Gå direkt till innehåll
Sveriges Elevkårer om Betygsutredningen: därför vill vi ha ämnesbetyg

Pressmeddelande -

Sveriges Elevkårer om Betygsutredningen: därför vill vi ha ämnesbetyg

I dag presenterar Betygsutredningen sitt betänkande. Sveriges Elevkårer har länge arbetat för att förändra systemet med dagens kursbetyg och välkomnar nu utredningen om att övergå till ämnesbetyg på gymnasiet.

– Kursbetygen har skapat ett oförlåtande system som bäddar för stress och tidiga misslyckanden som alltid hänger kvar, säger ordförande för Sveriges Elevkårer Ebba Kock.

Ämnesbetyg innebär att en elev får ett samlat betyg efter att ha avslutat ett ämne istället för skilda betyg för varje enskild avslutad kurs som nu. Dagens kursbetyg leder till att eleven bär med sig det enskilda resultatet till slutbetyget, vilket slår hårt mot elever som har det svårt i början eller som har en svacka under en termin. Att ständigt riskera enskilda dåliga resultat i ett stort antal kurser samtidigt som kunskapskraven är svåra att förstå har lett till att gymnasieelever i flera år larmat om ett ohållbart system.

– Det nuvarande betygssystemet leder till ökad psykisk ohälsa. Vi ser att många elever är enormt stressade över att de ständigt måste leverera för att få ett önskat betyg – och att de dessutom ska leverera något som ofta känns oklart och svårtolkat. En dålig dag kan avgöra ditt slutbetyg och så ska det inte vara, säger Ebba Kock.

Återinför ämnesbetyg
Den största fördelen med ämnesbetyg är en mer naturlig övergång mellan kurser och en tydligare helhetsbild av utbildningen för eleverna. Det viktigaste för Sveriges Elevkårer har hela tiden varit att gymnasieelever ska få en samlad bedömning av sin kunskapsutveckling.

– Genom ämnesbetyg får vi en skola där elevens utveckling sätts i fokus genom långsiktighet och tydlighet. På så vis kan gymnasieelever fokusera på lärande och kunskapsutveckling istället för att ägna sig åt att bocka av varje enskild kurs, säger Ebba Kock.

Rätten att överklaga betyg saknas

Vid ett införande av ämnesbetyg skulle betygen bli färre vilket innebär att varje enskilt betyg väger tyngre. Sveriges Elevkårer har länge drivit på för att gymnasieelever ska kunna överklaga sina betyg, vilket är ännu mer angeläget med ämnesbetyg.

– Gymnasiebetygen påverkar unga människors framtidsutsikter och därför måste möjligheten att ompröva de betygen finnas. Vi ser hur många elever får betyg som inte korrekt speglar deras prestationer och att de är helt chanslösa när det handlar om att söka en annan oberoende bedömning. Betygen är ett av få myndighetsbeslut som i dag inte går att överklaga och det måste förändras, säger Ebba Kock.

Betygsinflation får inte bli elevernas ansvar

Betygsutredningen har även tittat på situationen med betygsinflation, det vill säga utvecklingen där betygen höjs utan att elevernas kunskaper gör detsamma.

– Vi ställer oss skeptiska till förslagen om betygsinflation, det viktiga är att insatserna inte får drabba eleverna genom att enskilda prov får särskilt stor betydelse för deras slutbetyg. Vi är dock positiva till centralt rättade nationella prov, men vi ser en problematik kring examensprov på gymnasiet. Det är ju inte eleverna som sätter betyg på sig själva utan problemet med betygsinflation måste angripas på skolnivå, säger Ebba Kock.

Ämnen


Sveriges Elevkårer är Sveriges största ungdomsorganisation med medlemmar på gymnasieskolor över hela landet. Vår främsta uppgift är att göra det möjligt för elever att forma föreningar – elevkårer – på sina skolor och att stötta deras arbete för att göra skolan roligare, tryggare och starkare.

Presskontakt

Rätten till en bra nutid är rätten till en bra framtid. Det är därför Sveriges Elevkårer finns.

Sveriges Elevkårer är Sveriges största ungdomsorganisation med medlemmar på gymnasieskolor över hela landet. Vår främsta uppgift är att göra det möjligt för elever att forma föreningar – elevkårer – på sina skolor och att stötta deras arbete för att göra skolan roligare, tryggare och starkare.

Vi är dagligen ute på landets skolor och träffar elever i deras vardag, men bjuder även in till regionala och nationella aktiviteter där unga från olika platser kan träffas och utbyta erfarenheter. Vi vet att starka elevkårer skapar starka gymnasieskolor, därför får elevkårerna som är medlemmar hos oss tillgång till support, utbildningar, material, juridiskt stöd och ett ekonomiskt bidrag.

För oss är det självklart att unga och vuxna måste samarbeta för att världens bästa skola ska bli verklighet. Därför träffar vi politiker och pratar i media om hur skolans utmaningar kan lösas utifrån elevernas perspektiv, vi samarbetar med kommuner och privata aktörer för att se till att deras skolor har starka elevkårer som gör skolan bättre, och vi erbjuder utbildningar i till exempel elevinflytande och arbetsmiljö till personer i och utanför skolan.

Vi delar mer än gärna med oss av vår långa erfarenhet efter att ha arbetat med att förbättra skolan i över 80 år. Vill du också vara med och göra skolan roligare, tryggare och starkare? Varmt välkommen till Sveriges Elevkårer.

Sveriges Elevkårer
Instrumentvägen 17
12653 Hägersten