieelever i Stockholm lär sig granska sin arbetsmiljö

Buller, kränkningar och dålig ventilation är tyvärr vardag för många elever på gymnasiet. På onsdag den 13:e november får elever i Stockholm en möjlighet att lära sig om arbetsmiljöarbete och vilken skillnad de kan göra i rollen som elevskyddsombud.

Nio av tio skolor brister i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete enligt en stor granskning som Arbetsmiljöverket publicerade 2017. Detta trots att en grundförutsättning för att elever ska må bra och kunna göra ett bra arbete i skolan är en god och trygg arbetsmiljö.

I gymnasieskolan och från och med årskurs 7 i grundskolan har eleverna rätt att medverka i skolans arbetsmiljöarbete genom att utse elevskyddsombud.Ombudens roll är att representera eleverna i arbetsmiljöfrågor. På onsdag bjuder Sveriges Elevkårer in elevskyddsombud från olika gymnasieskolor i Stockholm för att ge dem kunskap om hur arbetsmiljön i skolan bör vara och hur de kan gå tillväga för att inspektera den.

– Det kan vara svårt för lärare att upptäcka om det drar kallt längst bak i klassrummet, om eleverna får ont i ryggen av stolarna, eller om ventilationen är för dålig i uppehållsrummen. Därför är elevskyddsombuden så otroligt viktiga, säger Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer.

Förutom att eleverna har bäst koll på sin egen arbetsmiljö kan det även vara lättare för en elev att rapportera sitt missnöje till en annan elev än till en lärare eller rektor. Särskilt gäller detta den psykosociala arbetsmiljön. Elevskyddsombuden har även tystnadsplikt.

– Många elever som utsätts för kränkningar och trakasseriereller upplever sig stressade i skolan tänker att det är en del av gymnasietiden. Då är det jätteviktigt att de får veta att de har rätt att må bra i skolan och koll på vart de kan vända sig om de mår dåligt eller känner sig otrygga.

Sveriges Elevkårers utbildning för elevskyddsombud går bland annat igenom varför det är viktigt med ett fungerande arbetsmiljöarbete på skolan, vad fysisk och psykosocial arbetsmiljö innebär och vad lagen säger kring arbetsmiljö i skolan.

Tid och plats

Utbildningen äger rum onsdagen den 13:e november kl. 13.00-16.30 på Anna Whitlocks gymnasium,Hantverkargatan 29på Kungsholmen i Stockholm.

Fakta om elevskyddsombud på gymnasiet

  • Enligt arbetsmiljölagen har alla gymnasieskolor rätt att utse två elevskyddsombud per program.
  • Det är skolledningens ansvar att aktivt uppmana eleverna att utse elevskyddsombud, men det är eleverna själva som väljer dem.
  • Rektorn ansvarar för att elevskyddsombuden får den utbildning de behöver.
  • Elevskyddsombuden har rätt att få ledigt för den tid som behövs för uppdraget.
  • Elevskyddsombuden har rätt att få kompensation för missad undervisning.
  • Elevskyddsombuden har rätt att sitta med i skolans skyddskommitté.

Kontakt

För intervjuer om utbildningen på plats kontakta utbildareBenjamin Jobs på 08-128 135 03 eller benjamin.jobs@sverigeselevkarer.se

För intervjuer med Sveriges Elevkårers ordförande Ebba Kock, kontakta kommunikationschef Sigrid Petersson på 0701-09 03 17 eller sigrid.petersson@sverigeselevkarer.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. 348 elevkårer med över 121 416 elever är anslutna (2018). Genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och tvistlösning stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

Presskontakt

Martina Fjellsson Draoui

Presskontakt Kommunikationschef 0701090317